HRcomm SURVEY 2024: Prečo realizujeme tento prieskum?
 
Vážení kolegovia a kolegyne z HR komunity,
 
dovoľte mi, aby som Vám predstavila náš nový prieskum odmeňovania, ktorý sme vytvorili s cieľom mapovať aktuálne trendy v oblasti odmeňovania a kompenzácií na Slovensku.
 
Prečo realizujeme tento prieskum?
V oblasti odmeňovania sa mení nielen legislatíva, ale i trendy a očakávania zamestnancov i nás, manažérov. Je dôležité, aby sme ako profesionáli mali k dispozícii aktuálne a relevantné informácie, na základe ktorých môžeme vytvárať efektívne a spravodlivé prostredie v našich firmách nielen v oblasti odmeňovania.
 
Aká je štruktúra prieskumu?
Prieskum je rozdelený do niekoľkých sekcií, v ktorých sme sa zamerali na:
 • Demografiu
 • Posledné realizované úpravy miezd
 • Aktuálne nastavený odmeňovací systém
 • Nastavenú štruktúru miezd
 • Variabilnú zložku mzdy
 • Nábor
 • Equal pay
 • Flexi time & flexi place 
 • Stratégiu
Pri benefitnej politike sa v prieskume zameriavame na: digitalizáciu, wellbeing, empowerment a na vplyvy & dopady odmeňovania.
 
Prečo by ste sa mali zúčastniť?
Účasť v tomto prieskume Vám prinesie viacero benefitov:
 • Získate prístup k cenným informáciám o trendoch v oblasti odmeňovania.
 • Porovnáte svoje odmeňovacie stratégie s ostatnými firmami na Slovensku.
 • Získate podklady pre zlepšenie a optimalizáciu Vašich odmeňovacích systémov.
 • Prispejete k rozvoju HR komunity na Slovensku.
 
Veríme, že tento prieskum bude pre Vás cenným zdrojom informácií a pomôže Vám pri Vašej práci v oblasti odmeňovania a pri budovaní kvalitnej firemnej kultúry vo Vašej spoločnosti. 
 
Ako sa môžete zúčastniť?
Stačí kliknúť na button "Chcem sa zapojiť". Vyplnenie Vám zaberie cca  45 minút a môžete ho vyplniť do 30. júna 2024.
 
 
Ďakujeme za Vašu účasť!
 
Vážime si Vašu podporu a čas, ktorý strávite pri vypĺňaní nášho prieskumu. Výsledky prieskumu Vám pošleme hneď po spracovaní všetkých dát a zverejníme ich v anonymizovanej forme v súlade s GDPR.
 
S pozdravom,
 
Zuzana Boorová
členka predstavenstva HRcomm a členka tímu organizátorov prieskumu HRcomm SURVEY 2024