ČLÁNKY

Dovoľte obzrieť sa späť za našou tradične výnimočnou konferenciou Chopok Nr. 2, ktorá tentokrát niesla názov – Budúcnosť HR na pomyselnej križovatke technológií, inovácií, biznisu a ľudí. Aká bude rola HR? Stretlo sa nás neuveriteľne veľa...

 >>

Rok sa nám schyľuje ku koncu a mnoho spoločností finišuje celoročné projekty. Mnohé vedenia v spolupráci s HR oddeleniami majú bežne v týchto obdobiach už dávno uzavreté budgety  a personálne kapacity na budúci rok. Čo sa však deje tiež, je plánovanie nových projektov, ktorými HR tímy podporujú ...

 >>

Pokračujeme v predstavovaní členov HRcomm tímu prostredníctvom aktivity #MySmeHRcomm a tentokrát by sme vám radi predstavili vždy dobre naladenú a večne usmiatu Renku Gondovú, ktorá je už 20 rokov neodmysliteľnou tvárou HRcomm.

 >>

Prečítajte si aktuálne číslo nášho newslettra, v ktorom sa dozviete, čo je nové v našej HR komunite.

 >>

Európska únia prijala Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2041 z 19. októbra 2022 o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii s cieľom usilovať sa o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na sociálnom trhovom hospodárstve ...

 >>

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v súčasnosti ponúka študentom program na inžinierskom stupni štúdia so špecializáciou Personálny manažment.  Neprestajne hľadajú priestor pre spoluprácu a sústavne sa snažia inovovať špecializáciu Personálny manažment ...

 >>

Starostlivosť o zdravie a celkový wellbeing zamestnancov sa v posledných 5-tich rokoch stala jednou z najdiskutovanejších HR tém v spoločnostiach po celom svete, pričom Slovensko nie je výnimkou.

 >>
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 21 | 31 | 41