Bratislavský regionálny klub - ONLINE IN HR

24. február 2015, Bratislava (budova Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28) 
podujatie Bratislavského regionálneho klubu
workshop

 

Registrácia účastníkov: 13:00 - 13:30
Odborný program: 13:30 - 16:30 

 

Odborný garant: Oľga Berecká, vedúca Bratislavského regionálneho klubu, Slovak Telekom, a.s.
Hostia: Barbora Stejskalová a Kateřina Krupková, Human Garden 


Hlavou témou podujatia budú sociálne siete na trhu práce, mobilné aplikácie, najmodernejšie prvky online psychometrie a využívanie prvkov gamefikácie. 

 

Na workshope sa dozviete:

Ako zvýšiť lojalitu a engagement zamestnancov 
Ako podporiť Váš Employer Brand
Ako využiť online svet nielen v súkromí, ale i v práci
Ako byť efektívnejší pri vyhľadávaní a rozvoji zamestnancov 
Ako sa stať moderným HRtech vo firme
 

Ukážeme Vám, aké ONLINE nástroje využívat pri hľadaní tých správnych zamestnancov, ako zefektívniť ich adaptáciu/onboarding a ako ich rozvíjať, a to všetko pri úspore prostriedkov a Vášho drahocenného času. 

 

Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší účastník 40,- EUR
základná cena 65,- EUR/ 1 účastník


Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie,  prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 20. februára do 14:00 hod.

 

Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po workshope vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS: 115. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať