Bratislavský regionálny klub - Praktické prípady z pracovného práva "Monitorovanie zamestnancov"

21. január 2016, 9.30 - 13.30, Bratislava, Polus TOWER 1, Vajnorská 100/A, (priestory spoločnosti die Berater Slovensko, s.r.o.) 
podujatie Bratislavského regionálneho klubu, odborný seminár

 

Registrácia účastníkov: 9:00 - 9:30
Odborný program: 9:30 - 13:30

 

Prednášajúci zo spoločnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o. advokátska kancelária:
JUDr. Ing. Matej Firický, partner kancelárie
JUDr. Hana Sopko, LL.M., advokátka
JUDr. Silvia Gatciová, PhD., LL.M, senior právnik

 

Na seminári budeme diskutovať o téme "MONITOROVANIE ZAMESTNANCOV"

Ochrana záujmov zamestnávateľa je často konfrontovaná s princípom ochrany súkromia a osobnosti zamestnancov, preto je dôležité poznať zákonné limity pre monitorovanie činnosti zamestnancov. V rámci seminára sa zameriame na najčastejšie formy monitorovania zamestnancov ako sú sledovanie elektronickej komunikácie, využívanie internetu a práce s počítačom, telefonické hovory, kamerové a nahrávacie systémy, vstupné karty, ale aj menej využívané formy ako napríklad lokalizáciu pomocou GPS systému, sledovanie aktivít na sociálnych sieťach, a pod. Vzhľadom na strohú slovenskú právnu úpravu si spolu zodpovieme na otázku: „Kde (okrem zákona) hľadať odpovede?“, pričom si ozrejmíme základné princípy týkajúce sa akéhokoľvek zásahu do súkromia zamestnanca s dôrazom na už existujúcu judikatúru súdov a odborné stanoviská iných kontrolných orgánov, a to ako zo Slovenska, tak aj zo zahraničia.  

 

Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší účastník 40,- EUR

základná cena 65,- Eur/1 účastník.
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady spojené s uskutočnením podujatia a občerstvenie počas prestávok.

 

Uzávierka prihlášok:

prihlásiť sa na podujatie môžete do 19. januára do 14:00 hod.

 

Spôsob úhrady:

na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS: 116. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Miesto konania:

die Berater Slovensko, s.r.o., Polus TOWER 1, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava. Spoločnosť sa nachádza na 16. poschodí. 

 

Parkovanie:

využiť môžete podzemnú garáž nákupného strediska Polus, ktorá je prepojená s Polus Tower. Prvé 3 hodiny sú bezplatné, každá ďalšia začatá hodina 3,30 €. Viac informácii ohľadom parkovania nájdete tu.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať