HRcomm & TA3 konferencia: Human Capital 2024

 

8:15 - 9:15

Registrácia účastníkov

 
     
09:15 – 09:30 

OTVORENIE KONFERENCIE

moderátorka konferencie: 

Ľudmila GUERIN │Prezidentka HRcomm; Group Sales & HR Director, ZľavaDňa, Foxoboxo

 
     
09:30 10:30 PANEL 1 - Harmonizácia, ľudia a technológie: kde sme dnes a smer, ktorým kráčame v blízkej budúcnosti?  
  V modernom svete sa technológie stávajú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života, a HR nie je výnimkou. Táto diskusia si kladie za cieľ preskúmať súčasný stav a budúcnosť technologických inovácií v oblasti ľudských zdrojov. Pozvali sme si do panelovej diskusie kvalifikovaných odborníkov v oblasti HR a technológií, aby diskutovali o súčasných trendoch a budúcich perspektívach využitia umelej inteligencie (AI) a ďalších technologických nástrojov v HR procesoch. Otvoríme témy ako sú nové prístupy k náboru, rozvoju a udržiavaniu talentov pomocou technológií, budúcnosť personalizovaných a adaptívnych technologických riešení v HR, či vplyv automatizácie na zamestnancov a ich pracovné role. Táto diskusia prinesie zamyslenie sa nad súčasným stavom a budúcich možností v oblasti AI a technológií v HR. Zároveň sa vieme inšpirovať, ako môžu technologické inovácie posilniť ľudské procesy a prispieť k celkovému úspechu organizácií v dnešnom dynamickom pracovnom prostredí.  
     
 
Lukáš BAKOŠ Managing Director, Maxman Consultants
 
  José KADLEC Spoluzakladateľ holdingu GoodCall a autor HR ROBO SAPIENS   
  Peter KRIŽAN CEO, PERSONALITY Headhunting & Recruitment a TOP HEADS Interim manažment  
     
10:50 - 11:50

PANEL 2 - Navigácia novým Leadershipom: Leadership vo firmách dnes

 
  Súčasná doba prináša nové výzvy pre vedenie a riadenie vo firemnom prostredí. Táto panelová diskusia sa bude zameriavať na zvýraznenie dôležitosti líderstva vo firmách v súčasnom rýchlo meniacom sa svete. TOP manažéri budú zdieľať svoje skúsenosti a perspektívy na to, ako sa vedenie prispôsobuje novým trendom a technológiám, ako napríklad digitalizácii, globalizácii a zmenám v pracovnom prostredí. Určite sa dotkneme tém, aké sú kľúčové zručnosti a vlastnosti moderného lídra, implementácia inkluzívneho vodcovstva a rozmanitosti v pracovnom prostredí. A v neposlednom rade otvoríme aj tému ohľadne stratégie na podporu rozvoja nových lídrov a budovanie talentov, či riadenie a motivácia tímu v prostredí neistoty a zmeny. Diskusia pozvaných manažérov poskytne účastníkom príležitosť vypočuť si a inšpirovať sa o najnovších trendoch a osvedčených postupoch v oblasti líderstva, ako aj zdieľať svoje vlastné skúsenosti a názory na túto kľúčovú tému.  
     
  František BANÍK  CEO, Banik a syn  
  Roman VAVRÍK │ Generálny riaditeľ, SWAN  
 

Martin CÍGLER CEO, SEYFOR

 
     
11:50 – 13:05 Obedová prestávka  
     
13:05 – 14:05 PANEL 3 - Koniec vzdelávania vo firmách: zastaraný koncept alebo stále aktuálny?  
  Je vzdelávanie vo firmách len minulosťou, ktorá nám už nepomôže v dnešnej rýchlo meniacej sa globálnej ekonomike? Alebo je to stále neoddeliteľná súčasť rozvoja zamestnancov? Táto diskusia sa pohráva s kontroverznou myšlienkou, že vzdelávanie v tradičnom zmysle už možno nemá miesto v modernom pracovnom svete. Naši hostia budú diskutovať o tom, či je možné, že vzdelávanie vo firemnom prostredí je len plytvaním času a zdrojov alebo či je stále nevyhnutnou súčasťou investícií do ľudského kapitálu. Budú hovoriť o rôznych prístupoch k vzdelávaniu a jeho budúcnosti, zameriame sa na otázky, či a ako môžeme prispôsobiť vzdelávanie potrebám moderného pracovného trhu? Aké sú najnovšie trendy v oblasti vzdelávania a aký vplyv majú na budúcnosť pracovného trhu? Ako môžeme efektívne zhodnotiť a merateľne vyhodnotiť efektívnosť investícií do vzdelávania? Táto diskusia pozýva účastníkov k otvorenému a kritickému uvažovaniu o budúcnosti vzdelávania vo firmách a k zváženiu alternatívnych prístupov k rozvoju zamestnancov v 21. storočí.  
     
 

Diana LOKERE  Chief People & Culture Officer, Kempelen Institute of Intelligent Technologies

 
 

Zuzana VINKLEROVÁ  Prokuristka, Vedúca rezortu Spolupracovník, Regionálna vedúca, dm drogerie markt

 
  Jaroslav GRYGAR Konateľ a Senior Manažér HR & EMEA WEEC,  BEKO Europe  
     
14:25 – 15:25

PANEL 4 - Starostlivosť, Srdce, Peniaze a Úspech: emocionálna, či finančná hodnota strategického Wellbeingu vo firmách

 
 

V dnešnej rýchlo meniacej sa dobe a spoločnosti je dôležité sa zastaviť a položiť otázku: Prečo je starostlivosť o blaho zamestnancov tak kľúčová? Prečo je téma wellbeingu rovnako dôležitá ako téma obchodného plánu? Táto diskusia sa snaží objaviť hĺbku a význam, ktorú má strategický wellbeing vo firmách, a prečo je táto starostlivosť o duševné a fyzické zdravie zamestnancov kľúčová pre dlhodobý úspech organizácií. Skúsime si zodpovedať otázky aký je vplyv emocionálneho wellbeingu na výkon a produktivitu zamestnancov? Aká je úloha vedenia pri podpore wellbeingu a tvorbe kultúry starostlivosti, aké sú dnes vo firmách iniciatívy a programy podporujúce duševné zdravie zamestnancov a prečo vyzývame a otvárame dôležitosť diskusie o implementácii strategického wellbeingu vo firmách?

 
     
  Michal BODOCKÝ │ General Manager, BDM & Operations, DSV Solutions Slovakia  
  Jozef  SZABO  Generálny riaditeľ, TOI TOI & DIXI    
     
15:25 – 15:40

UKONČENIE KONFERENCIE

moderátorka konferencie: 

Ľudmila GUERIN │ Prezidentka HRcomm; Group Sales & HR Director, ZľavaDňa, Foxoboxo

 
     

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v programe podujatia.