WWCon2023 – Workplace Wellbeing Conference

23. november 2023 Bratislava (Ponteo Activity Park), 10:00 – 18:00 hod.

 

Hlavná myšlienka 1. ročníka konferencie: 


Je WELLBEING udržateľná stratégia úspechu?

 

Dynamická doba plná nepredvídateľných udalostí a neistoty je pre biznis lídrov čoraz aktuálnejšou výzvou. Narastajúca komplexita úloh ako aj nejednoznačnosť informácií a dát (VUCA), nám dáva zabrať každý deň.

 

Viesť firmu k dobrým výsledkom a zároveň pozitívne ovplyvňovať zdravie a duševnú pohodu svojich ľudí sa zdá byť v protiklade. Investujeme do iniciatív, ktoré pomáhajú zamestnancom vyrovnať sa so stresom a náročnými situáciami v živote aj v práci a tieto benefity sú využívané čoraz viac. No tým pomáhame riešiť predovšetkým dôsledky.

 

Zámerom našej konferencie je posunúť diskusiu o wellbeingu o niečo ďalej. Od zamestnaneckého benefitu k strategickejšiemu pohľadu na zdravie firmy a bližšie k tomu, čo je možné a potrebné robiť na úrovni systému, procesov a firemnej kultúry pre zlepšenie kvality pracovného života a zážitku, ktorý si zamestnanec z práce odnáša.

 • Ako nastaviť stratégiu aby prosperoval biznis aj ľudia?
 • Do akej miery sú lídri zodpovední a schopní tento posun inšpirovať a viesť? Čo vedia a mali by ovplyvniť a čo už je v rukách samotných zamestnancov?
 • Aké dáta, skúsenosti a nástroje máme k dispozícii už teraz?

 

Tieto, a mnohé iné témy prinesieme na prvej konferencii na Slovensku, ktorá sa venuje optimálnej kvalite pracovného prostredia - #WWCon2023 – Workplace Wellbeing Conference.

 

 

Konferencia je určená: 

 • Riaditeľom a majiteľom spoločností
 • Manažérom a lídrom
 • Riaditeľom ľudských zdrojov
 • Budúcim Chief Wellbeing Officer-om
 • Odborníkom  a priaznivcom wellbeingu (aj) v práci

 

Už teraz sa môžete tešiť:

 • Skúsených a rešpektovaných lídrov z biznisu
 • Odborníkov v oblasti rozvoja a supervízie organizácií
 • Expertov v oblasti budovania tímov, mentálneho zdravia, diverzity a inklúzie
 • Aktuálne a náročné témy s presahom do iných oblastí života
 • Dáta a prípadové štúdie
 • Skúsenosti, inšpirácie a tipy z praxe ako efektívne vytvárať kvalitné pracovné prostredie
 • Množstvo podpory a inšpirácie pre svoj vlastný wellbeing ako udržateľnú kvalitu (nielen) pracovného života
 • Networking a výmenu skúseností
 • Priateľskú a pohodovú atmosféru, dobré jedlo a príjemné miesto

 

Podrobný program bude postupne aktualizovaný na web stránke podujatia www.wwconference.com.

 

Účastnícky poplatok:

Na konferenciu sa môžete prihlásiť prostredníctvom prihlášky na stránke konferencie:

 

Prezenčná (osobná) účasť na konferencii

 

 1. Early Bird cena je 150 € bez DPH pre jedného účastníka do 30. septembra 2023
 2. od 1. októbra 2023 je základný poplatok pre jedného účastníka 180 € bez DPH
 3. členovia HRcomm majú zľavu 15% z účastníckeho poplatku

 

 • Účastnícky poplatok zahŕňa: 2x coffee break + ľahký obed a príjemný networking a wellbeing zážitok počas programu 

 

Viac informácií: www.wwconference.com