Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Sektor: Energetika

Regionálne kluby: Bratislavský Regionálny Klub

Domovská stránka: www.spp.sk/sk

 

Hlavný predmet činnosti:

  • dodávka energií

 

Spoločnosť SPP priamo nadväzuje na viac ako 150–ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. V súčasnosti poskytujeme spoľahlivú a konkurencieschopnú dodávku plynu a elektriny, ako aj doplnkových služieb pre viac ako 1,3 milióna zákazníkov. Viac s uvedomením si našej spoločenskej zodpovednosti podporujeme projekty na rozvoj občianskej spoločnosti, ochrany kultúrnych hodnôt a životného prostredia, ako aj projekty pomoci ľuďom v zložitej životnej situácii.