fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Microsoft Slovakia, s.r.o.

O spoločnosti:

Microsoft je svetovou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti softvéru, služieb a internetových technológií pre osobné aj obchodné využitie. Spoločnosť Microsoft prináša na slovenský trh moderné technológie a jej snahou je sprístupňovať ich všetkým skupinám obyvateľstva prostredníctvom spolupráce s verejným sektorom, neziskovými organizáciami a dlhodobých programov na podporu školstva od základného stupňa cez stredné a vysoké až po celoživotné vzdelávanie. Aktívny prístup k pozitívnemu ovplyvňovaniu kvality života spoločnosti potvrdili aj získané 1. miesta v rebríčku TOP firemný filantrop, za roky 2009, 2010 a 2011, ktoré pravidelne zostavuje Fórum donorov v spolupráci s týždenníkom Trend.

 

Kontaktná osoba:

Nina Schmidt

Riaditeľka ľudských zdrojov

 

Nina Schmidt je zodpovedná za riadenie ľudských zdrojov, vytváranie personálnej stratégie spoločnosti a jej aplikáciu v lokálnom prostredí. Jej úlohou je taktiež definovanie personálnych potrieb, ako aj zdokonaľovanie personálnych procesov v oblastiach, ako sú nábor a výber zamestnancov, motivácia, hodnotenie, odmeňovanie a rozvoj zamestnancov.


Nina Schmidt pracuje v spoločnosti Microsoft už od roku 2008, keď prišla do rakúskej pobočky v rámci ktorej zastávala niekoľko pozícií, naposledy pozíciu HR manažérky. Predtým získavala skúsenosti v spoločnostiach Samsung, Adecco a OMV Gas GmbH. Medzi jej záľuby patrí šport a cestovanie.