main_header
header1
nl_img1

Milí priatelia,

a máme tu jeseň... Aj keď mi na jednej strane chýba leto a ani neviem, kedy tak rýchlo ubehlo, na druhej strane sa kvôli pripravovaným aktivitám teším, že už je „po“. 

Ale predsa by som sa ešte na chvíľku rada vrátila k letu :). Tak asi ako v každej firme, aj u nás býva leto voľnejšie. A aby som tento čas využila čo najefektívnejšie, dohodla som si stáž na HR oddeleniach dvoch spoločností z radov našich členov. Prečo som sa tak rozhodla? Mojím cieľom bolo zažiť prácu Vás, HR-istov v reálnom svete. Takto sa mi podarilo vidieť, čo som vždy chcela – ako HR vo firmách reálne funguje a čomu sa venuje.


Ako prvá ma privítala Maťka Kováčová, HR manažérka v spoločnosti adidas Slovakia, ktorá ma počas dvoch dní vtiahla do aktuálnych projektov. Mala som možnosť oboznámiť sa so štruktúrou spoločnosti na Slovensku a stretla som sa so zástupcami jednotlivých oddelení. Zúčastnila som sa porady HR oddelenia a mala som možnosť vidieť, aké rôzne podoby má employer branding. Toto je téma, ktorou spoločnosť adidas posledných pár mesiacov žila a som rada, že som mohla byť tiež súčasťou toho. 

Ďalšia spoločnosť, v ktorej som strávila tri plno nabité dni, bola Generali Poisťovňa. Andrej Bukovčan, HR riaditeľ, mi pripravil naozaj bohatý program, do ktorého zapojil viacerých svojich kolegov, z ktorých sa mi každý individuálne venoval. Prešla som si vstupným školením pre novoprijatých zamestnancov. Nasledovali výbery a sourcing s Maťkou Štarkovou. Mirka Martonová mi predstavila ich novonastavený systém vzdelávania a spolu sme sa zúčastnili stretnutia s manažérmi jednotlivých oddelení k téme ako viesť hodnotiaci rozhovor s ich tímami. Na operatívnej porade sme riešili návrhy na zlepšenie employer brandingu spoločnosti. Bola som tiež súčasťou pracovnej skupiny študentov, ktorí sa zodpovedne a kreatívne venovali projektu  ̶̶  návrhu nového produktu spoločnosti, ktorý budú osobne prezentovať pred vedením spoločnosti. 

Tieto dni boli pre mňa veľmi prínosné a inšpiratívne a pomohli mi pochopiť, čím HR vo firmách reálne žije. Ešte raz týmto ďakujem všetkým :). Verím, že som neskončila iba pri týchto firmách a budem mať príležitosť spoznať HR oddelenia aj ďalších spoločností.

andrea

Leto je pre nás aj obdobím, kedy máme dostatok času na rozmýšľanie, plánovanie a riešenie, s čím novým by sme prišli, akých zaujímavých spíkrov by sme oslovili, aké témy Vám priniesli. 

Najbližšie nás čaká konferencia „Personálny manažment“, ktorú organizujeme už šiesty rok v spolupráci s TRENDom a ktorej program je vskutku vynikajúci. Ozaj a viete, že naše združenie funguje už dvadsať rokov? Pri tejto príležitosti budete mať možnosť sa na konferencii stretnúť s ľuďmi, ktorí sa pričinili o rozvoj združenia a vďaka ktorým sme tam, kde sme :).

Ďalšou významnou aktivitou je partnerstvo so spoločnosťou Slávik & Stell, s ktorou Vám prinášame odborný seminár „Employer Branding Masterclass“ s jedným z popredných svetových autorít v oblasti budovania značky zamestnávateľa, Brettom Minchingtonom.

Myslím si, že obe tieto podujatia budú hodnotné a rozhodne sa Vám oplatí zúčastniť sa ich :).
Okrem toho nás do konca roka čakajú aj veľmi zaujímavé semináre a workshopy, o ktorých Vás budeme priebežne informovať.

Pre našich členov by som rada dala do pozornosti termín Valného zhromaždenia členov HRcomm, ktoré sa uskutoční 26. novembra v Bratislave. 

