Porota ceny CEO´s 2023

 

V rámci ocenenia #HRinšpirácie sa udeľujú 2 ceny:

  • Cena HR verejnosti (udelená HR verejnosťou) a
  • Cena CEO´s (udelená vybranou odbornou porotou). Porota, ktorá udeľuje cenu CEO´s je zostavená zo CEO´s spoločností, ktoré sa dostali do povedomia inovatívnym prístupom, čím je dosiahnutá nestrannosť hodnotenia. 

 

POROTA CENY CEO´s 2023:

 

V roku 2023 prijali pozvanie a stali sa súčasťou odbornej poroty pri posudzovaní projektov ocenenia #HRinšpirácia tieto inšpiratívne osobnosti:

 

 

Lukáš BAKOŠ 
Managing Director │Maxman Consultants

Lukáš je psychológ, manažér a pedagóg, ktorý kombinuje podnikanie a prácu v biznise s učením budúcich biznis psychológov na Univerzite Komenského.

 

LINKEDIN PROFIL


 

 

Rastislav HAVRAN
General Manager │UNIQA Czech Republic & Slovakia

V UNIQA pracujem od roku 2006, keď som sa hneď po skončení univerzity zapojil do trainee programu. V rokoch 2008 až 2013 som pracoval ako projektový manažér pre UNIQA Insurance Group na transformačných projektoch v strednej a východnej Európe po fúziách a akvizíciách, vrátane Target Operating Model pre krajiny JVE a neskôr pre CZ/SK. Od roku 2016 som členom predstavenstva UNIQA CZ/SK v pozícii Chief IT & Operations Officer (CIOO). Po úspešnom zlúčení so spoločnosťami AXA v CZ/SK v roku 2021 som pôsobil ako CIOO pre UNIQA v poisťovniach, penzijných a investičných spoločnostiach na trhoch CZ/SK a v roku 2023 som sa s hrdosťou stal predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom v CZ/SK. Som veľmi rád, že pracujem pre JEDNU spoločnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj a kariérny rast. JEDNA UNIQA - rôzne trhy a rôzne príležitosti.

 

LINKEDIN PROFIL


 

 

Igor JANOK
Generálny riaditeľ │Up Déjeuner 

Igor je generálnym riaditeľom Up na Slovensku od roku 2017. Up na Slovensku je členom medzinárodnej skupiny Up, so sídlom vo Francúzsku, ktorá sa takmer 60 rokov zaoberá zamestnaneckými benefitmi, zlepšovaním angažovanosti zamestnancov a inými adresnými a účelovými riešeniami aj v oblastí sociálnych riešení štátu a samospráv. Vo svojej profesionálnej minulosti Igor pôsobil na pozíciách vo vrcholovom manažmente v spoločnostiach ako Carrefour či Globtel a podnikal v rôznych oblastiach. V spoločnosti Up bol postavený pred výzvu diverzifikácie produktov, digitalizácie vonkajších a vnútorných procesov pri udržaní a zlepšení angažovanosti zamestnancov. 

 

LINKEDIN PROFIL