PREDSTAVENSTVO

Mgr. Ľudmila GUERIN 

prezidentka HRcomm

 

Senior Manager – HR Advisor

PricewaterhouseCoopers Tax, k.s., Bratislava
e-mail:  ludmila.guerin(@)pwc.com

 

Ľudmila vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Svoju kariéru začala počas školy v oblasti marketingu (KPMG, Adidas), kedy sa po pár rokoch rozhodla pre zmenu a začala sa venovať HR. Bolo to pre ňu jedno z najlepších profesionálnych rozhodnutí. Začínala v boutique firme venujúcej sa headhuntingu C+ riadiacich úrovni, v  ktorej pokračovala aj v zahraničí. Po návrate domov v roku 2008 nastúpila do veľkej korporátnej spoločnosti centra zdieľaných služieb, kde sa venovala náboru, AC/DC a interným školeniam v oblasti mäkkých zručností. Od roku 2011 pracuje v rešpektovanej a v súčasnosti najväčšej poradenskej spoločnosti v Big4 – PricewaterhouseCoopers, momentálne na CEE Strategy & Transformation Senior Manager – People & Change. Od novembra 2018 bola Ľudmila viceprezidentkou pre zahraničné vzťahy, domáce aktivity a sponzoring v HRcomm a v roku 2021 sa stala jeho prezidentkou. V júni 2021 získala ocenenie HRLeader.

 

LINKEDIN PROFILEJaroslav GRYGAR

viceprezident pre zahraničné vzťahy, domáce aktivity a sponzoring

 

Konateľ a Senior Manažér HR & EMEA WEEC
Whirlpool Slovakia, spol. s r.o. Poprad &Whirlpool Corporation
e-mail:  jaroslav_grygar(@)whirlpool.com

 

Jaroslav vyštudoval obchodnú administratívu na City University of Seattle a operatívny manažment na Vysokej Škole Manažmentu v Trenčíne.
Po úspešnom ukončení štúdia a pracovných skúsenostiach vo Veľkej Británii, pôsobil od roku 2006 na pozícii Personálneho Riaditeľa v spoločnosti Ceragon Networks s.r.o./Nera Networks s.r.o. Špecializuje sa na oblasť zodpovedného podnikania (CSR), o čom svedčí aj významné ocenenie Via Bona Slovakia 2010 pre malé a stredné podniky za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania, Via Bona 2019 v kategórii Skvelý Zamestnávateľ a ocenenie v oblasti ekonomickej inklúzie v rámci udeľovania Ceny ministra zahraničných vecí USA pre výnimočné spoločnosti (ACE). .
Od roku 2014 Jaroslav úspešne pôsobí v spoločnosti Whirlpool Slovakia spol. s r.o. v Popradskom závode na pozícii Konateľa spoločnosti a Senior Manažéra Ľudských Zdrojov, kde zodpovedá za úsek ľudských zdrojov a za WEEC (Európsku Odborovú Komisiu Whirlpool EMEA).
Jaroslav pôsobí od roku 2021 v HRcomm na pozícii Viceprezidenta pre zahraničné vzťahy, domáce aktivity a sponzoring.

 

LINKEDIN PROFILEIng. Renata GONDOVÁ 

viceprezidentka pre ekonomiku a kontroling

 

Čestný člen
e-mail: renata.gondova(@)gmail.com


Renata vyštudovala vysokú školu ekonomicku. Popri svojej práci absolvovala rôžne manažérske kurzy pre TOP manažment, akreditované kurzy v oblasti personálneho manažmentu a pracovného práva.

Má za sebou 31 rokov riadiacej praxe v bankovom sektore: COOP banka, Dopravná banka, vo výrobnej sfére-Istrochem, a.s. a v neštátnom účelovom fonde-Recyklačný fond so zameraním na oblasť HR, organizácie a riadenia, ekonomiky a legislatívy.

Počas svojej dlhoročnej praxe nadobudla skúsenosti s reštrukturalizáciou spoločnosti, budovaním útvarov HR, riadením a implementáciou projektov v oblasti HR a  skúsenosti v pracovno-právnej oblasti a v oblasti finančného riadenia ako aj s likvidáciou spoločnosti.

