fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Interview s Janou Minarovičovou

1.      Jani, ako HRM pôsobíš už roky v oblasti výroby. V čom je svet AUTOMOTIVE podľa Teba iný oproti iným segmentom? 

Ľudia v automotive často hovoria, že nikde inde taký tlak zákazníka necítite. Iní sa pýtajú, v ktorom segmente nie je zákazník dôležitý? Podľa mňa je automotive iný svojím tempom. Rozhodnutia sa musia robiť rýchlo a doslova každá minúta oneskorenia - alebo chyba - môže stáť desiatky tisíc EUR. 
Komplexnosť automobilového segmentu je vyššia, nároky sa neustále zvyšujú. Ak sa bavíme o nárokoch bezpečnosti, automobil musí tieto nároky spĺňať bez kompromisu, musí však byť aj dostatočne atraktívnyaby zaujal zákazníka a musí v sebe kombinovať najnovšie elektronické aplikáciepri vyššom výkone, ale nižšej spotrebe, a pri stále väčších objemoch výroby. To je možné dosiahnuť len vtedy, ak sú ľudia v automotive dostatočne motivovaní a kvalifikovaní.

 

2.      OK. S čím musia teda potenciálni záujemcovia o kariéru v tejto oblasti rátať? Sú nevyhnutné aj nejaké „special skills“ :) ?
V podstate nadviažem na predošlú odpoveď. Automotive si vyžaduje akčných ľudí, ktorí sú „decision-makeri“, to znamená sú schopní určiť priority, robiť rozhodnutia a prijať zodpovednosť. Dôležitá je aj snaha o osobný rozvoj. Ľudia od shopflooru až po najvyššie vrstvy manažmentu musia aktívne premýšľať a prispôsobovať sa meniacim okolnostiam. V tomto prípade je nevyhnutnou schopnosť reagovať na problémy a aktívne ich riešiť. S kratšími reakčnými časmi, ktoré všetci OEM od svojich dodávateľov požadujú, sa teda zvyšuje aj tlak na okamžité riešenia a nekonvenčné nápady. Z môjho pohľadu potrebnými special skills sú „solution hunting“, flexibilita a povedomie o nástrojoch zlepšovania procesov (Kaizen, problem solving skills, 5S a celkovo nástroje lean managementu).

 

3.      Vnímaš svoju prácu z profesionálneho hľadiska stále ako obohacujúcu? V čom by výroba podľa Teba mohla byť inšpiratívna pre iné oblasti?
Z profesionálneho hľadiska je automotive určite oblasťou, ktorá má čo ponúknuť. V čase krízy to boli práve automotive závody, ktoré priniesli alternatívne riešenia pre svojich zamestnancov, či už to bolo flexikonto pracovného času alebo internú mobilitu zamestnancov, ktorá sa posunula na inú úroveň. Iné oblasti by sa z automotive výroby mohli inšpirovať napríklad trvalou snahou o optimalizáciu procesov a systémov, či už spomínanými lean princípmi alebo PDCA prístupmi. V iných sférach sú rozhodne použiteľné metódy riešenia problémov, ktoré sú dynamicky vyvíjané práve v automotive.

 

4.      Pracovala si s rôznymi národnosťami. Aké sú rozdiely v prístupe k zamestnancom, korporátnym cieľom, a k HR ako takému? 
Toto viac menej záleží na tom, v akej veľkej korporácii pracujete a ako sú nastavené tzv. mission, vission a values. Expatov môžete mať rôznych, ale samozrejme aj ich jednanie sa odvíja od firemnej kultúry, nezávisle na tom, o akú národnosť ide. Pokiaľ mám posúdiť práve tú národnosť, skúsenosť mi hovorí, že škandinávske národy sú viac neformálne. Belgičania sú veľmi rozhodní, ale otvorenejší a HR považujú skôr za svojho sparing partnera a podporu akéhokoľvek druhu  Kanaďania dávajú dôraz na HR ako na ombudsmana zamestnancov a ich problémov, ktoré majú byť riešené vo veľmi krátkom čase. Rakúšania kladú väčší dôraz na HR ako na administratívnu jednotku vo firme a Nemci majú zasa radi, pokiaľ lokálne HR len potvrdzuje ako dobré nápady to, čo už funguje v Nemecku .


5.      Bez čoho si nevieš výkon svojej práce predstaviť? Nejaké tipy a triky ako si ju zefektívniť.. 
Svoju prácu si neviem predstaviť bez smart phonu a kávy  V reálnom svete je ťažké robiť akýkoľvek job bez podpory, najmä najbližších spolupracovníkov a dôvery nadriadených. V spoločnosti, ktorá je nastavená týmto spôsobom, ide všetko hladšie a logickejšie. Určite sa snažím načúvať radám iných profesionálov, či už interných alebo externých. Profesionálny prístup dokáže ušetriť veľa zbytočných emócií, sklamaní a omylov.
 
6.      Je o Tebe známe, že nie si nováčik vo vodách NETWORKINGU.. :) V čom vidíš jeho pridanú hodnotu?
Jednoznačne v nadväzovaní kontaktov a prístupom k informáciám. Pokiaľ máte kvalitnú sieť profesionálov, viete reagovať aj na aktuálne potreby v spoločnosti, či už ide o obstarávanie služieb, obsadzovanie voľných pozícií employer branding, alebo len rozširovanie pôsobnosti Vašej spoločnosti alebo jej (dobrého) mena. Prínosy networkingu sú pre HRM neoceniteľné a hlavne HR profesionál by tento nástroj mal vedieť kvalitne využívať, nezávisle na cieli, ktorý tým sleduje.