EUBA: Spolupráca HR praxe pri plnení študijného plánu
Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v súčasnosti ponúka študentom program na inžinierskom stupni štúdia so špecializáciou Personálny manažment. Program obsahuje nasledovné predmety:
 
 • Profilové predmety
  • Finančný manažment
  • Manažment informačných technológií
  • Organizačné správanie
  • Personálny manažment
  • Metódy výskumu v manažmente
 • Povinné predmety
  • Projektový manažment
  • Finančná analýza a finančné plánovanie
  • Medzinárodný manažment a podnikanie
  • Strategický manažment
  • Odbytová stratégia
 • Predmety špecializácie
  • Rozvoj manažérskych zručností
  • Manažérska komunikácia
  • Pracovné prostredie a organizácia
  • Rozvoj zamestnancov a kariéry
  • Riadenie výkonu a odmeňovanie
  • Podniková kultúra
  • Personálny controlling
 • Výberové predmety v spolupráci s praxou
  • IBM Finančné centrá
  • Finančné procesy Henkel
  • Finančné poradenstvo a finančné sprostredkovanie
  • Henkel: Ako sa robí HR?
  • Korporátny controlling v ESET-e
  • Kurz podnikateľských zručností (SBA)
  • Talent manažment – trendy v prax s Deloitte
 
Ako sa môžete zapojiť do spolupráce?
 
Na predmetoch EUBA vytvára priestor pre hosťovanie špecialistov a lídrov z HR praxe. V uplynulom akademickom roku prostredníctvom spolupráce s HRcomm pripravili prednášky týchto hostí:
 • Ing. Veronika Batorová (LIDL, HR talent 2022),
 • Mgr. Marianna Szarková (Techband), 
 • Mgr. Ivica Schawrdyová (TESCO),
 • Maxim Strashun (Lenovo),
 • Igor Franček (Jaguar Landrover),
 • Mgr. Lukáš Bakoš (Maxmann Consultants),
 • Ing. Peter Minárik (COMM-PASS, s.r.o.),
 • Marián Dubjel (PCM) a
 • JUDr. Dagmar Zukalová (Advokátska kancelária). 
 
Prednášky a semináre z HR praxe majú veľký úspech. Študenti špecializácie sa tiež zoznamujú s HR komunitou prostredníctvom zadaní, na ktoré sa pripravujú aj z workshopov a článov z dieľne HRcomm. Na prípravu používajú napríklad workshop Digitalizácia vo Whirlpool, Reskilling and Upskilling in the Age of Digital Transformation, Ako preniesť zodpovednosť za rozvoj na zamestnancov, Nevyhorení - syndróm vyhorenia a spoluzodpovednosť firiem.  
 
Ďalší priestor pre spoluprácu vzniká pri písaní záverečných prác na bakalárskom, inžinierskom, a doktorandskom štúdiu. Koncom roku bude EUBA pripravovať témy pre študentov. FPM má možnosť vypísať aj tému pre konkrétny podnik. 
 
Na doktorandskom štúdium viedli nasledovné personálne témy:  Zákaznícka orientované HR (gamifikácia v HR), Personálny controlling v ére priemyslu 4.0, Stratégia riadenia ľudských zdrojov nemocnice novej generácie, Riadenie ľudí v podmienkach digitálnej transformácie. 
 
Spolupráca HR praxe pri plnení študijného plánu je pre fakultu dôležitá. Neprestajne hľadajú priestor pre spoluprácu a snažia sa sústavne inovovať špecializáciu Personálny manažment pre svojich študentov. 
 
Ak vidíte oblasť, v ktorej by ste sa vedeli zapojiť, dajte nám vedieť na hrcomm@hrcomm.sk a my vás prepojíme.