REGIONÁLNE KLUBY

HRcomm klub BRATISLAVA

Členovia klubu BRATISLAVA: zoznam členov 

Vedúca:

 

Ing. Annamária MARCINOVÁ

HR riaditeľka │ VšZP, a.s.  

e-mail: annamaria.marcinova@vszp.sk

 

Annamária vyštudovala Technickú univerzitu v Košiciach v Odbore Riadenia procesov. Počas štúdia ukončila Pedagogické minimum pre vzdelávanie na odborných školách, pretože už počas štúdia vnímala potrebu okrem technického pochopenia vecí aj  ľudskú podstatu riadenia. 
Svoju pracovnú kariéru začala vo výrobnej spoločnosti na východe Slovenska, kde pracovala ako Manažér systému kvality a následne od roku 2007 v oblasti HR. V tejto oblasti sa stretla s viacerými významnými projektami ako fúzia spoločnosti, transformácia slovenskej spoločnosti do medzinárodného korporátneho prostredia, kde nakoniec do roku 2022 riadila HR v troch krajinách (SK, HU a AT).
Od roku 2020 pracuje v najväčšej štátnej zdravotnej poisťovni v Bratislave, kde hlavnou úlohou HR je zmena firemnej kultúry a modernizácia spoločnosti. Vášňou Ami je holistický counceling, ktorému sa venuje od roku 2020 vo svojom privátnom čase. Okrem HR jej vášňou je rodina, šport a príroda. 

 

LINKEDIN PROFILE

 

 

HRcomm klub ZÁPAD

Členovia klubu ZÁPAD: zoznam členov 

Vedúca:

 

Mgr. Zuzana BOOROVÁ 

Členka predstavenstva HRcomm

e-mail: - 

 

"Počas celej profesionálnej praxe pracujem v oblasti HR – aktuálne v rafinérii a predtým dlhé obdobie v automobilovom sektore. Prostredie industry poznám veľmi dobre a skúsenosti a zručnosti, ktoré som tu získala, rada využívam v známom i v novom prostredí, pre nových ľudí, v nových procesoch ale i v zabehnutých dlhoročne fungujúcich tímoch.

Aktívna práca s ľuďmi mala počas mojej kariéry vždy špeciálne miesto v mojom srdci. Moja práca je dôležitou súčasťou môjho života a budovanie vzťahov medzi ľuďmi i vedenie ľudí a ich rozvoj patria medzi moje silné stránky. Orientujem sa na dosahovanie cieľov a výsledkov v oblasti riadenia procesnej operatívy a rovnako tiež i vo vedení HR projektov. Som zameraná na tvorivé riešenie problémov, som priamočiara, mám ťah na bránku a vlastné témy. Ctím hodnoty a mám zmysel pre česť a pre fair play. Rada sa venujem inováciám, strategickému plánovaniu a počas môjho pôsobenia som si vybudovala odolnosť voči frustrácii a stresu."

 

LINKEDIN PROFIL

 

 

HRcomm klub STRED

Členovia klubu STRED: zoznam členov 

Vedúca:

 

Ing. Zuzana GAJDOŠOVÁ

HR manažér │ Partizánske Building Components-SK s.r.o.

e-mail: zuzana.gajdosova(@)velux.com

 

LINKEDIN PROFIL

 


HRcomm klub VÝCHOD

Členovia klubu VÝCHOD: zoznam členov 

Vedúca:

 

Zuzana Lučanská

HR manager │ Unique People, s.r.o.

e-mail: zuzana.lucanska@uniquepeople.net

 

Zuzana vyštudovala Ekonomickú fakultu na Technickej Univerzite v Košiciach, no už počas štúdia sa venovala viac personalistike a práci s ľuďmi. Jej kariéra personalistky za začala písať v roku 2008, keď na čiastočný úväzok pracovala ako asistentka náboru v personálnej agentúre, ktorá zabezpečovala pracovníkov pre automotive spoločnosť v Košiciach. Po ukončení štúdia sa zamestnala v nadnárodnej korporácii pôsobiacej v automotive sektore a pokračovala v náborových aktivitách. Počas 10 rokov, ktoré tam strávila postupne pomáhala budovať HR oddelenie a prešla všetkými oblasťami HR. Momentálne pracuje ma pozícii HR manažérky v spoločnosti Unique People, s.r.o., ktorá pôsobí v IT sektore, kde pomáha vedeniu budovať HR oddelenie, ktoré predtým pokrývalo len oblasť náboru. Spolu s tímom pokrýva aj oblasť marketingu, najmä čo sa týka budovania povedomia o značke. Vo voľnom čase sa venuje charitatívnym aktivitám a podporuje riešenie otázky bezdomovectva v Košiciach v spolupráci s nadáciou DEDO.

 

LINKEDIN PROFIL