fb in
+421 2 5564 2471ico_phone

O HRcomm 

 

Slovak Association for Human Resources Management and Development – SAHRMD

 

Našim hlavným poslaním je spájať HR komunitu a vytvárať jedinečný priestor na zdieľanie praktických skúseností. Zároveň prinášame nové informácie, trendy a  praktické riešenia pre rozvoj HR komunity na Slovensku. Každoročne pripravujeme už tradičnú konferenciu zameranú na riadenie širokej škály procesov v oblasti ľudských zdrojov a konferenciu zacielenú na rozvoj a vzdelávanie. Sme odborným garantom najvýznamnejšieho podujatia v oblasti personálneho manažmentu na Slovensku – TREND konferencia Personálny manažment.

 

  • sme záujmové združenie právnických osôb, našich členov zastupujú spravidla personálni manažéri
  • HRcomm je zapísané v registri záujmových združení právnických osôb vedeného OÚ v Bratislave pod č. OVVS 61/1995-Ta
  • sme členom European Association for People Management EAPM a World Federation of People Management Associations WFPMA
  • sme spoluzakladateľom Slovenskej ceny za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (1998), ktorá v jubilejnom 10. ročníku získala nový názov  cena HR Gold za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (2008)