fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Riadenie výkonnosti

Nenechajte si ujsť neopakovateľnú skúsenosť v malebnom prostredí Nízkych Tatier vo wellness hoteli Chopok pod záštitou Združenia pre riadenie ľudských zdrojov. Prísľubom je:

  1. Hodnota odborného programu na tému: Riadenie výkonnosti 2014, ktorá je koncipovaná tak, aby si účastníci konferencie odniesli cez príbehy jednotlivých spoločností inšpiráciu a nadšenie realizovať zmeny. Alebo ako spoločnosť aj seba dostať v čo najkratšom čase do želanej kondície.
  2. Relax a oddych vo wellness centre hotela Chopok, neformálne posedenie s priateľmi, kolegami pri spoločenských aktivitách: bowling, biliard a neodmysliteľná krúžkovica

.

Urobte si pohodlie, spúšťame krátku upútavku programu:

 

Začína to príbehom veľmi produktívneho, spokojného a motivovaného mravca, ktorému postupne proces zmien – náborovanie nových „administratívnych kolegov“ a stále sa zväčšujúca byrokracia, rôzne zasadania, ktoré mu brali skoro celý pracovný čas a boli pre chod oddelenia úplne nepotrebné – zmenil vzťah k práci, povedzme nebol tak optimisticky naladený a motivovaný ako zo začiatku. Keď šéf po analýze výkonu a nákladov zistil, že oddelenie upadá, poveril „fundovaných“, aby zmapovali dôvody a predložili vylepšujúce návrhy. Výstupom správy bolo, že je oddelenie nadmerne obsadené. Koho prepustili? Samozrejme, že mravca, pretože nebol motivovaný a aj inak prejavoval negatívne správanie.
Poznámka: Postavy v tomto príbehu sú fiktívne. Každá podobnosť s ľuďmi z vašej firmy je celkom náhodná…

 

Je dôležité mať na pamäti, že ak chceme zvýšiť produktivitu práce, musíme efektívne riadiť výkonnosť svojich zamestnancov – mravcov. O riadení výkonnosti ako celu, kritických faktoroch úspechu každej spoločnosti, o vplyve stratégie, ktorá určuje „čo“  a kultúre, ktorá určuje ako“,  na riadenie výkonnosti a čo je dôležitejšie sa podelí s praktickými skúsenosťami Tatiana Orglerová. Dáva do pozornosti skutočnosť, že ak dôjde k bitke medzi stratégiou a kultúrou, kultúra vyhrá, pretože kultúra je neviditeľné klbko vlákien, ktoré nás drží v práci a nevieme to pomenovať. Ak to vieme, dáva nám to veľkú konkurenčnú výhodu. Naproti tomu stratégia môže byť ľahko odkopírovaná.

 

Odborný garant témy: Vplyv stratégie a kultúry na riadenie výkonnosti, Tatiana ORGLEROVÁ, konateľ, ORTA, s.r.o., Bratislava

 


Ako navodiť a udržať požadovanú výkonnosť počas celého dňa?

 

Jeden z nástrojov, ako udržať výkonnosť, zvýšiť efektivitu a rozvoj „mravcov“ prostredníctvom zlepšenia vzťahu k sebe samému, vo vzťahu k ostatným počas celého dňa, je vysoko efektívny dynamický energizér technika HECHO – systém intuitívnych aktivít, ktorej cieľom je navodiť v napätých situáciách uvoľnenie a radosť. Uvedenou technikou štartuje druhý deň konferencie. Kto mal možnosť už odskúšať na vlastnej koži, vrelo odporúčame, funguje to! Yvon Ragasová nám ukáže na pár krátkych cvičeniach, ako zrelaxovať myseľ v priebehu pár sekúnd.  Taktiež výborná technika na prechádzanie syndrómu vyhorenia.  

Tréner: Yvona Vera RAGASOVÁ, konateľ, Coaching Centre Bratislava, s.r.o.

 

Aj kvalitná spätná väzba vie urobiť divy so zamestnancami a nakopnúť ich tak k vyššiemu výkonu. Keďže proces spätnej väzby prebieha neustále, každý bez rozdielu, či si to uvedomujeme, dávame cez rôzne komunikačné kanály viac alebo menej uvedené signály najavo, rozdiel je len v našej pozornosti a umení ich vnímať. Spätná väzba by mala byť oboma stranami vnímaná ako pomoc pri procese zmeny správania. Preto platí, že nedávať radu skôr, kým si to druhá strana nevypýta. Taktiež netreba zabúdať na povestný sendvič, kde prvá vrstva má byť „chrumkavá“ – pekná a lákavá. Tým u prijímateľa spätnej väzby vzbudíme záujem a ochotu pracovať na sebe a ľahšie prijať komplexne spätnú väzbu. „Ľudia sú ako kvety – otvárajúci sa jemnej rose a zatvárajúci sa pred prudkým dažďom.“ (Anthony de Mello).

 

Odborný garant témy: Umenie dávať spätnú väzbu, Nina MENKYNOVÁ, konzultant a kouč, Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o., Bratislava

 


Ako zefektívniť a urýchliť prácu na personálnom oddelení?

 

Jednoducho! Výberom vhodnej softvérovej podpory HR, ktorého cieľom je premeniť pomocou softwérovej podpory HR pyramídu hodnôt spoločnosti do modernej podoby a zmeniť súčasné fungovanie personálneho oddelenia.

Ako jeden z moderných nástrojov je možné využiť samoobslužný KIOSK od spoločnosti WINCOUR NIXDORF so všestranným použitím. Chcete napríklad vo výrobe na jednom prístroji snímať dochádzku zamestnancov, tlačiť výplatné pásky, skenovať, skartovať, rezervovať návštevu na personálnom oddelení, zdieľať organizačné smernice, cestovné príkazy, vzdelávanie, hodnotiť vybavenosť vášho pracoviska a veľa ďalších funkcií bez priameho prístupu k PC? Bezplatnú ukážku nájdete na: vpn.hour.sk/eHumanKiosk


Odborný garant témy: Employee self service – 24-hodinový personálny asistent, Rastislav WOLCZ, riaditeľ sekcie stratégie a rozvoja, HOUR, spol. s.r.o., Žilina a Lenka PRIESOLOVÁ, WINCOUR NIXDORF

 


Ako mať stále plnú peňaženku a zaangažovať manažérov na dianí spoločnosti?

 

Primárne dôvody, ktoré podmienili manažérov jednotlivých úsekov spoločnosti Tatra banka, a.s. k mentálnej zmene, šetreniu finančných prostriedkov spoločnosti na horšie časy bolo presunutie zodpovednosti a redukovanie personálnych nákladov vytvorením takzvanej „peňaženky“. Delegovaním uvedenej kompetencie sa zmenila cena jednotlivých pozícií – dohodou so zamestnancom na znížení mzdy, povýšenie zamestnanca na vyššiu voľnú pozíciu s nie úplným využitím rozpočtu na mzdy, neobsadenie všetkých pracovných miest počas roka, vzdanie sa voľného pracovného miesta v prospech banky a počet a štruktúra pracovných miest. Dosiahlo sa tak šetrenie nákladov vo výške 3,5 mil. eur, ktoré bolo možné následne využiť na mzdy pre zamestnancov s vysokou pridanou hodnotou, nákup top talentov a vzdelávanie zamestnancov. Ak manažér prekročil stanovený budget v peňaženke, strata bola kompenzovaná z jeho individuálneho ročného bonusu až do výšky 30 percent. Po zavedení uvedeného nástroja každý manažér zvážil, ako s pridelenými finančnými prostriedkami efektívne naloží.

 

Odborný garant témy: Ako ušetriť 3,5 mil. eur na personálnych nákladoch za 1 rok a zároveň dostať perfektný feedback od bussiness manažérov, Branislav VARGIC, Head of HR divison, Tatra banka, a.s., Bratislava, Martin ROMAN, vedúci oddelenia odmeňovania a benefitov, Tatra banka, a.s., Bratislava 

 

Bez pochopenia, kam kráča spoločnosť a ako každý z nás prispieva k napĺňaniu vízie, je veľmi náročné úspešne motivovať zamestnancov na uvedomelé dosahovanie cieľov. Z pohľadu finančného riadenia na riadenie výkonnosti je prvoradé určiť si víziu, poslanie a stratégiu spoločnosti, rovnako aj určenie konkrétnych cieľov v kvantifikovanej podobe a transformáciu týchto cieľov na individuálne ciele každého zamestnanca, priebežné poskytovanie informácií a podpory pri plnení cieľov a individuálnom rozvoji zamestnanca a hodnotenie výkonnosti a individuálneho rozvoja zamestnanca. Systém musí byť nastavený tak, aby prispieval k naplneniu cieľov spoločnosti.  Cez pochopenie a správanie, úlohy a zodpovednosti, kapacitné možnosti, vytvorenie podmienok je možné postaviť finančné ciele tak, aby boli motivačné.  

 

Odborný garant témy: Pohľad finančného riadenia na riadenie výkonnosti, Alena MAZANIKOVÁ, finančný manažér, Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo

 

„Platiť ľuďom za ich ruky je ľahké, ale neefektívne. Dôležité je platiť im za ich rozum a ich srdce.“ (Ľuboš Lopatka) Svet zdravia stojí pred výzvou budovania silnej siete nemocníc: O ľuďoch, pre ľudí, s ľuďmi. Ako sa im darí na ceste zmeny firemnej kultúry a aplikovaní manažmentu zmien ruka v ruke s riadením výkonnosti? Nemajú to ľahké, ale viacerými projektmi sa uchádzajú o dôveru svojich ľudí a pacientov. Cez víziu, firemné hodnoty a strategické piliere rozvoja do budúcnosti sú na najlepšej ceste k dosahovaniu vytýčených cieľov.

