ČLÁNKY

Rozhodol sa prijať výzvu a vycestovať za ňou do Nemecka. Aktuálne vytvára, implementuje a ďalej riadi „rollouty“ z centrály naprieč celosvetovou sieťou dcér. Ako vidí súčasné trendy a budúcnosť rozvoja...

 >>

Kvalita sa nedá oklamať kvantitou

 >>

Technológie, dôvera a flexibilita - kľúčové faktory úspechu „Nového sveta práce“ v Microsoft Slovakia

 >>
   
1 | 11 | 21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 41