HR branding - ako sa stať zamestnávateľom prvej voľby

 

25. septembra 2014, Bratislava, budova Slovak Telekom, Bajkalská 28

workshop
  
Registrácia účastníkov: 8.30 - 9.00 
Odborný program: 9.00 - 12.00 

 

Odborný garant- Oľga Berecká, Slovak Telekom, vedúca Bratislavského regionálneho klubu

 

Hostia:

Andrej Bukovčan - HR riaditeľ, Holcim Slovensko
Kamila Martinková - HR Busness Partner, Holcim Slovensko
Mária Fuknová - Head of TD, Tatra banka 
Miriam Švábová - Head of Business partners, Tatra banka 
Petra Berecová - CHRO, Slovak Telekom
Jozej Porhinčák - CEO, challengest.com

 

Účastnícky poplatok: členovia HRcomm /  ZRRĽZ so zvýhodneným vložným 40,- EUR/1 osoba, základný poplatok 65- EUR/1 osoba.


  

 

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať