main_header
header1
nl_img1

Vážené dámy, vážení páni, priatelia

Je pre mňa poctou písať tento krátky úvodník. Možno o to viac, že Vás všetkých považujem za omnoho skúsenejších a ostrieľanejších HRistov a seba len za samouka a aj to iba na niektoré oblasti.

Keď som v roku 2008 skončil moje štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite, tak som len tušil, čo chcem v živote robiť. Teda určite ako väčšina absolventov som „vedel“, že chcem byť manažérom a veľa zarábať. Bolo to tesne pred krízou, kedy bolo na trhu nezdravo veľa dobrých ponúk. Tak sa vlastne stalo aj mne, že som si vyberal medzi viacerými pracovnými ponukami a z toho 2 boli z HR. Napriek tomu, že ma tie 2 ponuky veľmi priťahovali, tak žiaľ môj absolventský rozum bol zatemnený lepšími finančnými podmienkami v iných firmách a kariéru som začal chytať z iného konca. Následne som v priebehu pár rokov vymenil 4 rôzne joby, až kým sme v roku 2012 nezaložili so skvelou partiou Challengest. Dostal som svoju druhú príležitosť začať v HR.

Dnes mám pocit, že som už o niečo múdrejší. Už viem, že peniaze v práci nie sú pre mňa to najdôležitejšie a že k spokojnosti v práci mi nestačí mať titul „manažéra“. Na to aby sme boli šťastní, tak nás musí naša práca napĺňať. V HR sa dá nájsť veľké množstvo osobných naplnení, keďže príležitostí pomáhať konkrétnym ľuďom v našich firmách a tímoch je naozaj neúrekom. Ja osobne, však potrebujem v práci naplniť ešte jednu svoju potrebu a tou je „špekulovanie“ (v tom dobrom zmysle slova). Či Challengest, či JobAngels sú pre mňa dennodennou príležitosťou „špekulovať“ ako veci robiť lepšie a inak. Môj informatický „background“ ma zasa motivuje hľadať šikovné riešenia pre naše úlohy práve v technológiách a internete.

V rámci predstavenstva HRcomm-u som získal oblasť rozvoja mladých talentov a PR. Je to pre mňa príležitosť ako naplniť moju kreatívnu potrebu. Byť súčasťou HRcomm-u je pre mňa nielen pocta a zodpovednosť, ale hlavne radosť robiť dobré veci s dobrými ľuďmi spôsobom, ktorý milujem. Ktokoľvek by sa chcel ku mne pridať a pomôcť niečo dobré vymyslieť, tak je vítaný. Veď nie nadarmo sa hovorí: „Viac hláv, viac rozumu.“ A ja by som to iba doplnil: „Viac hláv, viac špekulovania!“ 


Ďakujem vám všetkým za priateľské prijatie.

Andrej Winter
header2

Nezabudnite si poznačiť termíny našich najbližších konferencií:

Konferencia „Rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávanie zamestnancov“

18. – 19. jún 2015 – Demänovská dolina, Wellness hotel Chopok
Čo nám duálny systém vzdelávania môže dať? Kto je za efektivitu vzdelávania zodpovedný? Je možné, aby bolo 95% zamestnancov angažovaných?
Na konferencii neponúkneme hotové návody, ale môžete si ich s nami vytvoriť. Zato však ponúkame tvorivú atmosféru, veľa zdieľania best practice a inšpirácií, aby ste si na záver konferencie mohli povedať: „Mám riešenie pre svoju firmu“.
Viac>> 
h8_1
TREND konferencia „Personálny manažment 2015“
7. – 8. október 2015 – Bratislava, NH Gate One
Tento rok HRcomm oslavuje 20 rokov a konferencia bude naozaj veľká! Už teraz sa môžete tešiť. O spíkroch a programe konferencie Vás budeme postupne informovať. 
header3

Naši regionálni vedúci pre Vás pripravili:

n2_img2
Východoslovenský regionálny klub "Manažment absencií"
9. jún 2015 - Košice, Východoslovenská energetika

