fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Čo mi priniesla moja účasť na HR konferencii

Čo mi priniesla moja účasť na HR konferencii? 
...za hranicami HR....

Nie každý môže povedať: „Moja práca ma baví ...“ 
Nie každý môže povedať: „Moja práca je atraktívna a prináša ľuďom praktickú hodnotu a inováciu...“
Nie každý môže povedať: „Moja práca prináša ľuďom radosť a inšpiráciu rásť ...“
Ľudia sa vás môžu snažiť o týchto faktoch presviedčať, ale ak to tak nie je, je to z vás cítiť.  


HR COMM vytvára priestor ľuďom ktorí sa chcú podeliť o svoje praktické skúsenosti nie preto, že musia, ale preto, že chcú. A tak som sa aj na konferencii vzdelávačov cítil. Cítil som, že každý kto aktívne prispel k realizácií konferencie sa chcel podeliť o svoje „best practices“ a robil to s radosťou.


Ľudia sa chcú na konferencii zabávať , tešiť a užívať si ju...  Ten kto na vlastnej koži zažil prípravu konferencie, vie koľko drobných činností sa za jej prípravou schováva. Keď sa ide na ostro, chyby sa netolerujú. Aj drobné chybičky dokážu účastníkom znechutiť celkový dojem. A sami najlepšie viete, čo si zapamätáte na záver. Bola studená polievka? Alebo tvrdé pečivo na raňajky? Presne toto sú veci, ktoré tvoria celkový dojem o konferencii. Hotel Chopok, bol skvelým partnerom konferencie. Kvalitné prostredie, ubytovanie, servis a chutné jedlo bolo. Každá konferencia je iná a niečím špecifická.  Je to o doslova a do písmena projekt.


Priateľskú atmosféru som vnímal už večer pred konferenciou, keď som v konferenčnej miestnosti stretol tím HR COMM, ktorý s pripravoval materiály a dokončoval prípravu sály. 

 

Na úvod konferencie nás privítala manažérka HR COMM Lucia Lauková. 

Po nej prevzali slovo profesionálne pripravení moderátori Oľga Berecká a Lukáš Bakoš, ktorí spustili konferenciu na plné obrátky. Zdieľanie informácií sa začalo. Každý mal možnosť odniesť si maximum informácií a inšpirácií. 


Začali sme dobrovoľníctvom. Dokonca expertným.  Bolo zaujímavé vnímať ako môže prepojenie 3 sektora a biznisu pomôcť rozvíjať manažérsky a líderský  potenciál. Čo vo mne vyvolala prezentácia p. Smolkovej z LEAF? Už počas prezentácie som si kládol jednoduchú otázku: „Robím svoju prácu preto, že ju musím robiť a je to môj zdroj živobytia, alebo ma moja práca skutočne napĺňa? Dokázal by som robiť svoju prácu aj ako dobrovoľník?“ 


Peter Lieskovský zo spoločnosti ECOO Slovakia sa s nami podelil o skúsenosti s identifikáciou talentov vo firme a ich následným rozvojom. Opäť som si povedal: „Ideálna téma na projekt.“ Jeho prezentácia ma zaujala hneď na začiatku, keď nás informoval o plánovanom výstupe jeho prezentácie pre účastníkov. Oslovil ma jednoduchými, ale výstižnými a principiálnymi myšlienkami: „Ako môže HR podporiť CEO?“ Prečo ľudia, ktorí majú talent ho nevyužívajú? Kto je na vine? Samotný človek, alebo firma? Ako najlepšie identifikovať talent? Vtiahnite do procesu identifikácie talentov vašich ľudí. Dajte priestor svojim ľuďom  a talenty sa objavia...


Počas panelovej diskusie na tému spolupráce firiem so školami som si kládol otázku: „Chcú študenti skutočne spolupracovať s firmami už počas ich štúdia?“ Od koho vychádza počiatočná iniciatíva tejto spolupráce? Od študentov? Od zástupcov škôl? Alebo od firiem? Odpoveď na moje otázky mi začali dávať účastníci diskusie: p. Vinklerová z DM drogerie markt, p. Kratochvílová z OMS a p. Lakatoš z Kia Motors Slovakia.  Z ich skúseností bolo jednoznačné, že iniciatíva vychádza zo strany firiem. Zaujala ma skúsenosť p. Lakatoša, ktorý si spomína na prvé kroky svojho vtedajšieho šéfa, keď sadli do auta a spoločne prechádzali jednu strednú školu za druhou s cieľom podporiť nárast počtu kvalifikovaných absolventov. Už vtedy vedeli, že ich budú potrebovať oveľa viac, ako náš systém produkuje.  Po viac ako mesiaci si vo mne rezonuje základná myšlienka, ktoré sa tiahla celou diskusiou: „Nečakajme, že študenti prídu za nami sami, musíme ich pritiahnuť.“ Firmy nemôžu nechať spoluprácu so študentmi na náhodu, musia ju aktívne riadiť. Aký priestor a podmienky študentom vytvoríme, taká kvalita sa nám vráti späť. Ako povedala HR manažérka DM:  „Nie sme zber ale výber .“


Počas prestávok sa živo diskutovalo a ľudia sa usmievali. To bol jasný signál toho, že projekt konferencia plní požadovaný efekt. 
Po obede prišli 4 praktické workshopy. Témy hovorili samé za seba:


Soňa Poprocká zo Slovak Telekomu, zabrnkala účastníkom na citlivú strunu - zákaznícka spokojnosť a jej podpora zo strany HR. 


Snežana Ďuricová z Maxman Consultants sa venovala téme podpory proaktívneho talent manažmentu. 

 

Peter Minárik zo spoločnosti COMM–PASS sa zameral na Moderné manažérske vzdelávanie 21.storočia. Účastníci diskutovali v skupinách a zdieľali svoje praktické skúsenosti. Zamerali sme sa aj na vnímanie vzdelávania z pohľadu zamestnancov. Ako podľa vás hodnotia vaši zamestnanci to, čo im prinášate v oblasti vzdelávania? Vnímajú to ako podporu od firmy a prínos? Alebo stratu času a zbytočný náklad pre firmu? Viete akú podporu očakávajú vaši zamestnanci? Ako prepojiť vzdelávanie so skutočnými projektmi a dosiahnuť konkrétne výsledky? 

 

Peter Vilém zo spoločnosti Vema inšpiroval účastníkov k prepojeniu a podpore HR softwarovou aplikáciou. 
Aké sú výstupy zaujali vás? A o aké témy by ste mali záujem v nasledujúcom ročníku konferencie.

Nasledovala večera, welnes a večer s bowling súťažou. Áno boli aj ceny … 
Neformálne a priateľské diskusie pokračovali  až do ranných hodín. 

 

Do druhého dňa nás privítal Ivan Burger z ibis partner Slovakia s témou ako podporiť projekt budovania výkonnosti prostredníctvom vzdelávania. Prezentoval projekt, ktorý v praxi spoločnosti priniesol zvýšenie biznisu. Zameral sa na hlavné etapy riadenia výkonu. Taktiež sa venoval nástrahám projektu – na čo by sme si mali dať pozor pri realizácií podobného projektu.   


Silvia Truchanová  so ZSE sa s nami podelila o  úspešný projekt interného vzdelávania: „Kolegovia školia kolegov“. Táto téma je dnes aktuálna vo veľa firmách, ale nie všade nefunguje podľa predstáv. Je postavená na ľuďoch a ich dobrovoľnosti. Interní lektori nie sú odmeňovaní za realizáciu školení. Pre interných školiteľov zohrala dôležitú úlohu možnosť od prezentovať iným zamestnancom firmy. Ukázať a vysvetliť,  čomu sa venuje ich oddelenie a získať si prestíž odborníka a špecialitu.  


Technicky naplánovať projekt je v princípe jednoduché. Je potrebné si odpovedať na kľúčové otázky. 1.Čo skoliť? 2.Koho školiť?. 3. Výber školiteľov, 4. Tvorba katalógu školení 5. Tvorba harmonogramu školení 6. Realizácia školení...  Ale dať dušu projektu je náročné. Ako sa to podarilo?


Silnú rolu zohrala pracovná hrdosť seniorov a ich skúsenosti. Ľudí nemotivujú len peniaze, ale radi sa podelia o svoje skúsenosti = len im treba vytvoriť priestor. Projekt priniesol aj lepšie spoznanie firemných procesov a zvýšenie vzájomného pochopenia interných zákazníkov.

 

Nasledovalo opäť prepojenie školstva a praxe. Panelová diskusia na tému Trainee programov. V diskusii sa podelili o svoje skúsenosti s tvorbou a realizáciou trainee programov ú. Schweizer z PSA Slovakia, p. Junasová z Embraco Slovakia a p. Pápay z Tatra banky. 


V vysokoškolským diplomom priamo do montérok a na výrobnú linku. Nie na pár dní, ale na celý rok. Praktický prínos trainee programu pocítia jeho účastníci v PSA už po niekoľkých mesiacoch po jeho ukončení. Dokonalý prehľad o výrobe, lepšie spoznanie výrobných aj podporných procesov a osobné spoznanie kľúčových ľudí pomohlo práve absolventom trainee programu v nie len k  získaniu si rešpektu na pracovisku, ale aj k  rýchlejšiemu manažérskemu rozvoju a následnému kariérnemu rastu.  

     
V Tatra banke si každý absolvent prejde cez všetky oddelenia a na vlastnej skúsenosti spozná ich konkrétnu náplň práce. Je dôležité ukázať absolventom víziu rastu a pracovať s nimi od prvých dní.  „On the job training“ prináša prepojenie teórie a praxe. 


Čas bežal rýchlo a prišlo záverečné slovo, tombola s bohatými cenami, spoločný obed a rozlúčka. 


Pre väčšinu účastníkov je projekt konferencia úspešne ukončený. Ale pre organizátorov začína po projektová fáza... . A potom príprava ďalšieho ročníka konferencie vzdelávačov. 
Mne konferencia priniesla inšpiráciu. Spoznal som skvelých ľudí. A opäť sa mi potvrdilo, že HR a HR projekty hrajú vo firme takú kľúčovou rolou, že ich podcenenie a nesprávne pochopenie môže stáť firmu veľa energie...  


Čo by ste od nasledujúceho ročníka konferencie požadovali vy?

 

 

Peter Minárik, Executive partner COMM-PASS 
... ďakujem .