Slovenská sporiteľňa, a.s.

Sektor: Poisťovníctvo, financie

Regionálne kluby: Bratislavský Regionálny Klub

Domovská stránka: www.slsp.sk

 

Hlavný predmet činnosti:

  • bankovníctvo