Bratislavský regionálny klub - Ako vytvárať prostredie podporujúce motiváciu

8. október 2015 - Bratislava (Bajkalská 28, Slovak Telekom, a.s.)

podujatie Bratislavského regionálneho klubu - seminár

 

Registrácia účastníkov: 13:30 - 14:00
Odborný program: 14:00 - 16:30 

 

Potrebujete aj Vy občas inšpiráciu spoza hraníc HR? Ak áno, využite možnosť stretnúť sa s matematikom a pedagógom, ale predovšetkým zaujímavým človekom, pánom Prof. RNDr. Milanom HEJNÝM, CSc., ktorý prijal pozvanie na Bratislavský regionálny klub HRcomm.

 

Odborný garant: Oľga BERECKÁ, vedúca Bratislavského regionálneho klubu, Slovak Telekom, a.s.

 

O čom budeme na podujatí diskutovať?
Motivovaní ľudia sú schopní dlhodobo prinášať lepšie a kvalitnejšie výsledky. Vo firmách sa preto snažíme vytvárať prostredie, ktoré podporuje angažovanosť zamestnancov, ich spoluprácu a nadšenie pre veci, na ktorých pracujú. 
Profesor Milan Hejný vo svojej metóde výučby matematiky kladie dôraz na vytváranie prostredí, ktoré vzbudzujú u detí nadšenie pre matematiku a kooperatívne riešenie problémov, s cieľom rozvíjať ich matematické, kognitívne a sociálne spôsobilosti. 
Sám profesor Hejný komentuje výsledky svojej didaktiky a metodológie výučby matematiky nasledovne: "Žiaci sú tak motivovaní, že si celú matematiku vytvoria sami".

 

Kto je profesor Milan HEJNÝ?
Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. je český a slovenský matematik, odborník na didaktiku matematiky. V súčasnosti pôsobí ako profesor Pedagogickej fakulty UK v Prahe. Je synom herečky Nadi Hejné a pedagoga Víta Hejného, na ktorého prácu naviazal.


Prof. Hejný je autorom a spoluautorom 16 matematických publikácií a viac ako 270 publikácií z didaktiky matematiky. Prednášal na 13 zahraničných univerzitách a na viac ako 30 medzinárodných konferenciách, participoval na 7 domácich a 4 medzinárodných grantových projektoch, je členom redakčnej rady časopisu Educational Studies in Mathematics a redakčnej rady nakladateľstva Kluwer pre sériu Mathematics Teacher Education.


Matematické kvality Milana Hejného najlepšie vystihuje fakt, že jeho knihu o najabstraktnejšej a najťažšej matematickej disciplíne - topológii "Čo je to topológia" (Alfa, 1983), vyzdvihuje teoretický fyzik Marián Fecko vo svojej vynikajúcej knihe - učebnici Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov (Cambridge University Press, 2006).

 

Viac informácií o Prof. Hejnom sa dočítate tu:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Hejn%C3%BD
 

Milan Hejný na TEDxBratislava 2013

 

Ak si ešte stále kladiete otázku, čo má spoločné výučba matematiky s našou prácou v HR, príďte na stretnutie regionálneho klubu. 
Odpoveď ako využiť princípy Hejného didaktiky v práci s potenciálom ľudí, nájdete sami.

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 5. októbra 2015 
 
Účastnícky poplatok:
podujatie je bezplatné


Miesto konania:

Business Centrum FORUM, budova Slovak Telekom, Bajkalská 28 - Bratislava
 

Možnosti parkovania:
parkovanie je možné na vonkajšom parkovisku za budovou - bezplatné parkovanie. 

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať