HRcomm predstavuje rešpektovanú platformu, ktorej hlavným cieľom je inšpirovať, zdieľať, podporovať a prinášať HR inovácie do biznis sveta a spoločnosti.

 

Už 30 rokov naše profesijné združenie právnických osôb spája HR komunitu, vytvára priestor pre výmenu skúseností s úspešne zrealizovanými projektami prostredníctvom konferencií, workshopov a odborných seminárov, ktoré majú v HR komunite veľkú obľubu.  Našou silnou stránkou je networking.

 

Aktuálne našu členskú základňu tvorí 174 členov zo všetkých sektorov trhu.

 

Ako hlas HR komunity máme za cieľ vplývať na tvorbu profesionálneho prostredia na pracovnom trhu. Podporujeme profesionalitu a napomáhame nastavovať štandardy v rámci HR procesov.

 

Spolupracujeme s renomovanými profesionálmi nielen zo Slovenska, ale aj na medzinárodnej úrovni. Sme členom EAPM - European Association of People Management a WFPMA – WorldFederation of People Management Associations, spolupracujeme s partnerskými asociáciami prevažne v Európe. 

 

Sme odborným garantom ceny "HRTalent" a ankety "L&D Awards".

 

 

  • HRcomm konferencie

Prinášame nové trendy, inšpiratívnych hostí, praktické spracovanie dôležitých HR tém a veľký priestor na spájanie a networking našej HR komunity. Všetky naše pripravované konferencie nájdetu TU.

 

  • HRcomm kluby
Podporujeme diskusiu a zdieľanie skúseností k aktuálnym HR témam. Všetky naše pripravované klubové podujatia nájdetu TU.
 
  • HRcomm legislatíva
Prinášame témy z oblasti pracovného práva a kolektívneho vyjednávania. Všetky naše pripravované legislatívne webináre nájdetu TU.
 
  • Ocenenie HR inšpirácia
Oceňujeme výnimočné projekty inovatívneho riešenia v oblasti HR. Viac informácií nájdete TU.
 
  • Platformu GroWith HRcomm
Pomáhame rozvíjať nadšencov a talenty v oblasti HR. Viac informácií nájdete TU.

 

 

 

 

 

Zdieľanie a inšpirácia

Spolutvoríme podujatia, ktoré prinášajú nové inšpirácie a zároveň sa stávajú jedinečným miestom pre zdieľanie skúseností.

 

 

 

 

Férová vzájomná podpora

Naši členovia sú zároveň našimi partnermi. Podporujeme každý inovatívny nápad, každé rozhodnutie pre zmenu a robíme čo je v našich silách aby sme podporili úspech.

 

 

 

Človečina

Vytvárame možnosti pre otvorenú, priateľskú neformálnu komunikáciu, kde sú si ľudia rovnocenní a hodnotovo prepojení.

 

 

 

 

Odbornosť

Prepájame odbornosť a skúsenosti profesionálov s praktickým využitím poznatkov s cieľom rozvíjať HR komunitu.