Od roku 2003 je členkou predstavenstva HRcomm a viceprezidentkou pre ekonomiku a kontroling, kde zastrešuje riadenie a zabezpečovanie ekonomických činností, príprava Valných zhromaždení, tvorba riadiacich dokumentov HRcomm-Stanovy, Organizačný a Volebný poriadok.

 Mgr. Michal BAČA

člen predstavenstva zodpovedný za oblasť "Training & Development"

 

 

Psychológ
Psychologické služby, Bratislava
e-mail: michal.baca(@)psychologickesluzby.sk


Michal vyštudoval Filizofickú fakultu Trnavskej univerzity, odbor psychológia. Svoje kariérne pôsobenie začal ako psychológ a psychoterapeut v resocializačnom centre. Následne dráhu psychológa vymenil za vedúcu pozíciu v oblasti vzdelávania a rozvoja v spoločnostiach Orange Slovensko a v Slovenskej Sporiteľni. Od roku 2011 desať rokov zastával pozíciu Riaditeľa odboru Vzdelávanie a rozvoj vo VÚB.
Popri svojej pracovnej náplni viedol menšie aj väčšie tímy v rámci celého Slovenska a virtuálne tímy v rámci medzinárodnej skupiny. Pripravoval programy zamerané na rozvoj talentu, manažérskych zručností a leadershipu, a tiež medzinárodné a lokálne programy zamerané na identifikáciu a rozvoj firemnej kultúry. Od februára 2017 viedol Bratislavský klub HRcomm a od decembra 2021 pôsobí ako člen predstavenstva HRcomm. V roku 2021 sa Michal rozhodol opäť pôsobiť ako Psychológ, Kouč a Konzultant a začal svoju individuálnu profesionálnu dráhu (PSYCHOLOGICKEsluzby.sk) poskytovaním individuálnych psychologických konzultácií v náročných životných situáciách, pričom sa vzdeláva v oblasti Kognitívno-behaviorálnej psychoterapie formou dlhodobého výcviku. Od roku 2022 spolupracuje s Human Capital s.r.o. na príprave a realizácii rozvojových programov v oblasti leadershipu, firemnej kultúry a manažérskeho rozvoja. Spolu s manželkou vychová viac ako 20 rokov 3 deti. Popri tom sa venuje trailovému ultra behu v horách, celoročnému plávaniu v jazere a otužovaniu.

 

LINKEDIN PROFILMgr. Zuzana BOOROVÁ

členka predstavenstva - zástupca regionálnych klubov

 

Manažérka odmeňovania a sociálnych vzťahov
SLOVNAFT, a.s., Bratislava
e-mail: zuzana.boorova(@)slovnaft.sk


"Počas celej profesionálnej praxe pracujem v oblasti HR – aktuálne v rafinérii a predtým dlhé obdobie v automobilovom sektore. Prostredie industry poznám veľmi dobre a skúsenosti a zručnosti, ktoré som tu získala, rada využívam v známom i v novom prostredí, pre nových ľudí, v nových procesoch ale i v zabehnutých dlhoročne fungujúcich tímoch.

Aktívna práca s ľuďmi mala počas mojej kariéry vždy špeciálne miesto v mojom srdci. Moja práca je dôležitou súčasťou môjho života a budovanie vzťahov medzi ľuďmi i vedenie ľudí a ich rozvoj patria medzi moje silné stránky. Orientujem sa na dosahovanie cieľov a výsledkov v oblasti riadenia procesnej operatívy a rovnako tiež i vo vedení HR projektov. Som zameraná na tvorivé riešenie problémov, som priamočiara, mám ťah na bránku a vlastné témy. Ctím hodnoty a mám zmysel pre česť a pre fair play. Rada sa venujem inováciám, strategickému plánovaniu a počas môjho pôsobenia som si vybudovala odolnosť voči frustrácii a stresu."

