SURVEY 2024: KOMPAS ODMEŇOVANIA NA SLOVENSKU

 

Prinášame Vám jedinečný prieskum odmeňovania, ktorý vám poskytne ucelený pohľad na to, aká je súčasná situácia odmeňovania vo firmách na Slovensku a kam smeruje jej budúcnosť.

 

Poskytnúť aktuálne dáta o štatistickom vývoji v oblasti platov, o benefitoch a ďalších aspektoch odmeňovania na slovenskom trhu, a zároveň priniesť našej HR komunite profesionálny produkt s relevantnými dátami, ktoré budú mať pre vás pridanú hodnotu.

 

SURVEY 2024: KOMPAS ODMEŇOVANIA NA SLOVENSKU je pre HR komunitu príležitosťou:

 • Zdieľať svoje skúsenosti a znalosti s ostatnými.
 • Učiť sa od seba navzájom.
 • Zlepšovať svoje odmeňovacie praktiky.
 • Budovať silnejšiu a súdržnejšiu HR komunitu na Slovensku.

 

 

Získame AKTUÁLNE DÁTA nielen o odmeňovaní

 • Prieskum poskytne HR komunite komplexný a aktuálny obraz o platoch, benefitoch a ďalších aspektoch odmeňovania na slovenskom trhu.
 • Tieto dáta pomôžu HR manažérom pri tvorbe a implementácii efektívnej stratégie odmeňovania vo firme.

 

Získame MOŽNOSŤ BENCHMARKOVAŤ sa s ostatnými

 • HR manažéri budú môcť porovnať kvalitu nastaveného systému odmeňovania v ich firme s ostatnými firmami v sektore alebo v regióne, a tiež budú môcť zistiť, ako sú na tom v oblasti odmeňovania.
 • Benchmarking im pomôže identifikovať oblasti, v ktorých potrebujú zlepšiť odmeňovaciu prax.

 

Posilníme POSTAVENIE HR KOMUNITY

 • Prieskum pomôže HR komunite na Slovensku lepšie presadzovať svoje záujmy a posilniť svoje postavenie v rámci slovenského trhu práce.
 • Dáta z prieskumu budú slúžiť ako argument pre lepšiu podporu HR procesov zo strany vedenia firiem.


Podporíme ZVÝŠENIE TRANSPARENTNOSTI A SPRAVODLIVÉHO ODMEŇOVANIA

 • Prieskum pomôže zvýšiť transparentnosť v oblasti odmeňovania.
 • Zamestnanci budú mať lepšiu predstavu o tom, aké platy a benefity sú v ich sektore bežné.
 • Prieskum prispeje k podpore spravodlivého a konkurencieschopného odmeňovania, v konečnom dôsledku to pomôže firmám prilákať a udržať si talentovaných zamestnancov.

 

Nejde o mzdový prieskum, ide o komplexný pohľad na rôzne aspekty odmeňovania firiem na slovenskom trhu.
Tento prieskum nebude zďaleka iba o číslach ako štandardne prieskumy bývajú, ale bude aj o inšpirácii a edukácii.

 

Pre HR manažérov v spolupráci so špecialistami pre oblasť odmeňovania.

 

Do 30. júna 2024.

 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA, ktorá Vám vytvorí príležitosť zamyslieť sa strategicky nad odmeňovaním ako takým a ktorá bude obsahovať:

 • analýzu platov, benefitov a ďalších aspektov odmeňovania v rôznych sektoroch a regiónoch,
 • benchmark dáta, ktoré vám umožnia porovnať sa s ostatnými firmami a zistiť, ako ste na tom v oblasti odmeňovania,
 • trendy v oblasti odmeňovania a prognózy do budúcnosti,
 • praktické tipy a odporúčania pre tvorbu a implementáciu efektívnej stratégie odmeňovania.

 

 

Vaše skúsenosti a informácie sú pre nás veľmi dôležité. Pomôžu nám vytvoriť komplexný obraz o odmeňovaní na Slovensku.

 

Zapojte sa aj VY do SURVEY 2024: KOMPAS ODMEŇOVANIA NA SLOVENSKU do 30. 06. 2024.

 

 


KOMUNIKAČNÝ PARTNER HRcomm SURVEY 2024:

 

Forbes Ideal Place - prvý hodnotový biznis klub a rozvojová platforma pre majiteľov a CEOs domácich malých a stredných firiem, ktorá má na Slovensku a v Čechách už viac ako 150 aktívnych členov.