PREDSTAVENSTVO

Mgr. Ľudmila GUERIN 

prezidentka HRcomm

 

Senior Manager – HR Advisor

PricewaterhouseCoopers Tax, k.s., Bratislava
e-mail:  ludmila.guerin(@)pwc.com

 

Ľudmila vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Svoju kariéru začala počas školy v oblasti marketingu (KPMG, Adidas), kedy sa po pár rokoch rozhodla pre zmenu a začala sa venovať HR. Bolo to pre ňu jedno z najlepších profesionálnych rozhodnutí. Začínala v boutique firme venujúcej sa headhuntingu C+ riadiacich úrovni, v  ktorej pokračovala aj v zahraničí. Po návrate domov v roku 2008 nastúpila do veľkej korporátnej spoločnosti centra zdieľaných služieb, kde sa venovala náboru, AC/DC a interným školeniam v oblasti mäkkých zručností. Od roku 2011 pracuje v rešpektovanej a v súčasnosti najväčšej poradenskej spoločnosti v Big4 – PricewaterhouseCoopers, momentálne ako Senior Manager – HR Advisor. Od novembra 2018 bola Ľudmila viceprezidentkou pre zahraničné vzťahy, domáce aktivity a sponzoring v HRcomm a v roku 2021 sa stala jeho prezidentkou. V júni 2021 získala ocenenie HRLeader.

 

LINKEDIN PROFILEJaroslav GRYGAR

viceprezident pre zahraničné vzťahy, domáce aktivity a sponzoring

 

Konateľ a Senior Manažér HR & EMEA WEEC
Whirlpool Slovakia, spol. s r.o. Poprad &Whirlpool Corporation
e-mail:  jaroslav_grygar(@)whirlpool.com

 

Jaroslav vyštudoval obchodnú administratívu na City University of Seattle a operatívny manažment na Vysokej Škole Manažmentu v Trenčíne.
Po úspešnom ukončení štúdia a pracovných skúsenostiach vo Veľkej Británii, pôsobil od roku 2006 na pozícii Personálneho Riaditeľa v spoločnosti Ceragon Networks s.r.o./Nera Networks s.r.o. Špecializuje sa na oblasť zodpovedného podnikania (CSR), o čom svedčí aj významné ocenenie Via Bona Slovakia 2010 pre malé a stredné podniky za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania, Via Bona 2019 v kategórii Skvelý Zamestnávateľ a ocenenie v oblasti ekonomickej inklúzie v rámci udeľovania Ceny ministra zahraničných vecí USA pre výnimočné spoločnosti (ACE). .
Od roku 2014 Jaroslav úspešne pôsobí v spoločnosti Whirlpool Slovakia spol. s r.o. v Popradskom závode na pozícii Konateľa spoločnosti a Senior Manažéra Ľudských Zdrojov, kde zodpovedá za úsek ľudských zdrojov a za WEEC (Európsku Odborovú Komisiu Whirlpool EMEA).
Jaroslav pôsobí od roku 2021 v HRcomm na pozícii Viceprezidenta pre zahraničné vzťahy, domáce aktivity a sponzoring.

 

LINKEDIN PROFILEIng. Renata GONDOVÁ 

viceprezidentka pre ekonomiku a kontroling

 

Čestný člen
e-mail: renata.gondova(@)gmail.com


Renata vyštudovala vysokú školu ekonomicku. Popri svojej práci absolvovala rôžne manažérske kurzy pre TOP manažment, akreditované kurzy v oblasti personálneho manažmentu a pracovného práva.

Má za sebou 31 rokov riadiacej praxe v bankovom sektore: COOP banka, Dopravná banka, vo výrobnej sfére-Istrochem, a.s. a v neštátnom účelovom fonde-Recyklačný fond so zameraním na oblasť HR, organizácie a riadenia, ekonomiky a legislatívy.

Počas svojej dlhoročnej praxe nadobudla skúsenosti s reštrukturalizáciou spoločnosti, budovaním útvarov HR, riadením a implementáciou projektov v oblasti HR a  skúsenosti v pracovno-právnej oblasti a v oblasti finančného riadenia ako aj s likvidáciou spoločnosti.

Od roku 2003 je členkou predstavenstva HRcomm a viceprezidentkou pre ekonomiku a kontroling, kde zastrešuje riadenie a zabezpečovanie ekonomických činností, príprava Valných zhromaždení, tvorba riadiacich dokumentov HRcomm-Stanovy, Organizačný a Volebný poriadok.

 Mgr. Zuzana BOOROVÁ

členka predstavenstva - zástupca regionálnych klubov

 

HR Manager
Gabor s. r. o., Bánovce nad Bebravou
e-mail: z.boorova(@)gabor.sk

 

"Počas celej profesionálnej praxe pracujem v HR, posledných 20 rokov na manažérskych pozíciách. Aktuálne v spoločnosti GABOR, posledných 6 rokov v rafinérii Slovnaft a predtým dlhé obdobie v automobilovom sektore. Prostredie výrobných spoločností poznám dobre, skúsenosti a zručnosti, ktoré som tu získala, rada využívam v známom i v novom prostredí, pre nových ľudí, v nových procesoch, ale i v zabehnutých dlhoročne fungujúcich tímoch.

Aktívna práca s ľuďmi mala počas mojej kariéry vždy špeciálne miesto v mojom srdci. Moja práca je dôležitou súčasťou môjho života a budovanie vzťahov medzi ľuďmi i vedenie ľudí a ich rozvoj patria medzi moje silné stránky. Orientujem sa na dosahovanie cieľov a výsledkov v oblasti riadenia procesnej operatívy a rovnako tiež i vo vedení HR projektov. Som zameraná na tvorivé riešenie problémov, som priamočiara, mám ťah na bránku a vlastné témy.

