Svet zdravia, a.s.

Sektor: Farmácia, zdravotníctvo

Regionálne kluby: Východoslovenský Regionálny Klub

Domovská stránka: www.svetzdravia.com

 

Hlavný predmet činnosti:

  • Prevádzkovateľ 12 nemocníc v rámci prešovského, košického, trenčianskeho a banskobystrického samosprávneho kraja

 

Spoločnosť Svet zdravia, a.s. patrí do skupiny Penta Investments a je prevádzkovateľom dvanástich nemocníc v rámci prešovského, košického, trenčianskeho a banskobystrického samosprávneho kraja. Na Slovensku pôsobí od roku 2006. 

Tím Sveta zdravia tvoria experti s relevantnými schopnosťami a skúsenosťami. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva takmer 4630 pracovníkov a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v spádovej oblasti pre viac ako 770 tisíc obyvateľov.
Hlavným poslaním je zefektívňovanie činností v nemocniciach tak, aby boli ekonomicky životaschopné, mali podmienky pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti a zároveň sa stali stabilnými zamestnávateľmi v regiónoch.