PRIHLÁŠKA

AKO SA STAŤ ČLENOM?

 

1. oboznámte sa so STANOVAMI  a ETICKÝM KÓDEXOM  


2. vyplňte PRIHLÁŠKU 

 

3. prihlášku pošlite s fotokópiou výpisu z obchodného registra e-mailom na adresu hrcomm@hrcomm.sk, resp. poštou na adresu HRcomm, Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava

 


 

AKO SA STAŤ PRIDRUŽENOU OSOBOU?


1. oboznámte sa so STANOVAMI  a ETICKÝM KÓDEXOM

 

2. vyplňte PRIHLÁŠKU PRIDRUŽENEJ OSOBY 


3. prihlášku pošlite e-mailom na adresu hrcomm@hrcomm.sk, resp. poštou na adresu HRcomm, Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava

 

 

Členstvo schvaľuje predstavenstvo HRcomm; po schválení za člena/pridruženú osobu pošleme schvaľovací list a faktúru na členské na príslušný kalendárny rok.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami smiley