Úskalia pri nasadzovaní benefitov a benefitových systémov

 

Firmy investujú čas a prostriedky do toho, aby nastavili čo najlepšie benefity pre rôzne skupiny svojich zamestnancov. Dbajú na podporu diverzity a sociálne spravodlivý prístup. No nie vždy je všetko jednoduché, a preto sme sa na tému úskalí benefitov a benefitových systémov porozprávali s Annou Lašovou, marketingovou riaditeľkou spoločnosti Up Déjeuner. 


Spoločnosť Up Déjeuner je poskytovateľom rôznych benefitových riešení. Na čo by si podľa Vás mali dať zamestnávatelia pozor pri nastavovaní svojho benefitového systému?
Príprava a spôsob nastavovania zamestnaneckých benefitov je určite odlišný u malých, stredných a veľkých firiem. Iný u firiem, kde prevládajú mladí zamestnanci a iný u tých so zaemstnancami v strednom či preddôchodkovom veku. V každom z prípadov sa zamestnávateľ snaží spoznať potreby -  očakávania svojich zamestnancov, berúc do úvahy trhové štandardy a ponuku konkurencie vo svojom odvetví. V tejto fáze je bežné, že zamestnávateľ robí prieskumy u svojich zamestnancov a diskutuje so zástupcami zamestnancov. Potrápiť môžu príliš všeobecné prieskumy. Z našich skúseností vieme, že otázky v prieskume, ich zloženie a obsah sú kľúčové. Výsledky sú lepšie, ak si HR vopred pripraví stratégiu alebo rámec, kam by chcel benefity smerovať a ideálne zadefinuje na aký účel by ich chcel použiť. Napr. či chce myslieť na zdravie svojich zamestnancov alebo skôr na ich dôchodky. Či chce urobiť nejakú rýchlu akciu aby dosiahol nejaký konkrétny cieľ v súvislosti s výkonnosťou na pracovisku a optimalizoval náklady alebo skôr chce kontinuálne posilňovať angažovanosť a budovať svoju značku zamestnávateľa.
Samozrejme, tu nehovoríme o základom „sete“ benefitov, ktoré zamestnanci prirodzene očakávajú. Čo určite nefunguje sú „benefity pre benefity“ – lebo aj u susedov ich dávajú. Odporúčame mať zadefinovanú politiku, ciele, stratégiu a firemné hodnoty. Pracovať s mixom benefitov, nebáť sa ich inovovať.
Tu prichádzame k ďalšiemu kľúčovému bodu. Z našich skúseností najpodceňovanejšou časťou v prípade zamestnaneckých benefitov je ich komunikácia do vnútra organizácie. V prípade napr. systémov flexibilných benefitov či rôznych rekreačných príspevkov, panuje mylný názor, že jeden email vyrieši všetky otázky zamestnancov. Z našich skúseností môžeme smelo tvrdiť, že ak chcete funkčný a dobrý systém benefitov, okrem dobrého partnera si vyhraďte čas aj na kvalitnú a pravidelnú komunikáciu na svojich zamestnancov – aby dokázali využiť plný potenciál takýchto riešení. Ideálne je mať ambasádora daného benefitu a jednu osobu – jedno miesto, kde zamestnanec nájde všetky informácie. Alebo napríklad urobiť workshop pre zamestnancov a konkrétny benefit, porozprávať sa o ňom, zodpovedať otázky zamestnancov, získať spätnú väzbu.


Túto komunikáciu predsa môže zastrešiť aj obchodný partner?

Áno, ak mu na to dá klient priestor. Môže nastať aj konštelácia, že si zamestnávateľ nevyhradí čas a prostriedky na internú komunikáciu a navyše v zmluve GDPR, ktorú často uzatvára iné ako HR oddelenie, zakáže dodávateľovi komunikovať s jeho zamestnancami. Tzn. zamestnanci dostanú v našom prípade napr. systému flexibilných benefitov UpBenefia nejakú kartu
a prístupové údaje do systému a všetky ďalšie informácie si musia dohľadať sami. Portál ich síce obsahuje a je jednoduchý na používanie, avšak vyžaduje si to proaktívny prístup zamestnanca. V tomto prípade je na škodu, že zamestnanci nepochopili prečo majú od svojho zamestnávateľa tento benefit a ani z neho nedokážu vyťažiť maximum. Preto ponúkame našim klientom celý komunikačný mix, ktorý si buď vedia personalizovať – publikovať vo svojich farbách. V niektorých prípadoch ponúkame možnosti prezentácií priamo vo firme. Odhadujeme, že viac ako 80% nespokojnosti klientov a zamestnancov pochádza práve z nedostatku komunikácie a neistoty v súvislosti s benefitmi.


A posledná otázka. Kam podľa Vás budú smerovať zamestnanecké benefity v budúcom období?
Ostatné roky nám ukazujú jednoznačné smerovanie k benefitom „na mieru“ každého zamestnanca. K možnosti variabilného používania dedikovaného individuálneho rozpočtu. Z vývoja v ostatných krajinách, vidíme, že osobitný dôraz sa bude klásť na individuálnu komunikáciu so zamestnancami, k optimalizácii ktorej prispeje aj nástup umelej inteligencie.


Poznámka: spoločnosť Up Déjeuner je členom medzinárodnej skupiny Up. Na Slovensku poskytuje napríklad stravovacie a benefitové karty Up, systém flexibilných benefitov UpBenefia a aplikáciu na vstupy do športovísk a relaxačných zariadení UpBalansea.