Wellbeing trendy v roku 2023

Starostlivosť o zdravie a celkový wellbeing zamestnancov sa v posledných 5-tich rokoch stala jednou z najdiskutovanejších HR tém v spoločnostiach po celom svete, pričom Slovensko nie je výnimkou. 

 
Zložité COVID obdobie, prechod na home office a následný návrat do kancelárii, finančná neistota a z nej vyplývajúci stres, ale aj ďalšie faktory ovplyvňujú psychické a fyzické zdravie ľudí viac, ako kedykoľvek predtým. 
 
Možností, ako sa zamerať na celkovú pohodu a produktivitu zamestnancov, je mnoho a stratégie sa vo firmách zvyknú líšiť. Aj v tejto oblasti môžeme ale sledovať isté trendy postavené na základe technologického vývoja, ale aj požiadaviek a potrieb samotných zamestnancov.
Tu je 5 tých najvýraznejších trendov, ktoré formujú wellbeing starostlivosť vo svetových a slovenských firmách v roku 2023.
 
1. Holistický prístup k zdraviu
Najvýznamnejším svetovým trendom z pohľadu starostlivosti o wellbeing zamestnancov je v roku 2023 jednoznačne holistický prístup k zdraviu. Holizmus (z gréckeho holos = celok) je filozofia celostnosti, od ktorej sa odvíja aj pohľad na zdravie človeka. Jedná sa teda o prístup, kde sa prepája starostlivosť o fyzické zdravie so zdravím psychickým, pričom spôsoby, akými takúto starostlivosť zamestnávatelia realizujú sú rôzne. 
 
Podpora pohybových a športových programov, motivovanie zamestnancov k absolvovaniu preventívnych prehliadok, vzdelávanie v oblasti psychickej pohody, zdravej výživy, pohybu, spánku a správneho dýchania, ale tiež zameranie sa na vytváranie vhodného pracovného prostredia. Optimálny celoročný wellbeing program postavený na holistickom prístupe obsahuje z každej z týchto oblasti aspoň niečo a nezameriava sa výlučne len na jednu z nich. 
 
Dôležité je v tomto bode podotknúť, že holistický prístup neznamená odklon od modernej medicíny a vedecky podložených informácií, ako si to niektorí ľudia vysvetľujú. Ide skôr o zameranie sa na aktívnu prevenciu a jej uprednostnenie pred farmakologickou či inou liečbou už vzniknutých zdravotných ťažkostí.
 
2. Prevencia priamo v práci
 
Preventívne prehliadky sú v individuálnej starostlivosti o zdravie človeka jednou z najzanedbávanejších oblastí. A to aj napriek tomu, že takéto prehliadky vedia odhaľovať ochorenia aj v bezpríznakových štádiách, sú v drvivej väčšine bezbolestné a vo veľa prípadoch majú potenciál zachrániť život. 
 
Hlavným dôvodom, pre ktorý ľudia pravidelne vynechávajú preventívne prehliadky je fungovanie zdravotníctva, ktorého stav je ďaleko od ideálu, a to nielen na území Slovenska. Nedostatok a nedostupnosť odborníkov, dlhé čakacie doby, nízky komfort v nemocniciach, prípadne vysoká cena niektorých vyšetrení. Ak skombinujete všetky tieto faktory s faktom, že sa u ľudí vo väčšine prípadov jedná o zdravotné problémy, ktoré ešte nemajú žiadne viditeľné príznaky, motivácia na absolvovanie preventívnej prehliadky je takmer nulová.
 
Pokrok technológii a zmenšovanie diagnostických zariadení už ale v tejto dobe umožňuje, aby sa neinvazívne diagnostiky jednoducho realizovali aj mimo ambulancie lekára. To si uvedomujú aj zamestnávatelia vo svete, ktorí mnohé z diagnostík, ako sú napríklad vyšetrenia znamienok, zraku, srdca a ciev, pľúc, hustoty kostí, či alergií realizujú priamo v priestoroch kancelári a úplne bez čakania, čím pre zamestnancov vytvárajú optimálne podmienky na absolvovanie preventívnych prehliadok. Niektoré zo základných prehliadok ponúkajú bezplatne zdravotné poisťovne, iné sú realizované za poplatok špecializovanými dodávateľmi wellbeing služieb pre firmy.
 
