CEO Inspire: Lucia Čišková | Business Lease Slovakia

 

17. február (streda) | 14:00 do 15:00 hod. | zoom


Pozývame vás na prvý zo série webinárov pod názvom „CEO INSPIRE“, počas ktorých budeme na mesačnej báze prizývať inšpiratívnych generálnych riaditeľov z rôznych sektorov a formou krátkej moderovanej diskusie rozoberať aktuálne témy.
  
Ako prvého hosťa vám predstavujeme Luciu ČIŠKOVÚ, zastávajúcu pozíciu Managing Director v spoločnosti Business Lease Slovakia. Diskusiou s Luciou nás bude sprevádzať Tatiana ORGLEROVÁ, prezidentka HRcomm, ktorá pôsobí na pozícii HR Director Central and Eastern Europe & Middle East v spoločnosti Knauf Insulation.
 
Lucia vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe a neskôr si urobila MBA v odbore Marketing management and international business. Svoju pracovnú kariéru začala v spoločnosti Jacob Fleming Group na juniorskej sales pozícii, kde celé hodiny telefonovala a predávala miesta na konferencie v angličtine delegátom z celého sveta. Táto práca jej vyoperovala strach a dala potrebné základy do ďalšieho sveta biznisu.
Lucia už dvanásť rokov pracuje v oblasti operatívneho lízingu a ďalších služieb mobility. Postupne sa v tomto mužskom odvetví prepracovala cez tri obchodné pozície až na pozíciu výkonnej riaditeľky Business Lease Slovakia. Svoju prácu neskutočne miluje kvôli jej rozmanitosti. Fascinujú ju inovácie a nové produkty. Vďaka svojim silným obchodníckym a líderským zručnostiam dokáže byť oporou pre svoj tím 50 zamestnancov. Posledné tri roky sa venuje transformácii spoločnosti, change managementu, nastaveniu pracovného prostredia, kultúre a hodnotám.

 

Uzávierka prihlášok:
Prihlásiť sa na podujatie môžete do 16. februára 2021 (utorok)

 

Účastnícky poplatok:
Členská organizácia HRcomm - zdarma / Zoznam členov TU
Cena pre nečlena HRcomm 15 EUR / 1 účastník

Študenti a pedagógovia VŠ - zdarma

 

Pripojenie na webinár:
Všetkým prihláseným účastníkom na webinár pošleme link na pripojenie sa deň pred konaním webinára.

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 121. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.