ČLÁNKY

Rok sa nám schyľuje ku koncu a mnoho spoločností finišuje celoročné projekty. Mnohé vedenia v spolupráci s HR oddeleniami majú bežne v týchto obdobiach už dávno uzavreté budgety  a personálne kapacity na budúci rok. Čo sa však deje tiež, je plánovanie nových projektov, ktorými HR tímy podporujú ...

 >>

Pokračujeme v predstavovaní členov HRcomm tímu prostredníctvom aktivity #MySmeHRcomm a tentokrát by sme vám radi predstavili vždy dobre naladenú a večne usmiatu Renku Gondovú, ktorá je už 20 rokov neodmysliteľnou tvárou HRcomm.

 >>

Prečítajte si aktuálne číslo nášho newslettra, v ktorom sa dozviete, čo je nové v našej HR komunite.

 >>

Európska únia prijala Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2041 z 19. októbra 2022 o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii s cieľom usilovať sa o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na sociálnom trhovom hospodárstve ...

 >>

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v súčasnosti ponúka študentom program na inžinierskom stupni štúdia so špecializáciou Personálny manažment.  Neprestajne hľadajú priestor pre spoluprácu a sústavne sa snažia inovovať špecializáciu Personálny manažment ...

 >>

Starostlivosť o zdravie a celkový wellbeing zamestnancov sa v posledných 5-tich rokoch stala jednou z najdiskutovanejších HR tém v spoločnostiach po celom svete, pričom Slovensko nie je výnimkou.

 >>

Najaktívnejší členovia našej GroWith HRcomm platformy mali po prvýkrát možno využiť inšpiratívny benefit, a to trojhodinový mentoring na vybranú tému od HR profesionála. Akým témam sa venovali naše dve zanietené HR-istky alebo mal pre ne mentoring vôbec význam....

 >>
   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 22 | 32 | 42