Ctím hodnoty, mám zmysel pre česť a pre fair play. Rada sa venujem inováciám, strategickému plánovaniu a počas celej mojej profesionálnej dráhy si budujem odolnosť voči frustrácii a stresu."

 

LINKEDIN PROFILIng. Petra MATEJÍČKOVÁ 

členka predstavenstva zodpovedná za oblasť "Rozvoj mladých talentov a PR"

 

Head of People and Culture

Finax, o.c.p., Bratislava-Ružinov
e-mail: matejickova(@)finax.eu


Petra sa venuje HR viac ako 8 rokov. V predchádzajúcej spoločnosti Packeta stála pred výzvou vytvoriť HR oddelenie, ktoré pred jej nástupom neexistovalo. Spolu so svojim tímom vybudovala z Packety atraktívneho a preferovaného zamestnávateľa, ktorý vytvára pre zamestnancov stabilné pracovné prostredie s možnosťou sebarealizácie, kariérneho rastu a rozvoja. Pod jej vedením získala Packeta každoročne v rokoch 2019 – 2022 umiestnenie v top 3 ako Najatraktívnejší zamestnávateľ v oblasti dopravy a logistiky. Dnes pôsobí v rýchlo rastúcej fintech spoločnosti Finax, kde sa ako partner pre manažment podieľa na strategickom rozvoji spoločnosti, podpore pozitívnej zamestnaneckej skúsenosti a budovaní lovebrandu..

 

LINKEDIN PROFILIng. Miroslava RYCHTÁRECHOVÁ 

členka predstavenstva zodpovedná za oblasť "Motivácia a riadenie výkonnosti"

 

Head of Country People Manager
TESCO Stores SR a.s., Bratislava
e-mail:  miroslava.rychtarechova(@)tesco.com


Miroslava je prevádzkovou personálnou manažérkou v spoločnosti Tesco Stores SR. Má viac ako 20 rokov skúseností z oblasti budovania funkčných tímov pri otváraní siete hypermarketov, ako aj tvorby stratégie riadenia ľudských zdrojov. Prešla rôznymi manažérskymi pozíciami, venovala sa tréningu a rozvoju zamestnancov a riadeniu projektov. Spolu so svojím tímom sa venuje vytváraniu dobrého miesta pre prácu, budovaniu inkluzívnej kultúry a podpory diverzity pre tisíce kolegov a kolegýň v Tescu. Práve projekt Tesco Anjel – pomoc kolegom v núdzi je jej doposiaľ najväčšia motivácia a inšpirácia v tom, že aj malá pomoc môže mať veľký význam. Je členkou správnej rady Nadácie Tesco, členkou dozornej rady Tesco Stores SR a.s., ako aj členkou dozornej rady DofE (Duke of Edinburg) mládežníckej organizácie, ktorá dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a naplniť svoj potenciál.

 

LINKEDIN PROFIL

 

Ľubica TAKÁČOVÁ

členka predstavenstva zodpovedná za oblasť "Training & Development"


Managing Director, Senior Tréner

Life Up s.r.o., Dunajská Lužná
e-mail: lu(@)life-up.sk 


Ľubica sa pohybuje vo svete L&D a HR 25 rokov. V rámci svojej kariéry pôsobila v 2 väčších finančných spoločnostiach, z toho v jednej na pozícii L&D manažérky ako zodpovedná za projekt vzdelávania v rámci strednej a východnej Európy. Posledných 15 rokov vedie vlastnú spoločnosť Life Up (predtým Timit), ktorá pôsobí vo vzdelávaco - poradenskej oblasti. Ľubica a niektorí tréneri Life Up tímu sú intenzívnou a aktívnou súčasťou vzdelávacej, koučovacej a terapeutickej komunity na Slovensku. Life Up je tiež súčasťou zmysluplných, neziskových projektov, kde je prítomná téma vzdelávania ako celoživotnej filozofie.

 
LINKEDIN PROFIL


 

JUDr. Dagmar ZUKALOVÁ 

členka predstavenstva zodpovedná za oblasť "Legislatíva a pracovné právo"

 

Advokátka a konateľka
Zukalová - Advokátska kancelária s.r.o., Bratislava
e.mail: dzukalova(@)zukalova.com


Dagmar vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V rigoróznom štúdiu pokračovala na PF UK na Fakulte pracovného práva a sociálneho zabezpečenia. Následne si svoje znalosti rozšírila v kurzoch zameraných na riadenie ľudských zdrojov na City Univerzity v Bratislave. Advokátkou je od roku 2004. Dagmar pracovala ako manažérka na právnom oddelení KPMG a neskôr ako manažérka advokátskej kancelárie SKLEGAL. Tiež pôsobila ako spolupracujúci advokát a HR manažér v nadnárodnej advokátskej kancelárii Linklaters. V roku 2006 založila advokátsku kanceláriu pod vlastným menom, ktorá sa špecializuje na poskytovanie právnych služieb v oblasti slovenského a európskeho pracovného práva, vrátane zastupovania klientov v pracovných sporoch a v procese kolektívneho vyjednávania. Skúsenosti má aj s mediáciou v pracovnoprávnych sporoch. S nadšením vedie firemné semináre a workshopy, venuje sa verejnej prednáškovej činnosti a publikačnej činnosti v oblasti pracovného práva. Vydáva občasník s právnymi informáciami pre HR špecialistov HR News®. Dagmar pôsobí v HRcomm od roku 2012 ako členka predstavenstva zodpovedná pre oblasť „Legislatíva a pracovné právo“. 

 

LINKEDIN PROFIL