Odborný garant témy: Ako sa to dá využiť aj v zdravotníctve... riadení výkonnosti 2.0, Dana MIŇOVÁ, riaditeľ ľudských zdrojov, Svet zdravia, a.s., Bratislava

Ako dať každej stoličke správnu menovku? Redizajn procesu výkonnosti sa začína ohodnotením pracovných pozícií – pracovných náplní, preškolením manažérov a lídrov, vytvorením mapy pozícií, vytvorením validačnej komisie, odsúhlasením novej štruktúry, vytvorením novej politiky odmeňovania, a to tak, aby mohol byť dosiahnutý cieľ: Zabezpečiť transparentnosť a spravodlivosť systému odmeňovania, ktorého hlavným prínosom je vnútorná spravodlivosť a kalibrácia prístupu. Priebeh a aplikáciu uvedeného projektu viac priblíži Zdenka Junasová.

 

Odborný garant témy: Ako dať každej stoličke správnu menovku? Zdenka JUNASOVÁ, senior HR manager, Embraco Slovakia, s.r.o., Spišská Nová Ves

 


Ako zabezpečiť plynulý chod prevádzky a mať k dispozícii dostatok zamestnancov s efektívnym vynaložením nákladov?

 

Spoločnosti pristupujú rozdielne k stabilizácii a udržaniu spokojnosti svojich zamestnancov, k zníženiu fluktuácie, k vybudovaniu stabilnej sociálnej klímy, motivácii zamestnancov a odovzdaniu pocitu, že je o nich záujem, zlepšeniu integrácie nových zamestnancov a zníženiu nákladov. Spoločnosť PCA Slovakia, s.r.o. vo svojom projekte Vaše prvé dojmy všetky uvedené faktory dosiahla, a to jednoduchou zmenou prístupu náborovania nových zamestnancov do výrobného procesu a pravidelným osobným prístupom – vyhodnocovaním spokojnosti zamestnancov. Hlavné makroprocesy integrácie pozostávali:

 

 

„REZERVOÁR“ = zamestnanci čakajúci na pridelenie práce. Maximálna doba čakania je 2 – 3  týždne. Cieľom je mať vždy náhradu v prípade PN, dovolenky, skončení pracovného pomeru.

Odborný garant témy:  Vaše prvé dojmy, Daniela SCHWEIZER, HR manager – recruting and career management, PCA Slovakia, s.r.o., Trnava

 

Agentúrni zamestnanci môžu byť väčšou výhodou, ako si vie samotná spoločnosť zo začiatku pripustiť. Je to samozrejme závislé od nastavenia podmienok medzi sprostredkovateľskou agentúrou a spoločnosťou. Prostredníctvom princípov „rovnakého metra“ rovnaké podmienky v oblasti: odmeňovania, vzdelávania a rozvoja, integrácie zamestnancov, starostlivosti o zamestnancov – benefity a hodnotiaceho procesu môže spoločnosť dosiahnuť zefektívnenie a urýchlenie celého procesu riadenia výkonnosti zamestnancov v spoločnosti. 

 

Odborný garant témy:  Pravda o riadení výkonnosti v prípade agentúrnych pracovníkov, Peter PAŠKA, konateľ, Proact People Slovensko, s.r.o., Galanta a Jana JURIKOVÁ, HR manager, Hella Slovakia Front – Lighting, s.r.o., Kočovce

 


Bez praktickej skúsenosti to nejde.

 

Každá spoločnosť je živý organizmus, ktorý sa neustále prispôsobuje meniacim sa podmienkam.  Aby spoločnosť mala jasnosť v hierarchii, odmeňovaní, rozvoji a vzdelávaní, presnejšom nábore, riadení výkonnosti, benchmarkingu, potrebuje poznať veľkosť svojich pracovných pozícií.


Čo určuje veľkosť pracovnej pozície? Podľa hodnotenia Hay Group, s.r.o. sú to vedomosti a zručnosti, riešenie problémov a zodpovednosť. Workshop je taktiež zameraný na zodpovedanie otázok ohľadne vnútornej rovnováhy pozícií, faktorov veľkosti pozícií, aký je typický HR manažér a o pochopení dizajnu pracovnej pozície.


Odborný garant témy: Hodnotenie pracovnej pozície HR manažéra..., Štefan NORULÁK, senior konzultant, Hay Group, s.r.o., Bratislava

 
Výkonnosť = efektivita vynaložených finančných prostriedkov, času, energie na dosahovanie želaných výstupov/výsledkov. Je len na vás, ako so získanými informáciami a zážitkami naložíte. 

 

Poznámka: S poľutovaním vám oznamujeme, že uvedený edukačný proces sa už uskutočnil. Momentálne sledujete krátky záznam. Ak vás naša upútavka zaujala, nenechajte si ujsť ďalšie „poznávacie výlety“ organizované Združením pre riadenie ľudských zdrojov, viac info o podujatiach nájdete na: http://www.hrcomm.sk/

 

 

Miroslava Hubocká
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.