Som presvedčená, že máme toho pred sebou dosť a máme sa na čo tešiť... my v HRcomm sa tešíme, a to veľmi.

Pekné jesenné dni Vám prajem

 

Andrea Gondová,                     
projektová manažérka HRcomm
header2

Nepremeškajte naše najbližšie TOP podujatia:

banner

TREND konferencia „Personálny manažment 2015“
7. – 8. október 2015 | Bratislava, NH Gate One
brano

Čo dnes vo vzťahu CEO a HR funguje, a čo škrípe? Čo by malo dnes HR robiť viac a čo, naopak, menej? V čom sa HR potrebuje zmeniť? Prečo je HR dnes dôležitejšie pre celkový úspech spoločnosti ako kedykoľvek predtým? O tom, na čo sa môžete na konferencii tešiť, Vám priblíži Branislav Vargic, prezident HRcomm vo svojej videopozvánke. Viac >>
 
 
banner

EMPLOYER BRANDING MASTERCLASS - Medzinárodná séria masterclass seminárov o líderstve v oblasti značky zamestnávateľa 2015“
27. október 2015 | Bratislava, Austria Trend Hotel Bratislava
brett

Prečo je Employer Branding top témou súčasnosti a čo v tejto súvislosti zamestnáva generálnych, HR a marketingových riaditeľov? Odpoveď Vám dá Brett Minchington MBA, jeden z popredných svetových autorít v oblasti budovania značky zamestnávateľa na jednodňovom odbornom seminári na tému Employer Branding. Prečo by ste si nemali nechať ujsť účasť na tomto svetovo uznávanom formáte Vám prezradí Brett Minchington vo video pozvánke. Viac >>
 

 

Praktické prípady z pracovného práva

19. november 2015 | Bratislava

Na seminári Vám objasníme najčastejšie chyby z praxe, zameriame sa na prípadové štúdie, ktoré sa týkajú neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou, prípadne pri hromadnom prepúšťaní a s tým súvisiacimi súdnymi spormi.  Následne sa zameriame na tému ochrany súkromia a osobnosti zamestnancov, do ktorého zaraďujeme stále častejšiu tému monitorovania zamestnancov zo strany zamestnávateľa. Ďalšiu časť bude tvoriť téma agentúrneho zamestnávania a zmien spôsobených ostatnou novelou Zákonníka práce účinnou od 1.3.2015. Na seminári sa dozviete taktiež potrebné informácie ohľadom prechodu práv a povinností. Odborným garantom seminára je spoločnosť Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária. O programe Vás budeme informovať. 
 
header3

Naši vedúci regionálnych klubov pre Vás pripravujú:

n2_img2
Bratislavský regionálny klub „Ako vytvárať prostredie podporujúce motiváciu“
8. október 2015 | Bratislava

Príďte sa inšpirovať Prof. RNDr. Milanom HEJNÝM, CSc., ktorého INÝ prístup k vyučovaniu matematiky spôsobuje, že matematika sa u jeho žiakov stáva nie len najobľúbenejším predmetom, ale dosahujú v ňom aj vynikajúce výsledky. Jeho prístup podporuje rozvoj samostatného logického myslenia a kognitívnych schopností. A práve o tom, ako aj zo zdanlivo menej atraktívnych oblastí môžeme INÝM prístupom vzbudiť u ľudí nadšenie, budete mať možnosť na stretnutí diskutovať. Viac >> 
Vedúca BRK: Oľga Berecká, Slovak Telekom, a.s.
 
n2_img2
Stredoslovenský regionálny klub „Hodnotenie pracovného výkonu“
November 2015 | Žilina

Ciele, metódy a praktické skúsenosti pri hodnotení výkonu zamestnancov. Viac k programu už čoskoro. 
Vedúci SsRK: Marek Bobák, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

 

header4

Jedným z poslaní HRcomm je vyhľadávať partnerov, spájať sa s úspešnými a prinášať pre Vás zaujímavé projekty a možnosti spolupráce. 
Preto sme hrdí na to, že sa s Vami môžeme podeliť o nové možnosti, ktoré môžete v rámci členstva HRcomm využívať. O ďalších možnostiach Vás budeme pravidelne informovať. 
e-learningové kurzy mäkkých zručností
Predstavujeme Vám vzdelávací projekt, ktorý sme pre členov HRcomm pripravili v spolupráci s jedným z našich členov, spoločnosťou e-learnmedia, s.r.o. Sprístupnili sme pre Vás vybrané vzdelávacie elektronické kurzy z oblasti rozvoja mäkkých zručností, z ktorých sme vybrali konkrétnych 5 vzdelávacích titulov, ktoré budete môcť zdarma študovať. Viac>>

