Bratislavský regionálny klub - Ako pracovať s mileniálmi?

6. marec 2019 – Bratislava (školiace stredisko VÚB, Vlárska 48, Bratislava)   

workshop

 

Odborný garant: Michal BAČAvedúci oddelenia Vzdelávanie a rozvoj, Všeobecná úverová banka, a.s. 

 

Hostia:

Stanislava SORGEROVÁ, Personal Coach

Patrik PAUKO, Happy Business Element, People Elements

 

Kapacita naplnená. Na podujatie už nie je možné prihlásiť sa.

 

Obsah workshopu:

Na workshope budeme diskutovať o tak aktuálnej téme ako sú mileniáli. Pozrieme sa na nich hneď v troch rovinách:

  • Ako s nimi vychádzať v práci?
  • Ako ich čo najefektívnejšie riadiť?
  • Ako ich čo najlepšie rozvíjať?

 

Program:

12:30 - 13:00

Registrácia účastníkov

13:00 - 13:40

Program

13:40 - 14:20

Program

14:20 - 14:35

Prestávka

14:35 - 16:00

Diskusia

 

„Mnohí manažéri sú prekvapení, či šokovaní z postojov, správania, či slov mileniálov. Vnímajú ich často cez prsty a nechápu, prečo sa neprispôsobia tomu, čo roky fungovalo. Už piaty rok sprevádzame manažérov pri strete s novou generáciou, pomáhame im porozumieť jej a získať si ju pre ich spoločné dosahovanie výsledkov. Ukážeme si, čo paralyzuje manažérov pri kontakte s mileniálmi, aké nástroje sa nám osvedčili pri ich zbližovaní. Ako aj to, akými efektívnymi nástrojmi nastavovať hranice, rozvíjať a riadiť túto skupinu zamestnancov.“
Patrik PAUKO, Happy Business Element, People Elements
 
„Sú mladí, ambiciózni, majú radi výzvy a predsa je práca s nimi iná! Podelím sa s Vami o svoje skúsenosti s prácou s mileniálmi na korporátnej pôde i mimo nej. Dozviete sa, ako pracovať s ich osobnostným kapitálom, a ako ho rozvíjať už v adaptačnom procese. Zodpoviem na otázky, prečo sú takí špecifickí a prečo ovplyvňujú mieru fluktuácie.“ 
Stanislava SORGEROVÁ, Personal Coach

 

Uzávierka prihlášok:

Prihlásiť sa na podujatie môžete do 4. marca 2019.

Počet účastníkov je limitovaný na 30, preto Vás prosíme o včasnú registráciu.

 

Storno podmienky:

deň pred začatím workshopu ............. 50% účastníckeho poplatku

v deň workshopu ................................. 100% účastníkeho poplatku

 

Účastnícky poplatok:

Členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší účastník 40,- EUR

Základná cena 65,- EUR / 1 účastník

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie.

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 119. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.

V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Miesto konania:

Školiace stredisko VÚB, Vlárska 48, 831 01 Bratislava. Mapka TU.