fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
HR Gold

Zrealizovali ste vo Vašej organizácii úspešný projekt v oblasti riadenia HR a ešte nie ste prihlásení do súťaže HR Gold?
 

Prihlásiť sa môžete do 16.9.2014!

 

Mohol by byť Váš projekt inšpiráciou pre iné spoločnosti?
Neváhajte a prihláste sa aj Vy do súťaže, v ktorej sú oceňované projekty z rôznych sektorov z pohľadu ich využiteľnosti a praktického prínosu. 


Súťaž vyhlasuje HRcomm/Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov spolu so vzdelávacou spoločnosťou ibis partner Slovakia, s.r.o.    
Súťažné projekty bude hodnotiť porota zložená z víťazov predchádzajúceho ročníka, ako aj zástupcov vyhlasovateľov súťaže.

 

  •  Branislav VARGIC (Tatra banka), nominant Osobnosti roka 2013, Igora VIDU (generálny riaditeľ, Tatra banka);
  •  Jana PALENČÁROVÁ a kol. z Československej obchodnej banky, a.s.,
  •  Jaroslav ŠUTAJ-EŠTOK a kol. z BSH Drives and Pumps, s.r.o. 
  •  Andrej WINTER a kol. z Challengest, s.r.o. - víťazi kategórie personálnych projektov;
  •  Tatiana ORGLEROVÁ (HRcomm)
  •  Ivan BURGER (ibis partner Slovakia) - zakladatelia súťaže.

 

Prihlásené projekty budú osobne prezentovane pred odbornou porotou dňa 24. septembra 2014 v Bratislave.

Víťazné projekty za rok 2014 budú slávnostne vyhlásené na TREND konferencii Personálny manažment 2014 dňa 7.10.2014 v Bratislave.
Prihlásiť sa môžete s projektmi v týchto, ale aj ďalších oblastiach: vyhľadávanie, adaptácia a príprava nových zamestnancov; rozvoj spôsobilostí zamestnancov; budovanie angažovanosti zamestnancov, rozvoj manažérskych zručností, budovanie výkonnosti; budovanie a zmena podnikovej kultúry; práca s talentami; a ďalšie oblasti zaujímavé pre podniky a organizácie.


Informácie o súťaži sú dostupné na www.hrgold.sk. Uzávierka prihlášok je 16.9.2014.


Zaujímajú Vás víťazi ostatných ročníkov? Všetky súťažné ročníky nájdete na www.hrgold.sk, v časti Laureáti.

Tešíme sa na Vaše inšpiratívne projekty!

 

Tím HR Gold
e-mail: hrgold@hrgold.sk
tel.: 02/ 5564 2471, 0940 476 275, 0903 412 255