Bratislavský regionálny klub - Ako zapájať manažérov do rozvoja ich zamestnancov?

28.​ november 2018 – Bratislava (školiace stredisko VÚB, Vlárska 48, Bratislava)   

workshop

 

Odborný garant: Michal BAČAvedúci oddelenia Vzdelávanie a rozvoj​, Všeobecná úverová banka, a.s. 

 

Obsah workshopu:

Na workshope budeme diskutovať o tom, ako zapájať manažérov do rozvoja ich zamestnancov a ako dosiahnuť, aby ľudia po školeniach robili to, čo sa na školeniach naučili.

 

Program:

12:30 - 13:00

Registrácia účastníkov

13:00 - 14:30

Program

14:30 - 14:50

PRESTÁVKA

14:50 - 16:30

Program

 

Uzávierka prihlášok:

Prihlásiť sa na podujatie môžete do 23. novembra 2018.

Počet účastníkov je limitovaný na 30, preto Vás prosíme o včasnú registráciu.

 

Účastnícky poplatok:

Členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší účastník 40,- EUR

Základná cena 65,- EUR / 1 účastník

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie.

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 118. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.

V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Miesto konania:

Školiace stredisko VÚB, Vlárska 48, 831 01 Bratislava. Mapka TU.

 

 

Partner
Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať