fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Oľga Berecká

Nová vedúca bratislavského regionálneho klubu je Oľga Berecká zo spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

Oľga Berecká v súčasnosti pôsobí v Slovak Telekome na pozícii senior manažérky vzdelávania a rozvoja. Spolu so svojim tímom zastrešuje širokú paletu tém od nastavovania systémových riešení v riadení výkonnosti, rozvoji ľudí, talent manažmente až po organizáciu interných konferencií, iniciatív v oblasti firemnej kultúry vrátane prieskumov spokojnosti zamestnancov, budovania značky zamestnávateľa a prácu so študentmi.


Oľga vyštudovala psychológiu na FiFUK v Bratislave. V rámci doktorandského štúdia v SAV, aj počas ročného študijného pobytu na Oxfordskej univerzite sa hlbšie venovala sociálnej psychológii. Akademickú pôdu následne vystriedala práca v oblasti rozvoja ľudí, najskôr v Allianz Slovenskej poisťovni, kde pôsobila ako lektorka a viedla tím trénerov. V súčasnosti si rozširuje vzdelanie v oblasti koučingu.

 

Keď ma Lucia oslovila s ponukou Vedúcej bratislavského regionálneho klubu, prvá otázka, ktorá mi okrem zvažovania časových možností napadla, bola – čím môžem byť v tejto roli užitočná? Okamžitá odpoveď neprichádzala. Hovorila som si - však tu už pokiaľ ide o HR všetko máme. A práve táto pochybnosť ma priviedla k myšlienke:
Čo ak by stálo za to, obnoviť priestor pre výmenu skúseností. Aby sme mohli čo najviac získať z rôznorodosti (vytváranej kolegami pôsobiacimi v rôznych odvetviach, od menších firiem po korporácie, dĺžkou praxe...), ktorá je pre náš región príznačná. Bola by som rada, ak by sme vytvorili platformu spoločných stretnutí , kde by sme aspoň dvakrát do roka prediskutovali témy, ktoré riešime.


A čo ak v tej našej „bratislavskej HR záhrade“ predsa len nemáme všetko. Možno by bolo zaujímavé občas pozrieť za plot a inšpirovať sa zvonku – ľuďmi z biznisu, vedy, alebo umenia a pretaviť tieto inšpirácie do našej práce. Rada by som takýchto ľudí pozvala na naše stretnutia . Teším sa na vás a na priestor, ktorý vytvoríme ☺