ČLÁNKY

Prostredníctvom krátkeho rozhovoru sa nám podarilo spoznať bližšie talentovanú HR-istku, víťazku HRTalentu 2023 - Kláru Sekáč Kavickú zo spoločnosti Orange Slovensko.

 >>

Klasický novoročný štart máme za sebou a pred nami sa začína sezóna webinárov, ktoré pre vás v HRcomm kluboch pravidelne pripravujeme.

 >>

Naša minuloročná verejná zbierka pod záštitou APPA, ktorá bola zameraná na cielenú pomoc ukrajinským deťom so zdravotným znevýhodnením, pomohla zlepšiť stav malej bojovníčke Veronike s detskou mozgovou obrnou. Pre malú bojovníčku sa prostredníctvom verejnej zbierky podarilo vyzbierať ...

 >>

Svojho času som mala kolegu Arna, ktorý sa vždy v lete smial a hovoril „Dnes júl, zajtra október a uvidíš, pozajtra sú tu Vianoce!“ A aj tento rok mal pravdu. Koniec roka sa prirútil nenormálne rýchlo a my zas všetci vyhodnocujeme naše road maps, ciele, stratégie ...

 >>

Rok ubehol ako voda a ja sumarizujem, ako sme si počínali. Čo bolo našim cieľom? Čo sa nám podarilo? Na to, aby sme mohli byť spokojní s výsledkom aj v roku 2023 a našu aktivitu stále zlepšovať...

 >>

Na prvý pohľad stručná definícia práce nadčas uvedená v § 97 Zákonníka práce je spojená s viacerými právnymi a aplikačnými problémami. Pomerne častou otázkou je posúdenie situácie, kedy zamestnanec vykonáva prácu nad rámec svojho pracovného času z vlastného rozhodnutia bez príkazu alebo ...

 >>

Ako využiť rekreačné poukazy na detský tábor? Aby mohol byť príspevok na rekreáciu použitý pre deti zamestnanca, musia byť splnené všetky nasledujúce podmienky ...

 >>
   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 22 | 32 | 42