Markéta Hritz, vedúca VsRK Vás pozýva na odborný seminár, ktorého cieľom je definovať absencie zamestnancov podľa slovenskej legislatívy, vysvetliť rôzne typy absencií zamestnancov, príčiny ich vzniku a dopady na zamestnanca a zamestnávateľa. Zároveň budú prezentované nástroje efektívneho manažmentu absencií zamestnancov. Odborným garantom seminára je Vladislav Lukács zo spoločnosti HR Advice s.r.o., Košice. Viac >>
header4
h8_1
OTVÁRAME nový ročník súťaže o slovenskú cenu HR Gold!
Zrealizovali ste vo Vašej organizácii úspešný projekt v oblasti riadenia HR, ktorý by mohol byť inšpiráciou pre iné spoločnosti? Neváhajte a prihláste sa aj Vy do súťaže, v ktorej sú hodnotené projekty z rôznych sektorov z pohľadu ich využiteľnosti a praktického prínosu. 
Súťaž vyhlasuje HRcomm spolu so spoločnosťou ibis partner Slovakia. Viac na www.hrgold.sk 
header2

Ambíciou HRcomm je vytvárať synergie a hľadať partnerov na zaujímavé projekty, spájať sa s úspešnými, budovať a rozširovať komunitu s cieľom prehlbovania našich vlastných vedomostí a poznaní, kontinuálneho učenia sa nových a nepoznaných vecí, ktoré už iní skúšajú či aj úspešne robia.

h5_1
Prieskum aktuálnych trendov HR marketingu 
Maxman Consultants v spolupráci s HRcomm organizujú na Slovensku po prvý krát prieskum o aktivitách, ktoré firmy na Slovensku robia v oblasti HR marketingu. 
Cieľom prieskumu je zmapovať aktuálne trendy a používané nástroje HR marketingu v Slovenskej republike. Chcete vedieť, ktoré nástroje a prístupy HR marketingu sú budúcnosťou a naopak, ktoré sú už minulosťou? Ktoré nástroje náborovej komunikácie fungujú najlepšie, aký efekt a podľa čoho spoločnosti merajú výsledky HR marketingových aktivít? Viac>>
 
h5_2
11. ročník štúdie Best Employers na Slovensku 
Štúdia Best Employers poskytuje zúčastneným spoločnostiam jedinečné údaje, pomocou ktorých môžete porovnať, ako efektívna je vaša firma vo vytváraní stimulujúceho pracovného prostredia pre vašich zamestnancov. Už od roku 2003 vyhlasuje Aon Hewitt každý rok rebríček najlepších zamestnávateľov podľa hodnotenia zamestnancov, kde sú víťazné spoločnosti ocenené titulom „Best Employer“. Viac>> 
 
h5_2
Konferencia Big Ideas for CEE 
Fórum najväčších svetových spíkrov a elity európskeho biznisu v Bratislave a HRcomm bolo toho súčasťou. Viac>>
 
header2

Nemali ste možnosť zúčastniť sa podujatí, ktoré sme organizovali? Pozrite si prezentácie a články  z nich. 

Konferencia „Praktické skúsenosti v riadení ľudských zdrojov“
23. – 24. apríl 2015 – Demänovská dolina, Wellness hotel Chopok
Viac>>
Západoslovenský regionálny klub „Interná komunikácia“
16. apríl 2015 – Bratislava, Generali Poisťovňa
Viac>>

Východoslovenský regionálny klub „Zákonník práce - Zmeny v agentúrnom zamestnávaní a Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru“
23. marec 2015 – Košice, Východoslovenská energetika
Viac>>

Západoslovenský regionálny klub „Návrat po materskej dovolenke ako projekt“
23. marec 2015 – Bratislava, Dopravoprojekt
Viac>>
Jarný seminár HR Gold
19. marec 2015 – Bratislava, Slovenská sporiteľňa
Viac>>
header5

Dilema manažéra?
Andrea Profantová, Leading Element, People Elements
 

„V ostatnom čase som pomerne často diskutovala tému rozvoja podriadených a ako pracovať s ich motiváciou, aby si rozvojové oblasti sami identifikovali a pracovali na nich. Jedným zo záverov bolo, že najlepšie sa pracuje s ľuďmi, ktorí majú potenciál, vedia o ňom a aktívne si pracujú na jeho napĺňaní.“ Viac>>

header5

Predstavujeme Vám nových členov, ktorí sa rozhodli vstúpiť medzi nás HRcomm-ákov a aktívne sa zapájať do HR komunity, networkovať, zdieľať best practices a svoje know-how s ostatnými HRistami.

