GroWith HRcomm: Moderné HR a jeho rola vo firme

7. apríl 2022 I osobne Bratislava - online I 17:30 - 19:00

 

Téma: Moderné HR a jeho rola vo firme

 

Na 1. stretnutí sa porozprávame o role a úlohách moderného HR v spoločnostiach. Zľahka nahliadneme do jeho jednotlivých funkcií a aktivít a povieme si aj o chybách, ktoré niekedy robíme alebo naopak, ako môžeme podporiť budovanie strategického HR oddelenia, ktoré je rešpektovaným partnerom pre biznis. 

 

Gestor: Petra Matejíčková, Head of HR, Packeta Slovakia

Hosť: Vanda Šinková, CIPD CEE Centre of Excellence leader, Trainer, Coach, PwC Slovakia

 

Rozsah: 1,5 hod. (17:30 - 19:00)

 

Uzávierka prihlášok: 6. apríl 2022 (streda)

 

Účastnícky poplatok: bezplatne