Porota ceny CEO´s 2024

V rámci ocenenia #HRinšpirácie sa udeľujú 2 ceny:

  • Cena HR verejnosti (udelená HR verejnosťou) a
  • Cena CEO´s (udelená vybranou odbornou porotou). Porota, ktorá udeľuje cenu CEO´s je zostavená zo CEO´s spoločností, ktoré sa dostali do povedomia inovatívnym prístupom, čím je dosiahnutá nestrannosť hodnotenia. 

 

POROTA CENY CEO´s 2024:

 

V roku 2024 prijali pozvanie a stali sa súčasťou odbornej poroty pri posudzovaní projektov ocenenia #HRinšpirácia tieto inšpiratívne osobnosti:

 

 

Stanislav ČAJKA
Generálny riaditeľ │Terno real estate

 

Stanislav po bilingválnom gymnáziu v Poprade študoval na Fachhochschule Fulda podnikové hospodárstvo so zameraním marketing a personálny manažment. Už počas štúdia pracoval ako asistent vedenia vo firme Bauer Elektrounternehmen GmbH v Nemecku. Po štúdiu v roku 2004 nastúpil do Lidl Stiftung, materskej spoločnosti Lidl. Cez viaceré pozície v Nemecku a v zahraničí sa v roku 2007 stal obchodným riaditeľom v českom Lidli. V roku 2011 sa stal prvým generálnym riaditeľom Lidla na Slovensku s úlohou osamostatniť slovenskú organizáciu od českej. Na pozícií pôsobil do roku 2017. Od roku 2017 zastáva pozíciu generálneho riaditeľa v spoločnosti Terno real estate s.r.o.. Spoločnosť si prešla intenzívnou reštrukturalizáciou a aktuálne už aktívne rozvíja svoju činnosť vrátane akvizícií spol. Kačka, CBA Market a Kon-Rad.

 

LINKEDIN PROFIL


 

 

Peter DVORNÁK
Konateľ a výkonný riaditeľ │EOS KSI Slovensko

 

Peter už 20 rokov zastáva pozície člena výkonného topmanažmentu a generálneho riaditeľa viacerých nadnárodných spoločností. Od mája 2020 je konateľom a výkonným riaditeľom EOS KSI Slovensko patriacej do silnej medzinárodnej skupiny EOS Group s viac ako 6000 zamestnancami v 24 krajinách. 
Top manažérmi z európskeho prostredia je označovaný za štruktúrovaného a kompetentného generálneho manažéra so silným číselným inštinktom, schopného poradiť si s výrazne dynamicky sa meniacimi situáciami a pragmaticky zvládajúci riadenie spoločnosti.  Jeho celoživotným nastavením je dodržiavanie najvyšších štandardov profesionálnej a osobnej integrity. 
Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave, je členom Asociácie certifikovaných účtovníkov (ACCA) a viceprezidentom Asociácie inkasných spoločností Slovenska (ASINS). 

 

LINKEDIN PROFIL


 

 

Martin KULTAN
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva │Dôvera zdravotná poisťovňa

 

Martin ukončil v roku 2002 vysokoškolské vzdelanie na Ekonomickej fakulte v Bratislave, odbor medzinárodné podnikanie. V rokoch 2003-2005 pôsobil vo Vzájomnej zdravotnej poisťovni Dôvera. Záver roka 2005 ho zastihol na odbore medzinárodných vzťahov a zúčtovania na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Od r. 2006 v Dôvere postupne viedol oddelenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, neskôr odbor nákupu zdravotnej starostlivosti a napokon až do novembra 2010 riadil celý úsek nákupu zdravotnej starostlivosti a zároveň bol členom predstavenstva. Od novembra 2010 do februára 2012 zbieral skúsenosti v štátnej zdravotnej poisťovni, kde pracoval ako expert a riaditeľ sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti. Z nej sa opäť vrátil do Dôvery, kde dodnes zastáva funkciu generálneho riaditeľa a zároveň je predsedom predstavenstva zdravotnej poisťovne Dôvera.

 

LINKEDIN PROFIL