 
Ekonomická univerzita v Bratislave 
HRcomm v rámci nových partnerstiev ponúka možnosť širšej spolupráce s Ekonomickou univerzitou v Bratislave pre program Personálny manažment v týchto oblastiach:
  • Tvorba profilu absolventa
  • Tvorba sylabov špecializovaných predmetov
  • Možnosť aktívne viesť prednášku, seminár 
  • Formulovanie projektov záverečných prác
  • Mentoring pri tvorbe záverečnej práce
  • Stáže k záverečným prácam
Pre bližšie informácie kontaktujte prosím Kanceláriu HRcomm. Témy záverečných prác je možné naformulovať do začiatku letného semestra – február 2016.

header2

Spájame komunitu profesionálov a tých, ktorí chcú pre HR prinášať nové unikátne prístupy a riešenia. Každý startup zapojený do našej podpory poskytuje zľavu zo svojich služieb pre našich členov. Podpora startupov v rámci našej komunity je limitovaná na maximálne 2 roky a možnosť zapojenia startupu schvaľuje predstavenstvo HRCOMM. 
Poznáte zaujímavý startup v oblasti HR? Dajte nám o ňom vedieť. Ďakujeme!

h5_1
ADDWORK 
 
Pomáhame firmám budovať Employer branding a naberať nových zamestnancov cez sociálne siete. Rovnako pomáhame mladým ľuďom odpovedať na otázku ČÍM CHCÚ BYŤ. Viac>>
 
h5_1
Čo robím 
 
Nechajte zamestnancov hovoriť a pomôžte nám rozširovať online videoknižnicu povolaní - nástroj pre študentov, rodičov a školy, s ktorým budú môcť pracovať pri výbere ďalšieho štúdia, povolania. Viac>>
 
h5_1
FirmInside 
 
FirmInside je projekt, ktorý ukáže viac. Viac slovenských firiem, ich fotky, priestory, firemnú kultúru, reálnych ľudí, videá, blogy. Viac>>
 
h5_2
Challengest 
 
Cieľom našej spoločnosti je aktívne prepájať študentov a absolventov s firmami a zároveň riešiť problém nedostatočnej proaktivity mladých ľudí prostredníctvom ich zaangažovanosti do skutočného sveta práce.  Viac>> 
 
h5_2
JobAngels.co 
 
JobAngels pomáhajú firmám nájsť tých najlepších kandidátov.  Viac>> 
 
header2

Predstavujeme Vám nových členov, ktorí sa rozhodli vstúpiť medzi nás HRcomm-ákov a aktívne sa zapájať do HR komunity, networkovať, zdieľať best practices a svoje know-how s ostatnými HRistami. 

h5_1
NN Životná poisťovňa, a.s. 
Kontaktná osoba: Andrea PODSTRELENCOVÁ
 
NN Životná poisťovňa, a.s. a NN dôchodkové spoločnosti (NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. a NN Tatry-Sympatia, d. d. s., a.s.) sú súčasťou holandskej finančnej skupiny NN Group, ktorá svoje služby poskytuje viac než 15 miliónom klientom v 18 krajinách, kde sa o nich stará 12 000 zamestnancov. NN Group nadväzuje na 170-ročnú tradíciu v oblasti finančných služieb. Jej názov je odkazom na poisťovňu Nationale-Nederlanden, pod ktorej vlajkou NN v minulosti pôsobila i u nás. NN sa zameriava predovšetkým na životné poistenie, dôchodkové sporenie a investičný manažment. Viac >>
h5_2
Allianz - Slovenská Poisťovňa, a.s. 
Kontaktná osoba: Martin BILÍK
 
