#MYSMEHRCOMM - ZOZNÁMTE SA S RENKOU GONDOVOU

 

Pokračujeme v predstavovaní členov HRcomm tímu prostredníctvom aktivity #MySmeHRcomm a tentokrát by sme vám radi predstavili vždy dobre naladenú a večne usmiatu Renku Gondovú, ktorá je už 20 rokov neodmysliteľnou tvárou HRcomm. Od roku 2003 pôsobí v HRcomm ako členka predstavenstva HRcomm a viceprezidentka pre ekonomiku a kontroling. 
 
Kto je Renatka Gondová? Čo nám Renka o sebe prezradila?
 
Renka, ako sme spomínali, už 20 rokov pôsobíš v predstavenstve HRcomm. Prezradíš nám, kedy si sa prvýkrát zoznámila s HRcomm, aký bol ten prvý kontakt? A prečo si sa rozhodla byť jeho súčasťou?
V roku 1997 som sa zúčastnila konferencie personálnych manažérov a generálnych riaditeľov. Oslovila ma povestná „človečina“, úžasná atmosféra, množstvo zaujímavých prednášok, spíkrov, možnosť spoznať nových ľudí a navzájom sa inšpirovať. Bolo to miesto networkingu, zdieľania informácií. Od prvého kontaktu som chcela byť súčasťou tejto komunity a tak sme sa (Istrochem, a.s.) stali ešte v roku 1997 členskou organizáciou. 
V HRcomm pôsobím 27 rokov.  V roku 2003 ma členovia HRcomm zvolili za členku predstavenstva HRcomm a od tohto roku som jeho súčasťou a zastávam funkciu viceprezidentky pre ekonomiku a kontroling.
 
Foto: Renka počas 30. výročia HRcomm spolu s bývalými predstaviteľmi HRcomm
 
Okrem aktivít a kariéry v HRcomm máš za sebou naozaj bohatú profesionálnu dráhu. Zhrnieš nám, prosím, pár vetami ako sa tvoja kariéra vyvíjala a čomu si sa venovala?
V Ústave systémového inžinierstva priemyslu som pracovala  ako samostatný referent na odbore organizácie a riadenia, neskôr na oddelení domácej a zahraničnej spolupráce ako vedúca oddelenia.
V reklamnej agentúre EDIT, s.r.o. som sa venovala personalistike a mzdám,  v bankovom sektore (COOP banka, Dopravná banka) na pozícii vedúcej kancelárie riaditeľa som riadila oddelenia personalistiky, miezd, vzdelávania, organizácie a riadenia, kontrolingu a zabezpečovala som úverovú agendu ako tajomníčka úverovej rady.
V Istrochem, a.s. na pozícii personálnej riaditeľky som riadila a implementovala projekty v oblasti HR, riadila som celý proces reštrukturalizácie spoločnosti, odbory personálny, mzdový, rozvoja ľudských zdrojov, organizačný, práce a mzdy, OBP a PO, odbor ochrany a Polikliniku Istrochem.
V Recyklačnom fonde (neštátny účelový fond) som pôsobila od jeho vzniku (r. 2001) až do jeho zrušenia v r. 2016 ako zástupca riaditeľa a vedúca kancelárie riaditeľa.
Zodpovedala som za riadenie činnosti fondu v oblastiach organizácie a riadenia, rozvoja ľudských zdrojov, personálnej a sociálnej politiky, politiky odmeňovania a mzdovej politiky a výkonu právnej služby. Zároveň som komplexne zabezpečovala a viedla agendu Správnej rady Recyklačného fondu ako jej tajomníčka. 
V Recyklačnom fonde v likvidácii ako riaditeľka kancelárie likvidátora som úspešne zvládla proces likvidácie a prevod práv a záväzkov zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu do Environmentálneho fondu, kde som ešte do roku 2021 pôsobila ako poradca riaditeľa Environmentálneho  fondu pre oblasť činnosti Recyklačného fondu.
Počas svojej dlhoročnej praxe som nadobudla skúsenosti s reštrukturalizáciou spoločností, budovaním útvarov HR, riadením a implementovaním projektov v oblasti HR, ako aj skúsenosti v pracovno-právnej oblasti, v oblasti finančného riadenia a nakoniec aj s likvidáciou spoločnosti.
 
Čo sa Ti na Tvojej práci najviac páčilo? Vždy si sa chcela venovať tomuto smeru?
Práca s ľuďmi, rozmanitosť práce. 
Áno, splnil sa mi sen. Práca s ľuďmi ma vždy zaujímala a fascinovala. 
 
Aká vlastnosť Ti najviac pomáhala pri Tvojej práci?
Zodpovednosť, precíznosť, spoľahlivosť, lojalita, proaktívny a systematický prístup k práci, priateľskosť, empatia, sociálne cítenie.
 
Čo považuješ za svoj najväčší doterajší úspech? 
  • V osobnom živote – že som sa stala matkou 3 zdravých detí a že sme spolu s manželom  vychovali z našich detí slušných, pracovitých, serióznych a úspešných  ľudí. 
  • V pracovnom živote –  že som mala vždy prácu, ktorá ma nesmierne bavila, úžasných kolegov, s ktorými sa nám podarilo zrealizovať množstvo úspešných projektov.
  • V HRcomm – že som mohla byť toľké roky súčasťou tejto úžasnej komunity, na čo som nesmierne hrdá.
 
