PREDSTAVENSTVO

Mgr. Ľudmila GUERIN 

prezidentka HRcomm

 

Group Sales & HR Director

ZľavaDňa, Foxoboxo, Bratislava

e-mail:  ludmila.guerin(@)hrcomm.sk

 

Ľudmila sa pohybuje v oblasti HR a obchodu už viac ako 16 rokov. V súčasnosti pracuje ako Group Sales & HR Director v spoločnosti ZľavaDňa a Foxoboxo, kde má nastarosť riadenie obchodu a ľudského kapitálu. Predtým pracovala skoro 13 rokov v medzinárodnej konzultačnej spoločnosti PwC ako Senior Manažér - People & Change. V novembri 2018 sa stala členkou predstavenstva HRcomm asociácie, kde zastávala pozíciu Viceprezidentky pre zahraničné vzťahy, domáce aktivity a sponzoring a od roku 2021 sa stala jej prezidentkou. V roku 2021 získala ocenenie HR Leader. 

 

LINKEDIN PROFILEJaroslav GRYGAR

viceprezident pre zahraničné vzťahy, domáce aktivity a sponzoring

 

Senior Manager, Business HR & WEEC
BEKO Europe

e-mail:  jaroslav_grygar(@)whirlpool.com

 

Jaroslav vyštudoval obchodnú administratívu na City University of Seattle a operatívny manažment na Vysokej Škole Manažmentu v Trenčíne.
Po úspešnom ukončení štúdia a pracovných skúsenostiach vo Veľkej Británii, pôsobil od roku 2006 na pozícii Personálneho Riaditeľa v spoločnosti Ceragon Networks/Nera Networks.

Špecializuje sa na oblasť zodpovedného podnikania (CSR/ESG), o čom svedčí aj významné ocenenie Via Bona Slovakia 2010 pre malé a stredné podniky, Via Bona Slovakia 2019 v kategórii Skvelý zamestnávateľ, Via Bona Slovakia 2022 v kategórii Zodpovedná veľká firma a ocenenie v oblasti ekonomickej inklúzie v rámci udeľovania Ceny ministra zahraničných vecí USA pre výnimočné spoločnosti (ACE).

Od roku 2014 Jaroslav úspešne pôsobí v spoločnosti Beko Europe (Whirlpool Slovakia) na pozícii Konateľa spoločnosti a Senior Manažéra Ľudských Zdrojov, kde zodpovedá za úsek ľudských zdrojov a za WEEC (Európsku Odborovú Komisiu Beko Europe).

Jaroslav pôsobí od roku 2021 v HRcomm na pozícii Viceprezidenta pre zahraničné vzťahy, domáce aktivity a sponzoring.

 

LINKEDIN PROFILEIng. Renata GONDOVÁ 

viceprezidentka pre ekonomiku a kontroling

 

Čestný člen
e-mail: renata.gondova(@)gmail.com


Renata vyštudovala vysokú školu ekonomicku. Popri svojej práci absolvovala rôžne manažérske kurzy pre TOP manažment, akreditované kurzy v oblasti personálneho manažmentu a pracovného práva.

Má za sebou 31 rokov riadiacej praxe v bankovom sektore: COOP banka, Dopravná banka, vo výrobnej sfére-Istrochem, a.s. a v neštátnom účelovom fonde-Recyklačný fond so zameraním na oblasť HR, organizácie a riadenia, ekonomiky a legislatívy.

Počas svojej dlhoročnej praxe nadobudla skúsenosti s reštrukturalizáciou spoločnosti, budovaním útvarov HR, riadením a implementáciou projektov v oblasti HR a  skúsenosti v pracovno-právnej oblasti a v oblasti finančného riadenia ako aj s likvidáciou spoločnosti.

Od roku 2003 je členkou predstavenstva HRcomm a viceprezidentkou pre ekonomiku a kontroling, kde zastrešuje riadenie a zabezpečovanie ekonomických činností, príprava Valných zhromaždení, tvorba riadiacich dokumentov HRcomm-Stanovy, Organizačný a Volebný poriadok.

 Mgr. Zuzana BOOROVÁ

členka predstavenstva - zástupca regionálnych klubov

 

HR Manager
e-mail: zu.boorova(@)gmail.com

 

"Počas celej profesionálnej praxe pracujem v HR, posledných 20 rokov na manažérskych pozíciách. Nedávno skončila svoje pôsobenie v spoločnosti GABOR, posledných 6 rokov v rafinérii Slovnaft a predtým dlhé obdobie v automobilovom sektore. Prostredie výrobných spoločností poznám dobre, skúsenosti a zručnosti, ktoré som tu získala, rada využívam v známom i v novom prostredí, pre nových ľudí, v nových procesoch, ale i v zabehnutých dlhoročne fungujúcich tímoch.

Aktívna práca s ľuďmi mala počas mojej kariéry vždy špeciálne miesto v mojom srdci. Moja práca je dôležitou súčasťou môjho života a budovanie vzťahov medzi ľuďmi i vedenie ľudí a ich rozvoj patria medzi moje silné stránky. Orientujem sa na dosahovanie cieľov a výsledkov v oblasti riadenia procesnej operatívy a rovnako tiež i vo vedení HR projektov. Som zameraná na tvorivé riešenie problémov, som priamočiara, mám ťah na bránku a vlastné témy.

