ODPORÚČAME

Jednou z najväčších otázok majiteľov a riaditeľov firiem a aj HR lídrov bude to, ako a či investovať do miezd zamestnancov, aby stlmili pokles reálnych miezd. Nehovoriac o investícii do rozvoja talentov a zamestnancov s vysokým potenciálom. Práve túto dilemu sme sa rozhodli rozlúsknuť...

 >>

Prečítajte si nové číslo nášho newslettra, v ktorom sa dozviete, čo je nové v našej HR komunite.

 >>

Používanie slovenského jazyka v pracovnoprávnych vzťahoch upravuje zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov, ktorý v § 8 ods. 2 upravuje: „Písomné právne úkony v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu sa vyhotovujú v štátnom jazyku; ...

 >>

Klasický novoročný štart máme za sebou a pred nami sa začína sezóna webinárov, ktoré pre vás v HRcomm kluboch pravidelne pripravujeme.

 >>

Naša minuloročná verejná zbierka pod záštitou APPA, ktorá bola zameraná na cielenú pomoc ukrajinským deťom so zdravotným znevýhodnením, pomohla zlepšiť stav malej bojovníčke Veronike s detskou mozgovou obrnou. Pre malú bojovníčku sa prostredníctvom verejnej zbierky podarilo vyzbierať ...

 >>

Prečítajte si decembrové číslo nášho newslettra, v ktorom sa dozviete, čo je nové v našej HR komunite.

 >>

Na prvý pohľad stručná definícia práce nadčas uvedená v § 97 Zákonníka práce je spojená s viacerými právnymi a aplikačnými problémami. Pomerne častou otázkou je posúdenie situácie, kedy zamestnanec vykonáva prácu nad rámec svojho pracovného času z vlastného rozhodnutia bez príkazu alebo ...

 >>
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 21 | 28