Bratislavský regionálny klub - Gamifikácia vo firemnom vzdelávaní, výbere a onboardingu zamestnancov

27.​ február 2018 - Bratislava, školiace stredisko VÚB, Vlárska 48, Bratislava    
workshop

 

Odborný garant: Michal Bača, vedúci Oddelenia pre vzdelávanie a rozvoj​, Všeobecná úverová banka, a.s. 

 

Na podujatí sa o svoje skúsenosti s Vami podelí:

Oliver Šimko, Founder and Gamification designer, Luducrafts

 

Čo sa skrýva pod nálepkou gamifikácie a prečo sa o nej oplatí premýšľať v kontexte HR?

  • Motivácia a ako s ňou pracujú hry
  • Čo sú kľúčové nástroje gamifikácie a ako ich používať?
  • Case studies - ako môžu vyzerať príklady z praxe? 
  • Ako namiešať gamifikáciu správne? Hands-on cvičenia v podobe doskovej hry
  • Na čo si dať pozor? Tipy a triky
  • Diskusia


Program:

08:30 - 09:00   Registrácia účastníkov                
09:00 - 10:30   Odborný program                
10:30 - 10:50   PRESTÁVKA                
10:50 - 13:00   Odborný program  

 

           

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 23. februára 2018
Počet účastníkov je limitovaný na 20, preto Vás prosíme o včasnú registráciu.

 

Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší účastník 40,- EUR
základná cena 65,- EUR / 1 účastník
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie.

Kapacita podujatia naplnená, už nie je možné sa prihlásiť. 

 

Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 117. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Miesto konania:
Školiace stredisko VÚB, Vlárska 48, 831 01 Bratislava. Mapka TU.

Partneri