Ctím hodnoty, mám zmysel pre česť a pre fair play. Rada sa venujem inováciám, strategickému plánovaniu a počas celej mojej profesionálnej dráhy si budujem odolnosť voči frustrácii a stresu."

 

LINKEDIN PROFILIng. Petra MATEJÍČKOVÁ 

členka predstavenstva zodpovedná za oblasť "Rozvoj mladých talentov a PR"

 

Head of People and Culture

Finax, o.c.p., Bratislava-Ružinov
e-mail: matejickova(@)finax.eu


Petra sa venuje HR viac ako 8 rokov. V predchádzajúcej spoločnosti Packeta stála pred výzvou vytvoriť HR oddelenie, ktoré pred jej nástupom neexistovalo. Spolu so svojim tímom vybudovala z Packety atraktívneho a preferovaného zamestnávateľa, ktorý vytvára pre zamestnancov stabilné pracovné prostredie s možnosťou sebarealizácie, kariérneho rastu a rozvoja. Pod jej vedením získala Packeta každoročne v rokoch 2019 – 2022 umiestnenie v top 3 ako Najatraktívnejší zamestnávateľ v oblasti dopravy a logistiky. Dnes pôsobí v rýchlo rastúcej fintech spoločnosti Finax, kde sa ako partner pre manažment podieľa na strategickom rozvoji spoločnosti, podpore pozitívnej zamestnaneckej skúsenosti a budovaní lovebrandu..

 

LINKEDIN PROFILIng. Miroslava RYCHTÁRECHOVÁ 

členka predstavenstva zodpovedná za oblasť "Motivácia a riadenie výkonnosti"

 

CE Head of Market Services manager for CZ,SK,HU

Tesco Central Europe

e-mail:  miroslava.rychtarechova(@)tesco.com


Miroslava je CE Market services manažerkou pre SK, CZ, PL a HU. Zabezpečuje servis pre viac ako 22000 zamestnancov spoločnosti Tesco v Strednej Európe prostredníctvom medzinárodného tímu kolegov a kolegýň Odmeňovania, Organizačného designu, CE Recruitingu, CE Technology recruitingu, Tréningu a vzdelávania, Employer Brandingu,Talent manažmentu ako aj iných oddelení. Prešla rôznymi manažérskymi pozíciami, bola zodpovedná za vedenie People oddelenia pre Tesco na Slovensku, dávnejšie sa venovala sa tréningu a rozvoju zamestnancov a riadeniu projektov. Je členkou správnej rady Nadácie Tesco, členkou dozornej rady Tesco Stores SR a.s., ako aj členkou dozornej rady DofE (Duke of Edinburg) mládežníckej organizácie, ktorá dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a naplniť svoj potenciál.

 

LINKEDIN PROFIL

 

Mgr. Ľubica TAKÁČOVÁ, PCC (ICF)

členka predstavenstva zodpovedná za oblasť "Training & Development"


Managing Director, Senior Tréner

Life Up s.r.o., Bratislava
e-mail: lu(@)life-up.sk 


Ľubica sa pohybuje vo svete L&D a HR 25 rokov. V rámci svojej kariéry pôsobila v 2 väčších finančných spoločnostiach, z toho v jednej na pozícii L&D manažérky ako zodpovedná za projekt vzdelávania v rámci strednej a východnej Európy. Posledných 15 rokov vedie vlastnú spoločnosť Life Up (predtým Timit), ktorá pôsobí vo vzdelávaco - poradenskej oblasti. Ľubica a niektorí tréneri Life Up tímu sú intenzívnou a aktívnou súčasťou vzdelávacej, koučovacej a terapeutickej komunity na Slovensku. Life Up je tiež súčasťou zmysluplných, neziskových projektov, kde je prítomná téma vzdelávania ako celoživotnej filozofie.

 
LINKEDIN PROFIL


 

JUDr. Dagmar ZUKALOVÁ 

členka predstavenstva zodpovedná za oblasť "Legislatíva a pracovné právo"

 

Advokátka a konateľka
Zukalová - Advokátska kancelária s.r.o., Bratislava

e.mail: dzukalova(@)zukalova.com


Dagmar vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V rigoróznom štúdiu pokračovala na PF UK na Fakulte pracovného práva a sociálneho zabezpečenia. Následne si svoje znalosti rozšírila v kurzoch zameraných na riadenie ľudských zdrojov na City Univerzity v Bratislave. Advokátkou je od roku 2004. Dagmar pracovala ako manažérka na právnom oddelení KPMG a neskôr ako manažérka advokátskej kancelárie SKLEGAL. Tiež pôsobila ako spolupracujúci advokát a HR manažér v nadnárodnej advokátskej kancelárii Linklaters. V roku 2006 založila advokátsku kanceláriu pod vlastným menom, ktorá sa špecializuje na poskytovanie právnych služieb v oblasti slovenského a európskeho pracovného práva, vrátane zastupovania klientov v pracovných sporoch a v procese kolektívneho vyjednávania. Skúsenosti má aj s mediáciou v pracovnoprávnych sporoch. S nadšením vedie firemné semináre a workshopy, venuje sa verejnej prednáškovej činnosti a publikačnej činnosti v oblasti pracovného práva. Vydáva občasník s právnymi informáciami pre HR špecialistov HR News®. Dagmar pôsobí v HRcomm od roku 2012 ako členka predstavenstva zodpovedná pre oblasť „Legislatíva a pracovné právo“. 

 

LINKEDIN PROFIL