Harmonogram

 

Január 2024

Vyhlásenie súťaže

   

14. apríl 2024

Uzávierka nominácií: prihláška + videoprezentácia max 5 min.

   

Apríl 2024

Hodnotenie projektov odbornou komisiou

   

Apríl - Máj 2024

Hodnotenie projektov porotou CEO

   

Máj 2024

Online prezentácia prihlásených projektov pred HR komunitou 
   

6. jún 2024

 

Vyhlásenie víťazov ocenenia HR inšpirácia 2024

 

 Prihlásiť môžete max. 2 projekty - každý za inú HR oblasť.