Allianz – Slovenská poisťovňa je najväčšou univerzálnou komerčnou poisťovňou a dlhodobým lídrom na slovenskom poistnom trhu. Je súčasťou skupiny Allianz SE, ktorá patrí medzi vedúcich poskytovateľov finančných služieb na svete. Pôsobí v 70 krajinách sveta a svoje služby poskytuje viac ako 75 miliónom zákazníkov. Na Slovensku ponúka širokú škálu poistných produktov v oblasti životného a úrazového poistenia, poistenia privátneho majetku a motorových vozidiel, a tiež v oblasti poistenia priemyslu a podnikateľov. Viac >>
h5_3
ST. NICOLAUS - trade, a.s. 
Kontaktná osoba: Ivana REPOVÁ
 
Spoločnosť ST. NICOLAUS je najväčším výrobcom liehovín na Slovensku. Portfólio spoločnosti tvoria desiatky produktových radov, medzi nimi aj známe značky ako Nicolaus Vodka, horký bylinný likér Demänovka, či ovocné liehoviny radu Jubilejná. Okrem vlastných značiek spoločnosť ST. NICOLAUS ako výhradný distribučný partner španielskej spoločnosti Gonzáles Byass rozšírila svoje portfólio o zahraničné značky ako brandy Soberano a Lepanto, prémiový gin The London no.1 a kvalitné dovozové vína z vinárskych krajín ako Španielsko, Taliansko, Argentína a Chile. Viac >>
h5_3
TSR Slovakia, s.r.o. 
Kontaktná osoba: Vladimíra ILAVSKÁ
 
TSR Slovakia s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2000 a zaujíma vedúce postavenie v oblasti recyklácie železného šrotu a farebných kovov a obchodovania s nimi. Sme súčasťou skupiny TSR Group (www.tsr.eu), ktorú tvorí množstvo spracovateľských a obchodných spoločností pôsobiacich po celej Európe. Celá skupina zamestnáva cca 2000 zamestnancov a spracuje každoročne viac ako 10 miliónov ton železného a 400 000 ton neželezného kovového šrotu. V roku 2014 dosiahla obrat viac ako 3,5 miliardy eur.  Viac >>
h5_3
c2i, s.r.o. 
Kontaktná osoba: Miroslav CINO
 
Firma c2i pôsobí na trhu od roku 2006. Ponúka komponenty z uhlíkového vlákna a poskytuje kompletnú škálu služieb: dizajn, technický návrh, konštrukcia a výroba všetkých foriem, prípravkov a nástrojov, výroba a montáž. Realizujeme sa v oblasti prototypov ako aj pri sériovej výrobe. Vďaka našej výbave v oblasti výrobných technológii ale aj skúsenostiach dokážeme na základe Vašich produktových požiadaviek zvoliť najvhodnejší spôsob produkcie.  Viac >>

header5

h5_3
Marián BILÍK
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 
„Naše rozhodnutie stať sa členom HRcomm bolo jednoduché, pretože združenie organizuje výborné podujatia a konferencie, ktoré napomáhajú všeobecnému rozvoju HR na Slovensku. Formuje odbornú ako aj neformálnu komunitu profesionálov a výrazne tým napomáha budovaniu vzájomných vzťahov a networkingu. A tiež vytvára tak veľmi potrebný priestor pre zdieľanie skúseností a nápadov pre oblasť riadenia ľudských zdrojov.“ 
h5_3
Vladimíra ILAVSKÁ
TSR Slovakia s.r.o.
 
Rozhodnutie stať sa členom HRcomm-u vzišlo najmä z dôvodu rozšírenia si obzoru a získania nových poznatkov a názorov od iných HR-istov.“
h5_3
Miroslav CINO
c2i, s.r.o.
 
„Sme radi, že môžeme byť  ďalšími členmi HR komunity z dôvodu získania nových praktických skúsenosti, informácií a trendov.“

header5

h5_1
Víťaz súťaže HR Talent  

Prinášame Vám neformálny rozhovor s Martinou Kováčovou, HR manažérkou spoločnosti adidas Slovakia s.r.o., ktorá tento rok zvíťazila v súťaži HR Talent organizovanej spoločnosťou Maxman Consultants, spol. s r.o. ktorej bolo HRcomm odborným partnerom. Viac>>
 
h5_1
Employer Branding ako top téma súčasnosti 
Dalibor Slávik, Slávik & Stell

„Pocit, že téma budovania značky zamestnávateľa, Employer či HR brandingu, sa v poslednej dobe na nás valí z každej strany, je fakt. Employee Value Proposition, Employer Branding video, Stratégia, Traineeship, Internship a mnoho iných termínov. Často som sa zamýšľal, čím to je, prečo práve teraz a či to nie je len nejaká chvíľková bublina. Myslím však, že spoločnosti u nás začínajú pociťovať, viac ako kedykoľvek doteraz, dôležitosť mať na palube správnych a talentovaných ľudí a so značkou zamestnávateľa intenzívne pracovať. A nielen ich prilákať, ale ich aj udržať.“ Viac>>
 
h5_1
4 nečakané kvality úspešných lídrov 
Dáša Spillerová, ADDA Consultants 

„Tréning top tímu je pre mňa vždy špecifickou skúsenosťou. Po tom poslednom sa mi neodbytne vtierala otázka. Čo robí ten rozdiel, že niektoré tímy sú výnimočné a iné, napriek nespochybniteľným schopnostiam ich členov nevedia opustiť zónu priemernosti. Chvíľu zastanem pri pojme výnimočné. Mám tým na mysli, že okrem schopnosti týchto tímov dlhodobo podávať vysoký výkon, pocítite medzi členmi jasný závan duševnej spriaznenosti. Táto im umožňuje maximálne využívať a znásobovať...“ Viac>>
 
h5_1
Motivácia a angažovanosť 
Andrea Profantová, Leading Element, People Elements 

„Zamýšľali sme sa nedávno pri jednom manažérskom tréningu spolu s klientami nad tým, čo všetko môže manažér získať, ak sa bude venovať motivácii podriadených systematicky, individuálne aj tímovo a ak pritom bude vychádzať z motivátorov svojich ľudí. Väčšia diskusia nastala v momente, keď sme sa dostali k informácii, že otázka „čo ťa motivuje?“ v zásade nefunguje.“ Viac>>
 

header2

Medzinárodný vedecký seminár „Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 2015 - The Academic Bridge to HRM Practice“ - Ekonomická univerzita v Bratislave
26. október 2015 | Bratislava
Seminár organizovaný Fakultou Podnikového manažmentu EUBA, na ktorý sú pozvaní akademici z medzinárodnej výskumnej siete CRANET, odborníci v oblasti HR z univerzít a vysokých škôl ekonomického zamerania na Slovensku a HR lídri slovenských firiem. 
Viac>>
 
Workshop „Tajomstvo vrcholových výkonov - 15 zákonov motivácie od kouča J. Jágra“ – die Berater Slovensko
3. november 2015 | Bratislava
4 hodinový workshop nabitý výnimočnými skúsenosťami prepojenými s množstvom praktických návodov, ideí a tém do pracovného ako aj osobného života. 
Viac>>
 
Workshop „HR Controlling“ – HR Development Academy
12. november 2015 – Bratislava
Pracuje Vaše HR oddelenie efektívne? Investujete do správnych ľudí a využívate ich znalosti dostatočne? Ako zberať dáta, čo a ako vyhodnotiť? Môže Vám HR Controlling zvýšiť tržby, motiváciu či uľahčiť prácu? Ako zaviesť controlling a ako ho správne využívať?
 Viac>>
 
BIG DATA in HR – Turning Data into Valuable Insights – Knowledge Central 
19th - 20th of November 2015 | Vienna 
Wouldn’t it be great to have the answers to all the boss’s questions during business reviews?   Well now you have the opportunity to empower your instincts with data driven strategy, speak the language of the business  and have a different type of conversation with other functions. Embrace Big data in HR, and make life easier.
 More info>>
 
Konferencia „Světová HR laboratoř 2015“ - People Management Forum 
24. november 2015 | Praha 
Druhý ročník konferencie, ktorá si získala HR komunitu, opäť predstaví aktuálne a nevšedné témy, z ktorých môžu personalisti a manažéri čerpať pre svoju prácu. Inšpiratívne zahraničné osobnosti a poprední českí odborníci sa prídu z rôznych kútov sveta podeliť o svoje skúsenosti a know-how. 
Viac>>
 

 

footer_img

Copyright © 2015, HRcomm - www.hrcomm.sk