 
3. Využívanie technológii
 
Ako už bolo spomenuté v predošlom bode, vývoj technológii pozitívne zasiahol aj oblasť wellbeingu vo firmách. Nejedná sa však len o medicínske zariadenie, ktoré technologicky napreduje a ak chcete nasledovať svetové trendy v starostlivosti o zamestnancov, môžete do tejto starostlivosti aktívne zapojiť aj rôzne mobilné aplikácie či iné moderné technológie.
 
V niektorých mobilných aplikáciách môžete vytvárať rôzne pohybové výzvy, v niektorých sú skvelé možnosti na vytváranie a manažovanie tímových aktivít a ďalšie sú zamerané na prepojenie zdravého životného štýlu a charitatívnej činnosti. Tu je niekoľko aplikácii, ktoré sú v roku 2023 medzi zamestnávateľmi populárne:
 
4. Sofistikované pohybové programy
 
Aj napriek zvyšujúcej sa snahe zamestnávateľov rozhýbať svojich ľudí rôznymi bezplatnými cvičeniami pred alebo po pracovnej dobe v priestoroch firmy, sa záujem o takéto cvičenie v práci znižuje. Tento trend je teda presne opačný, ako je to u preventívnych prehliadok, ktoré práve v práci ľudia vyhľadávajú. Znamená to, že sa znižuje aj záujem ľudí o pohyb ako taký? Vôbec nie. 
 
Zvyšuje sa však náročnosť zamestnancov na takéto pohybové programy. Tí buď uprednostňujú benefit vo forme kariet umožňujúcich im individuálne navštevovať rôzne športoviská úplne bezplatne, alebo vyžadujú, aby sa kvalita a špecializácia pohybových programov vo firme zvyšovala. Dôležité je v tomto prípade zamerať sa na kvalitu lektorov jogy či iných skupinových cvičení, ale tiež je vhodné vytvárať sofistikované pohybové programy. V rámci komplexného wellbeing programu je tiež dôležité, aby pohybové programy neboli jedinou aktivitou, ktorú zamestnávatelia zamestnancom poskytujú.
 
Tu sú 2 príklady pohybových programov, ktoré vás môžu inšpirovať:
 
1. Bežecká akadémia
Pohybový program zameraný na zlepšenie techniky behu, bežeckého výkonu a tiež pôžitku z tejto aktivity. Program začína diagnostikou chodidla každého zúčastneného zamestnanca. Následne si počas bežeckých tréningov zamestnanci, spolu s profesionálnym trénerom, prejdú teoretické poznatky nevyhnutné pre zvýšenie efektivity behu a tiež sa budú venovať praktickým cvičeniam.
 
2. Redukčný fitness program
Fitness program zameraný na redukciu hmotnosti účastníkov. Počas workshopov všetkých účastníkov 3x zmeria výživový poradca s diagnostickým prístrojom InBody (vstupné, priebežné a výstupné meranie) a tréner sa v rámci tréningov zameria na technicky správne precvičenie celého tela.
 
Takéto programy majú pre zamestnancov pridanú hodnotu v podobe diagnostík, no najmä majú jasnú štruktúru a začiatok, respektíve koniec. Nekonečné cvičenie bez jasného cieľa neudrží motiváciu (a teda ani dostatočnú účasť) u nikoho. 
 
5. Finančný wellbeing
 
Wellbeing trend, ktorým sa nepriamo vraciame k prvému bodu, teda k holistickému prístupu k zdraviu. Keďže má práve finančná situácia každého zamestnanca významný vplyv na jeho či jej psychické zdravie, vzdelávanie a poradenstvo v oblasti financií, investovania a sporenia sa stávajú v dobe vysokej inflácie, zdražovania a celkovej finančnej neistoty stabilnou súčasťou wellbeing programov firiem po celom svete. 
 
 
Článok pre nás prirpavil:
Ing. MAROŠ KRIVOSUDSKÝ
zo spoločnosti wHealth