Duševné zdravie v práci: Prečo na ňom záleží?

29. september 2021 | WEBINÁR | 14:00 – 15:30

 

HRcomm vám v spolupráci s Ligou za duševné zdravie prináša prvý spoločný online event. V rámci 2 prednášok budeme hovoriť jednak o tom, aké finančné náklady predstavujú pre firmu duševné poruchy a tiež o tom, čo konkrétne môže firma robiť preto, aby vytvárala psychologicky bezpečné prostredie, ktoré duševným ochoreniam predchádza.

 

Gestori: 
Michal BAČA │ vedúci HRcomm klubu BRATISLAVA, psychológ, Psychologickesluzby.sk
Andrej VRŠANSKÝ │ Liga za duševné zdravie

 

Hostia: 

prof. PhDr. Róbert BABEĽA, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC
Ekonomické dopady depresie (aj) z pohľadu zamestnávateľov

 • Priame a nepriame náklady na depresiu. 
 • Depresia a strata produktivity. 
 • Depresia a zamestnávatelia. 


Mgr. Michal BAČA, psychológ 
Psychologické bezpečie, strach a výkon v práci

 • Čo je to psychologické bezpečie v práci, čo to nie je a prečo je to pre firmu dôležité
 • Aký má vplyv psychologické bezpečie na schopnosť spolupracovať a učiť sa
 • Aký vplyv na výkon má strach
 • Ako v praxi súvisí strach s atmosférou psychologického bezpečia
 • Ako môže firma identifikovať mieru psychologického bezpečia a ako ho môže rozvíjať

 

Rozsah: 1,5 hod. (14:00 - 15:30 hod.)
Platforma: ZOOM


Uzávierka prihlášok:
28. september 2021 (utorok)
 

Účastnícky poplatok:

 • Členská organizácia HRcomm - ZDARMA (Zoznam členov TU)
 • Členovia Koalície firiem za duševné zdravie - ZDARMA (Zoznam členov na spodnej lište "Naši partneri a donori" TU)
 • Cena pre nečlenov 30 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)
 • Študenti a pedagógovia VŠ - ZDARMA
   

Spôsob úhrady:
Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 121. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať