Solitea Slovensko, a.s.

Sektor: IT, telekomunikácie

Regionálne kluby: Bratislavský Regionálny Klub

Domovská stránka: solitea.sk

 

Hlavný predmet činnosti:

  • Komplexné riešenia pre spracovanie miezd, personalistiky a riadenia ľudských zdrojov.

 

Spoločnosť Solitea Slovensko, a.s. je prostredníctvom divízie Mzdové a personálne systémy (predtým Vema)  dodávateľom ucelených riešení v oblasti informačných systémov pre riadenie ľudských zdrojov v štátnych aj privátnych organizáciách v Českej a Slovenskej republike. Na trhu pôsobí viac ako 30 rokov. V oblasti riadenia ľudských zdrojov ponúka Vema riešenia a podporu procesov pre spracovanie Miezd, Personalistiky, Vzdelávania, Hodnotenia zamestnancov, Dochádzkové systémy a plánovanie zmien, Plánovanie neprítomností, Systemizáciu pracovných  miest, Výberové konania, Benefity, Cestovné príkazy, Stravné lístky, riešenie procesov pre Nástup a výstup zamestnancov z pracovného pomeru a mnohé ďalšie. Portálové riešenia aplikácií umožňujú všetkým pracovníkom prístup cez bežný internetový prehliadač k vybraným osobným a firemným údajom. Manažéri majú prostredníctvom portálu prehľad o svojich podriadených.