Kategórie

 

V rámci súťaže budú udelené 2 ceny:

 

  • Cena CEO´s Porota bude zostavená zo CEO´s spoločností, ktoré sa dostali do povedomia inovatívnym prístupom, čím je dosiahnutá nestrannosť hodnotenia. Všetky úspešné projekty budú posudzované porotou na základe prihlášky a videoprezentácie, ktorá je súčasťou prihlásenia sa do súťaže.

 

  • Cena HR verejnosti – Hlasovať bude HR verejnosť.

 

Prihlásiť môžete max. 2 projekty - každý za inú HR oblasť.