HRcomm klub STRED: Efektívna a zdravá komunikácia v organizácii - ako JA za ňu preberám zodpovednosť?

 

Pozývame vás na stretnutie HRcomm klubu STRED, ktorého cieľom je navzájom sa inšpirovať pri poznávaní vlastných stratégií, zvykov i blokov v komunikácii. Budeme diskutovať o známych i nových možnostiach v komunikácii pre prospech svojho tímu i celej organizácie.

 

Ciest, stratégií a nástrojov pre efektívnu komunikáciu je nesmierne veľa. Ako HR máme možnosti podporiť/pribrzdiť úspech spoločnosti, tímov a jednotlivcov.

My dnes chceme obrátiť pozornosť na našu osobnú zodpovednosť ako HR manažérov, HR business partnerov, členov HR tímov, na našu citlivosť, vnímavosť, odvahu, zrelosť a integritu.  
Ak nám záleží na zamestnancovi ako na človeku, ktorý nám je partnerom, tak my sami sa učíme byť na pracovisku efektívni a súčasne ľudskí, aj výkonní i podporní, Ako si takýto štandard držať a rozvíjať? Budeme sa spolu o tom rozprávať a inšpirovať… 

 

Gestorka:

Zuzana Gajdošová │ Vallora s.r.o., HR Konzultant, kouč, facilitátor

Hostia:

Karol Herian  tréner, facilitátor, kouč, spisovateľ - www.karolherian.com
 

Čo Vás na webinári čaká?

  • Zdieľanie osobných pohľadov, skúseností a možných spôsobov efektívneho fungovania komunikácie  
  • Zdieľanie nadšenia ako aj frustrácií z toho, ako sa to darí/nedarí v komunikácii s rôznymi skupinami alebo so sebou samým/samou 
  • Aké sú potrebné uvedomenia pre seba? Skupinová práca a reflexia (nepovinné) 
  • Kľúčové pojmy: ľudskosť, osobná integrita, autenticita, pravdivosť, sebapoznanie, transformácia, interakcia, hravosť

Rozsah: 1,5 hod (14:00 – 15:30)

 

Forma účasti: online podujatie - ZOOM

 

Uzávierka prihlášok: 27. novembra 2023 (pondelok)

 

Účastnícky poplatok:

 

Členská organizácia HRcomm /Online /1 účastník: ZDARMA (Zoznam členov TU)
Základný poplatok / Online / 1 účastník: 25 EUR + DPH (HRcomm je platcom DPH)
Študenti a pedagógovia VŠ: ZDARMA
 

 

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám bude vystavená faktúra. HRcomm je platcom DPH (neplatí pre členov HRcomm podľa § 32 zákona o DPH). Ako variabilný symbol, prosím, uveďte číslo faktúry.

 

 

V prípade problémov s prihlásením sa cez button "PRIHLÁŠKA" nás neváhajte kontaktovať na 

hrcomm@hrcomm.sk.

 

Ak sa podujatia nemôžete zúčastniť, kontaktujte nás prosím vopred e-mailom,

v opačnom prípade Vám bude vystavená faktúra na úhradu účastníckeho poplatku.