fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
PRIHLÁŠKA

AKO SA STAŤ ČLENOM?

jednoducho:

1. oboznámiť sa so STANOVAMI  a ETICKÝM KÓDEXOM  
2. vyplniť PRIHLÁŠKU  

3. poslať ju e-mailom na adresu: hrcomm@hrcomm.sk

 

Originál prihlášky s fotokópiou výpisu z obchodného registra poslať na adresu:
HRcomm, Kominárska 141/4, 831 04 Bratislava - Nové Mesto

 

AKO SA STAŤ PRIDRUŽENOU OSOBOU?
1. oboznámiť sa so STANOVAMI  a ETICKÝM KÓDEXOM 

2. vyplniť PRIHLÁŠKU PRIDRUŽENEJ OSOBY 
3. poslať ju e-mailom na adresu: hrcomm@hrcomm.sk

 

Originál prihlášky poslať na adresu:
HRcomm, Kominárska 141/4, 831 04 Bratislava - Nové Mesto

 

Členstvo schvaľuje predstavenstvo HRcomm; po schválení za člena/pridruženú osobu pošleme schvaľovací list a faktúru na členské na príslušný kalendárny rok.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami smiley