HR INŠPIRÁCIA

 

Hnacím motorom pre vznik ocenenia #HRinšpirácia je potreba podporiť prínos inovatívnych riešení v oblasti HR a zároveň chýbajúce spoločenské uznanie pre odvahu jednotlivcov alebo tímov meniť zaužívané postupy k lepšiemu. Výzva pre vznik ceny #HRinšpirácia je logickým vyústením iniciatív združenia HRcomm – platformy, ktorá inšpiruje a približuje inovácie.

 

Ocenenie #HRinšpirácia má slúžiť ako motivácia pre zamestnancov HR oddelení nebáť sa prísť s novými myšlienkami aj napriek skutočnosti, že úspešnosť prijatia inovácie v organizácii nie vždy závisí od jej kvality, prepracovania či  prínosu pre organizáciu, ale častokrát je závislá od postoja členov organizácie k samotnému inovačnému riešeniu, teda k zmene.

 

Hlavným cieľom súťaže #HRinšpirácia je oceniť výnimočné projekty inovatívneho riešenia v oblasti HR. Nie vždy sa však musí jednať o prevratnú vec. Revolučnou zmenou možno nazvať aj zavedenie štandardizovaného projektu v neštandardných podmienkach, nemusí sa jednať o technologickú inováciu, radi oceníme inovatívny prístup k riešeniu problému prípadne riadenie zmeny ako takej, ktorá vyústila v zmenu organizačnej či firemnej kultúry a priniesla pozitívny dopad na biznis ako taký.

 

Prihlásiť môžete max. 2 projekty - každý za inú HR oblasť.