TARGET Executive Search

Sektor: Poradenstvo, vzdelávanie

Regionálne kluby: Bratislavský Regionálny Klub

Domovská stránka: www.targetexecutivesearch.com

 

Hlavný predmet činnosti:

  • Personálne poradenstvo – ExecutiveSearch

 

 

 

TARGET Executive Search je tzv. Boutique Executive Search spoločnosť v prevažne rakúskom vlastníctve, ktorá poskytuje služby v oblasti personálneho poradenstva, a to predovšetkým cieleného systematického oslovovania "headhuningu" v regióne strednej a východnej Európy. Špecializuje sa na cielené vyhľadávanie top a senior manažmentu.       
  • Executive Search – Headhunting        
 
Ponúka tiež ďalšie služby: 
  • Board recruitment
  • Top secret searches
  • Talent pipeline/Market mapping
  • Interim management 
  • Outplacement
  • Employee satisfaction & Salary surveys
 
Spoločnosť TARGET Executive Search bola založená v roku 1994. Postupne sa vypracovala na vedúcu spoločnosť v oblasti Executive Search s regionálnym pôsobením. V súčasnosti pôsobí v 8 krajinách: konkrétne na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku, v Poľsku, v Rakúsku, v Rumunsku, v Bulharsku a v Nemecku. Zároveň poskytuje služby v Slovinsku, v Chorvátsku a v Srbsku. Skupina je súčasťou globálnej headhuntingovej asociácie INAC. Na slovenskom trhu pôsobí TARGET Executive Search od roku 1998.