 

LINKEDIN PROFILIng. Petra MATEJÍČKOVÁ 

členka predstavenstva zodpovedná za oblasť "Rozvoj mladých talentov a PR"

 

Head of HR
Packeta Slovakia s.r.o., Bratislava
e-mail:  petra.matejickova(@)packeta.sk


Petra sa venuje HR viac ako 7 rokov. V technicko-logistickej spoločnosti Packeta pracuje od roku 2018. Ako HR manažérka stála pred výzvou vytvoriť a nastaviť HR oddelenie, ktoré pred jej nástupom neexistovalo. V súčasnosti zastáva pozíciu HR riaditeľky a so svojím tímom budujú z Packety atraktívneho a preferovaného zamestnávateľa na slovenskom trhu a vytvárajú pre zamestnancov stabilné pracovné prostredie s možnosťou sebarealizácie, kariérneho rastu a rozvoja. Petra sa ako partner pre manažment podieľa na strategickom rozvoji spoločnosti, podpore Employer Brandingu a budovaní lovebrandu. Pod jej vedením získala Packeta v roku 2019, 2020 a 2021 umiestnenie v top 3 ako Najatraktívnejší zamestnávateľ v oblasti dopravy a logistiky.

 

LINKEDIN PROFILIng. Miroslava RYCHTÁRECHOVÁ 

členka predstavenstva zodpovedná za oblasť "Motivácia a riadenie výkonnosti"

 

Head of Country People Manager
TESCO Stores SR a.s., Bratislava
e-mail:  miroslava.rychtarechova(@)tesco.com


Miroslava je prevádzkovou personálnou manažérkou v spoločnosti Tesco Stores SR. Má viac ako 20 rokov skúseností z oblasti budovania funkčných tímov pri otváraní siete hypermarketov, ako aj tvorby stratégie riadenia ľudských zdrojov. Prešla rôznymi manažérskymi pozíciami, venovala sa tréningu a rozvoju zamestnancov a riadeniu projektov. Spolu so svojím tímom sa venuje vytváraniu dobrého miesta pre prácu, budovaniu inkluzívnej kultúry a podpory diverzity pre tisíce kolegov a kolegýň v Tescu. Práve projekt Tesco Anjel – pomoc kolegom v núdzi je jej doposiaľ najväčšia motivácia a inšpirácia v tom, že aj malá pomoc môže mať veľký význam. Je členkou správnej rady Nadácie Tesco, členkou dozornej rady Tesco Stores SR a.s., ako aj členkou dozornej rady DofE (Duke of Edinburg) mládežníckej organizácie, ktorá dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a naplniť svoj potenciál.

 

LINKEDIN PROFIL

 

JUDr. Dagmar ZUKALOVÁ 

členka predstavenstva zodpovedná za oblasť "Legislatíva a pracovné právo"

 

Advokátka a konateľka
Zukalová - Advokátska kancelária s.r.o., Bratislava
e.mail: dzukalova(@)zukalova.com


Dagmar vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V rigoróznom štúdiu pokračovala na PF UK na Fakulte pracovného práva a sociálneho zabezpečenia. Následne si svoje znalosti rozšírila v kurzoch zameraných na riadenie ľudských zdrojov na City Univerzity v Bratislave. Advokátkou je od roku 2004. Dagmar pracovala ako manažérka na právnom oddelení KPMG a neskôr ako manažérka advokátskej kancelárie SKLEGAL. Tiež pôsobila ako spolupracujúci advokát a HR manažér v nadnárodnej advokátskej kancelárii Linklaters. V roku 2006 založila advokátsku kanceláriu pod vlastným menom, ktorá sa špecializuje na poskytovanie právnych služieb v oblasti slovenského a európskeho pracovného práva, vrátane zastupovania klientov v pracovných sporoch a v procese kolektívneho vyjednávania. Skúsenosti má aj s mediáciou v pracovnoprávnych sporoch. S nadšením vedie firemné semináre a workshopy, venuje sa verejnej prednáškovej činnosti a publikačnej činnosti v oblasti pracovného práva. Vydáva občasník s právnymi informáciami pre HR špecialistov HR News®. Dagmar pôsobí v HRcomm od roku 2012 ako členka predstavenstva zodpovedná pre oblasť „Legislatíva a pracovné právo“. 

 

LINKEDIN PROFIL