Zukalová - Advokátska kancelária s.r.o.

Sektor: Služby

Regionálne kluby: Bratislavský Regionálny Klub

Domovská stránka: www.zukalova.com

 

Hlavný predmet činnosti:

  • poskytovanie právnych služieb so zameraním na oblasť pracovnoprávnych vzťahov
  • poskytovanie vzdelávacích a školiacich činností najmä v oblasti pracovného práva, zamestnaneckyých vzťahov, migrácie a vysielania zamestnancov