fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
PRIHLÁŠKA

AKO SA STAŤ ČLENOM?

 

1. oboznámte sa so STANOVAMI  a ETICKÝM KÓDEXOM  


2. vyplňte PRIHLÁŠKU 

 

3. pošlite ju e-mailom na adresu: hrcomm@hrcomm.sk

 

Originál prihlášky s fotokópiou výpisu z obchodného registra poslať na adresu:
HRcomm, Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava


 

AKO SA STAŤ PRIDRUŽENOU OSOBOU?


1. oboznámte sa so STANOVAMI  a ETICKÝM KÓDEXOM

 

2. vyplňte PRIHLÁŠKU PRIDRUŽENEJ OSOBY 


3. poslať ju e-mailom na adresu: hrcomm@hrcomm.sk

 

Originál prihlášky poslať na adresu:
HRcomm, Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava

 

Členstvo schvaľuje predstavenstvo HRcomm; po schválení za člena/pridruženú osobu pošleme schvaľovací list a faktúru na členské na príslušný kalendárny rok.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami smiley