Foto: Renka so svojou dcérou Andrejkou, ktorá je známou tvárou HRcomm.
 
My o tebe vieme, že si v roku 1999 získala ocenenie HR Gold ako osobnosť personálneho manažmentu za vysoko-humánne zvládnutie procesu hromadného prepúšťania a opätovného umiestnenia zamestnancov. Ako si na toto obdobie a cenu spomínaš?
Bolo to veľmi náročné obdobie, prepustených v rámci tohto hromadného prepúšťania bolo vyše 1 000 zamestnancov, ale podarilo sa nám  to s kolegami úspešne zvládnuť. 
Ťažko sa zamestnancom, ktorí  celý svoj pracovný život zasvätili jednému zamestnávateľovi vysvetľovalo, že ho už spoločnosť nepotrebuje. Pracovali tam  manželské páry, rodičia a ich deti. Snažili sme sa o to, aby prácu nestratili obidvaja manželia, osamelí rodičia starajúci sa o dieťa, pripravovali sme zamestnancov na odchod do dôchodku, vybavovali sme im všetky potrebné formality s úradmi, stretávali sme sa s nimi na týždennej báze a zodpovedali im na všetky otázky. Zorganizovali sme v našich priestoroch burzy práce, kontaktovali sme sa s okresnými úradmi práce.
Ocenenie ma veľmi prekvapilo a zároveň poctilo, prijala som ho s pokorou. Potešením pre mňa bolo to, že sa nám dostalo uznanie za vysoko humánne zvládnutie tohto procesu a úsilie, spojené s opätovným umiestnením zamestnancov  v profesiách, ktoré zastávali v Istrocheme (Dimitrovke). 
V tom čase sme inšpirovali viacero spoločností, ako sa dá úspešne a zároveň humánne zvládnuť proces hromadného prepúšťania. 
 
Foto: Renka spolu s ostatnými ocenenými (HR Gold 1999)
 
Podľa toho, čo sme sa o Tebe zatiaľ dozvedeli, je zrejmé, že si bola veľmi zaneprázdnená žena a my vieme, že si okrem kariéry musela zvládať aj rodinu s 3 deťmi, ako sa Ti to darilo? Aké bolo tajomstvo Tvojho úspechu?
Ako 13-ročná som sa z jedného dňa na druhý musela starať o chorú maminku, môjho ocka a 3 súrodencov, z toho  jedno novorodeniatko. Nakupovať, variť, upratovať, samozrejme chodiť do školy a každý deň na atletické tréningy aj s mojou malou sestričkou. Bolo to jedno z najťažších období môjho života, ale vždy som si hovorila, že keď som toto zvládla, tak zvládnem všetko.
Prioritne rodinné zázemie, môj manžel, ktorý ma vždy podporoval, moje deti, ktoré bezproblémovo prešli tínedžerským obdobím, práca, ktorá ma nesmierne bavila a bola pre mňa vždy koníčkom a úžasní ľudia, s ktorými som spolupracovala. A nakoniec možno šťastie, že mi stačilo a stačí pár hodín spánku. Tak som mala možnosť zabezpečiť všetko potrebné pre moju rodinu, pracovať na sebe, vzdelávať sa,  robiť na nových, zmysluplných  projektoch.
 
Čomu sa Renka okrem aktivít v HRcomm venuješ teraz? Ako najčastejšie tráviš svoj voľný čas?
Najradšej sa venujem mojim dvom vnučkám, ktoré ma nabíjajú energiou, rada čítam, baví ma práca v záhrade, rada varím pre moju rodinu a najnovšie aj pečiem. A rada sa stretávam s priateľmi, s ľuďmi, ktorí vyžarujú pozitívnu energiu.
Momentálne navštevujem kurz „Digitálne zručnosti“, v ktorých by som sa chcela zdokonaliť. 
A samozrejme neustále sledujem legislatívu – oblasť ekonomickú a pracovnoprávnu.
 
Je ešte niečo, čo si v živote neurobila, ale chcela by si to ešte zrealizovať? 
Nič mi nenapadá.
 
Nakoľko si stále aktívna a máš možnosť sledovať novú generáciu v pracovnom nasadení, je niečo, čo by si im rada odkázala?
Obdivujem dnešných mladých ľudí, ich dychtivosť stále po nových informáciách, schopnosť ich s neuveriteľnou rýchlosťou absorbovať, ich dravosť.
 
A čo by som im odkázala?
Aby išli za svojim snom, aby sa nevzdávali, ak sa im niečo nepodarí a samozrejme, aby nezabúdali na to, že je veľmi dôležité skĺbenie pracovného a súkromného života. 
 
 
Pár faktov o Renke:
Životné motto: Správaj sa k ľuďom tak, ako Ty chceš, aby sa ľudia správali k Tebe
Životný vzor: Starý otec
Obľúbený film: Kramerová verzus Kramer
Obľúbená kniha: Takmer všetky knihy od autora Michaela Conellyho
Obľúbené jedlo: Kačacina, steak s hríbikovou omáčkou a hranolkami, krevety
Obľúbený štýl hudby: Koktail opery a popu / Andrea Bocelli; Rock / Queen; Pop / Beatles