Bratislavský regionálny klub - Praktické prípady z pracovného práva

18. november 2015, 9.00 - 13.00, Bratislava, Polus TOWER 1, Vajnorská 100/A, (priestory spoločnosti die Berater Slovensko, s.r.o.) 
podujatie Bratislavského regionálneho klubu, odborný seminár

 

Registrácia účastníkov: 8:30 - 9:00
Odborný program: 9:00 - 13:00

 

Prednášajúci zo spoločnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o. advokátska kancelária:
JUDr. Ing. Matej Firický, partner kancelárie
JUDr. Hana Sopko, LL.M., advokátka
JUDr. Silvia Gatciová, PhD., LL.M, adv. koncipient

 

Na seminári budeme diskutovať o týchto témach:

 

  • Výpoveď zo strany zamestnávateľa, hromadné prepúšťanie – pri tejto téme si objasníme najčastejšie chyby z praxe, ktoré často vedú k neplatnosti skončenia pracovného pomeru, odporučíme vhodný postup pre draftovanie výpovedí ako aj pre komunikáciu s dotknutými zamestnancami, objasníme si ako postupovať pri doručovaní týchto písomností zamestnancom a ako postupovať pri kontrole zamestnanca na PN;

  

  • Spory ohľadom neplatnosti skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – táto téma plynule nadviaže na vyššie uvedenú tému, pričom upozorníme na možné riziká spojené s neplatnosťou skončenia pracovných pomerov ako aj na ustálenú rozhodovaciu prax zo strany súdov v daných prípadoch

 

  • Monitorovanie zamestnancov – ochrana záujmov zamestnávateľa je často konfrontovaná s princípom ochrany súkromia a osobnosti zamestnancov, preto je dôležité poznať zákonné limity pre monitorovanie činností zamestnancov;  


Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší účastník 40,- EUR

základná cena 65,- Eur/1 účastník.
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady spojené s uskutočnením podujatia.

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 16. novembra do 14:00 hod.

 

Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po workshope vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS: 115. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Miesto konania:
die Berater Slovensko, s.r.o., Polus TOWER 1, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava. Spoločnosť sa nachádza na 16. poschodí. 
 
Parkovanie:
využiť môžete podzemnú garáž nákupného strediska Polus, ktorá je prepojená s Polus Tower. Prvé 3 hodiny sú bezplatné, každá ďalšia začatá hodina 3,30 €. Viac informácii ohľadom parkovania nájdete tu.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať