Odborný webinár: Vznik pracovného pomeru

14. jún 2023 |14:30 – 16:00  | WEBINÁR 

 

Prinášame vám druhý zo série siedmich pripravovaných webinárov, v ktorých sa budeme venovať pracovno-právnej časti HR agendy.


Webinárom vás prevedú:

JUDr. Dagmar ZUKALOVÁ, Advokátka a konateľka, Zukalová - Advokátska kancelária a

Zuzana BOOROVÁ, HR manager zo spoločnosti Gabor spol. s r. o. 

 

Čomu sa budeme venovať počas webinára?

  • pracovnej zmluve a jej podstatným náležitostiam
  • pracovnej zmluve a jej ďalšiemu obsahu
  • skúšobnej dobe
  • pracovnému pomeru na dobu určitú vs. na neurčitý čas
  • pracovnému pomeru na kratší pracovný čas
  • právam a povinnostiam pri vzniku pracovného pomeru

 

Rozsah: 1,5 hod (14:30 – 16:00)

Platforma: ZOOM


Uzávierka prihlášok: 13. jún 2023 (utorok)

 

Účastnícky poplatok:

Členská organizácia HRcomm / 1 účastník 25,- EUR (Zoznam členov TU)
  Poplatok je oslobodený od dane podľa § 32 zákona o DPH.
Základný poplatok / 1 účastník 50,- EUR + DPH (HRcomm je platcom DPH)
Členovia platformy GroWith HRcomm ZDARMA (informácie o GroWith HRcomm TU)
Študenti a pedagógovia VŠ ZDARMA


Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám bude vystavená faktúra. HRcomm je platcom DPH (neplatí pre členov HRcomm podľa § 32 zákona o DPH). Ako variabilný symbol, prosím, uveďte číslo faktúry.

 

 

 

 

V prípade problémov s prihlásením sa cez button "PRIHLÁŠKA" nás neváhajte kontaktovať na hrcomm@hrcomm.sk.