h5_1
Poštová banka, a.s. 
Kontaktná osoba: Martin PERUN

Poštová banka pôsobí na slovenskom trhu už 22 rokov. S miliónom klientov patrí v oblasti retailu k najsilnejším bankám. Jej vlastnú sieť tvorí 42 pobočiek, 215 bankomatov a svoje služby poskytuje aj na viac ako 1500 poštách po celom Slovensku. Jej klienti majú k dispozícii viac ako 7 000 miest na výber hotovosti. Viac>>
 
h5_2
Kia Motors Slovakia s.r.o. 
Kontaktná osoba: Marián LAKATOŠ

Za 10 rokov od svojho založenia sa spoločnosť Kia Motors Slovakia stala jedným z najvýznamnejších výrobcov automobilov na území Slovenskej republiky. Závod pri Žiline vyrába automobily najvyššej kvality pre stále sa rozširujúcu sieť európskych dílerov. Najnovšie technológie a sofistikovaný dizajn sú súčasťou produktov, ktoré ponúkame našim zákazníkom. Viac>>
h5_2
eD´system Slovakia s.r.o. 
Kontaktná osoba: Martin STRCULOVÁ

eD´system Slovakia je popredným slovenským IT distribútorom, ktorého hlavným zameraním je poskytovať svojim obchodným partnerom komplexné služby v oblasti IT technológií. eD´system Slovakia je členom skupiny eD´ Group, ktorá okrem Slovenska pôsobí i v Čechách a Poľsku. Vyše dvadsaťročné pôsobenie spoločnosti na tuzemskom trhu je zárukou stability a úspešnosti pre všetkých partnerov. Viac>>
header2
FIRMA 21. STOROČIA - Lídri 21. storočia. – Srdce Slovenska
15. máj 2015 – Bratislava
Cieľom fóra je otvoriť diskusiu významných lídrov na tému, akú rolu zohráva biznis vo formovaní dnešného sveta. Ako ovplyvňujú lídri budúcnosť nás všetkých, nielen svojich organizácií? Akých lídrov potrebujeme, aby sme zabezpečili budúcnosť pre našich potomkov, aby sme sa vedeli pozerať nielen na profit organizácií, ale aj na dôsledky ich pôsobenia pre nás všetkých?
Viac>>
Konferencia „HR KNOW HOW 2015“ – People Management Forum
20. máj 2015 – Praha
Premýšľate, ako zvýšiť pridanú hodnotu HR pre biznis? Inšpiráciu od tých najlepších získate na konferencii zameranej na prínos HR z pohľadu jeho interných zákazníkov.
Viac>>
Workshop „Talent manažment a plánovanie nástupníctva“ – HR Development Academy
21. máj 2015 – Bratislava
V súčasnosti môže byť ťažké nájsť talentovaného a oddaného zamestnanca. Čo však môže byť ešte zložitejšie je identifikovať jeho talent a rozvíjať ho natoľko, aby sme o talentovaného zamestnanca neprišli. Ako s talentom pracovať, ako ho motivovať a zabezpečiť spokojnosť aj podniku aj zamestnanca?
Viac>>
Konferencia „E-LEARNMEDIA CAFE 2015“ – e-learnmedia 
27. – 28. máj 2015 – Bratislava 
Nepremeškajte príležitosť zúčastniť sa 5. ročníka odbornej konferencie, kde sa dozviete priamo od odborníkov, ako čo najefektívnejšie využiť digitálne technológie pre vzdelávanie a rozvoj.
Viac>>
21st  CENTURY CEO - Creating Organizational Purpose 
9. - 10. jún 2015 – Viedeň
21st  Century CEO - Creating Organizational Purpose is an exclusive gathering of likeminded professionals including C-level management and all HR practitioners involved in organizational design, implementation of human capital management programs and integration of leadership development strategies creating engaging and sustainable company cultures. HRcomm is happy to support this “thought provoking” event organized in Austria Trend Hotel Park Royal Palace, Vienna on 09th - 10th of June 2015. Join us for two days of unparalleled networking, knowledge transfer and live discussions determining critical factors of organizational success.
Viac>>
Otvorený kurz „Praktické assessment centrum“ – People Elements
10. jún 2015 – Bratislava
Ako si vytvoriť jednoduchý a funkčný nástroj na hodnotenie kompetencií? Uvidíte, ako sa to dá robiť inak a vytvoriť si vlastný dizajn tak, aby ste dokázali ohodnotiť kompetencie čo najpresnejšie s ohľadom na špecifiká Vášho biznisu. 
Viac>>

 

footer_img

Copyright © 2015, HRcomm - www.hrcomm.sk